Četrnaesta nedjelja kroz godinu – 3.7.2022.

Četrnaesta nedjelja kroz godinu – 3.7.2022.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige proroka Izaije (Iz 66, 10-14c): Veselite se s Jeruzalemom, kličite zbog njega svi koji ga ljubite! Radujte se, radujte s njime, svi koji ste nad njim tugovali, da se nadojite i nasitite na dojkama utjehe njegove, da se nasišete i nasladite na grudima krepčine njegove. Jer ovo govori Gospodin: »Evo, mir ću na njih kao rijeku svratiti i kao potok nabujali bogatstvo naroda. Dojenčad ću njegovu na rukama nositi i milovati na koljenima. Kao što mati tješi sina, tako ću i ja vas utješiti – utješit ćete se u Jeruzalemu.« Kad to vidite, srce će vam se radovati i procvast će vam kosti ko mlada trava. Očitovat će se ruka Gospodnja na njegovim slugama. Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev: Kliči Bogu, sva zemljo! (Ps 66, 1-3a.4-7a.16.20)
1. Kliči Bogu, sva zemljo, opjevaj slavu imena njegova, podaj mu hvalu dostojnu Recite Bogu: »Kako su potresna djela tvoja!«
2. »Sva zemlja nek ti se klanja i nek ti pjeva, neka pjeva tvom imenu!« Dođite i gledajte djela Božja: čuda učini među sinovima ljudskim.
3. On pretvori more u zemlju suhu te rijeku pregaziše. Stoga se njemu radujmo! Dovijeka vlada jakošću svojom!
4. Dođite, počujte, svi koji se Boga bojite, pripovjedit ću što učini duši mojoj! Blagoslovljen Bog koji mi molitvu ne odbi, naklonosti ne odvrati od mene!

Drugo čitanje – Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima (Gal 6, 14-18): Braćo: Bože sačuvaj da bih se ičim ponosio osim križem Gospodina našega Isusa Krista po kojem je meni svijet raspet i ja svijetu. Uistinu, niti je što obrezanje niti neobrezanje, nego – novo stvorenje. A na sve koji se ovoga pravila budu držali, i na sveg Izraela Božjega – mir i milosrđe! Ubuduće neka mi nitko ne dodijava jer ja na svom tijelu nosim biljege Isusove! Milost Gospodina našega Isusa Krista s duhom vašim, braćo! Amen. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja – Mir Kristov neka upravlja srcima vašim. Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama! (Kol 3, 15a.16a)

Evanđelje Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 10, 1-12.17-20) (kraća verzija): U ono vrijeme: Odredi Gospodin drugih sedamdesetdvojicu učenika i posla ih po dva pred sobom u svaki grad i u svako mjesto kamo je kanio doći. Govorio im je: »Žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju. Idite! Evo, šaljem vas kao janjce među vukove. Ne nosite sa sobom ni kese, ni torbe, ni obuće. I nikoga putem ne pozdravljajte. U koju god kuću uđete, najprije recite: ’Mir kući ovoj!’ Bude li tko ondje prijatelj mira, počinut će na njemu mir vaš. Ako li ne, vratit će se na vas. U toj kući ostanite, jedite i pijte što se kod njih nađe. Ta vrijedan je radnik plaće svoje. Ne prelazite iz kuće u kuću.« »Kad u koji grad uđete pa vas prime, jedite što vam se ponudi i liječite bolesnike koji su u njemu. I kazujte im: ‘Približilo vam se kraljevstvo Božje!’ A kad u neki grad uđete pa vas ne prime, iziđite na njegove ulice i recite: ‘I prašinu vašega grada, koja nam se nogu uhvatila, stresamo vam sa sebe! Ipak znajte ovo: Približilo se kraljevstvo Božje!’ Kažem vam: Sodomcima će u onaj dan biti lakše negoli tomu gradu.« Vratiše se zatim sedamdesetdvojica radosni govoreći: »Gospodine, i zlodusi nam se pokoravaju na tvoje ime!« A on im reče: »Promatrah Sotonu kako poput munje s neba pade. Evo, dao sam vam vlast da gazite po zmijama i štipavcima i po svoj sili neprijateljevoj i ništa vam neće naškoditi. Ali ne radujte se što vam se duhovi pokoravaju, nego radujte se što su vam imena zapisana na nebesima.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Uvod: Braćo i sestre, obratimo se Bogu, izvoru mira i molimo ga da podari mir našemu vremenu.
1. Za Crkvu: daj da bude oaza mira i mjesto utočišta svima koji su pogođeni nemirima svijeta, molimo te.
2. Za kršćane u svijetu, napose one koji trpe progone: daj da tvoj mir u njihovim srcima bude izvor i oslonac nji¬hova života i djelovanja, molimo te.
3. Za upravitelje naroda i država: podari im Duha mudrosti i odvažnosti da odustanu od uskih interesa i zalažu se za mir među narodima, molimo te.
4. Za nas sabrane na ovome slavlju: daj da budemo navje¬stitelji i svjedoci tvoga mira u svojim sredinama i zajed¬nicama, molimo te.
5. Za naše pokojnike: uvedi ih u svoje kraljevstvo vječnoga mira i radosti, molimo te.
Molitva: Svemogući Bože, darivatelju i izvore mira, pomozi nam da danomice nastojimo oko izgradnje mira u svojim srcima te budemo tvorci mira tamo gdje nas šalješ. Po Kristu Gospodinu našem.

Četrnaesta nedjelja kroz godinu – 3.7.2022.

Trinaesta nedjelja kroz godinu – 26.6.2022.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernik

Prvo čitanje – Čitanje Prve knjige o Kraljevima (1Kr 19, 16b.19-21): U one dane: Reče Gospodin Iliji: »Pomaži Elizeja, sina Šafatova, iz Abel Mehole, za proroka namjesto sebe.« Ilija ode odanle i nađe Elizeja, sina Šafatova, gdje ore: pred njim dvanaest jarmova, sâm bijaše kod dvanaestoga. Ilija priđe k njemu i baci na nj svoj plašt. On ostavi volove, potrča za Ilijom i reče: »Dopusti mi da zagrlim svoga oca i ¬majku pa ću poći za tobom.« Ilija mu odgovori: »Idi, vrati se; ja sam svoje učinio.« On ode, uze jaram volova i žrtvova ih. Volujskim jarmom skuha meso i dade ga ljudima da jedu. Zatim ustade i pođe za Ilijom da ga poslužuje. Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev: Ti si, Gospodine, baština moja! (Ps 16, 1-2a.5.7-11):
1. Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem. Gospodinu rekoh: »Ti si moj gospodar!« Gospodin mi je baština i čaša: ti u ruci držiš moju sudbinu.
2. Blagoslivljam Gospodina koji me svjetuje te me i noću srce opominje. Gospodin mi je svagda pred očima jer mi je zdesna da ne posrnem.
3. Stog mi se raduje srce i kliče duša, pa i tijelo mi spokojno počiva. Jer mi nećeš ostavit dušu u podzemlju ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda.
4. Pokazat ćeš mi stazu života, puninu radosti lica svoga, sebi zdesna blaženstvo vječno.

Drugo čitanje – Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima (Gal 5, 1.13-18): Braćo: Za slobodu nas Krist oslobodi! Držite se dakle i ne dajte se ponovno u jaram ropstva! Doista vi ste, braćo, na slobodu pozvani! Samo neka ta sloboda ne bude izlikom tijelu, nego – ljubavlju služite jedni drugima. Ta sav je Zakon ispunjen u jednoj jedinoj riječi, u ovoj: Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga! Ako li pak jedni druge grizete i glođete, pazite da jedni druge ne proždrete. Hoću reći: po Duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela! Jer tijelo žudi protiv Duha, a Duh protiv tijela. Doista, to se jedno drugomu protivi da ne činite što hoćete. Ali ako vas Duh vodi, niste pod Zakonom. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja: Govori, Gospodine, sluga tvoj sluša; ti imaš riječi života vječnoga (1 Sam 3,9; Iv 6, 68c)

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 9, 51-62): Kad su se navršili dani da bude uznesen, krenu Isus sa svom odlučnošću prema Jeruzalemu. I posla glasnike pred sobom. Oni odoše i uđoše u neko samarijansko selo da mu priprave mjesto. No ondje ga ne primiše jer je bio na putu u Jeruzalem. Kada to vidješe učenici Jakov i Ivan, rekoše: »Gospodine, hoćeš li da kažemo neka oganj siđe s neba i uništi ih?« No on se okrenu i prekori ih. I odoše u drugo selo. Dok su išli putom, reče mu netko: »Za tobom ću kamo god ti pošao.« Reče mu Isus: »Lisice imaju jazbine, ptice nebeske gnijezda, a Sin Čovječji nema gdje bi glavu naslonio.« Drugomu nekom reče: »Pođi za mnom!« A on će mu: »Dopusti mi da prije odem i pokopam oca.« Reče mu: »Pusti neka mrtvi ¬pokapaju svoje mrtve, a ti idi i navješćuj kraljevstvo Božje.« I neki drugi reče: »Za tobom ću, Gospo¬dine, ali dopusti mi da se prije oprostim sa svojim ukućanima.« Reče mu Isus: »Nitko tko stavi ruku na plug pa se obazire natrag nije prikladan za kraljevstvo Božje.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Uvod: Zahvalni za dar slobode koji nam je podario, molimo Gos¬podina da nas vodi putem njezina ostvarivanja na njegovu slavu.
1. Za Crkvu koja je dobila zadaću naviještanja Evanđelja: da tu svoju zadaću vrši hrabro i postojano, molimo te!
2. Za papu, biskupe i svećenike: da uvijek ostanu slobodni, te svojim životnim primjerom pozivaju sve ljude na slobodu djece Božje, molimo te!
3. Za sve kršćane: da uvijek ostanu vjerni Kristu, iako morali zbog toga katkada trpjeti, molimo te!
4. Za kršćanske roditelje: da svoju djecu odgajaju po primjeru što nam ga je dao Isus, da im djeca postanu pošteni, zauzeti i odgovorni ljudi ovoga društva i graditelji Božjega Kraljevstva, molimo te!
5. Za nas nazočne na ovoj svetoj misi: da u svim životnim okolnostima ostanemo vjerni Isusu Kristu, Crkvi Katoličkoj i svome narodu, molimo te!
6. Za sve naše pokojne očeve i majke, bračne supruge, braću i sestre, rodbinu i prijatelje i dobročinitelje: grijehe im oprosti i nagradi svako dobro djelo, molimo te!
Molitva: Gospodine, oslobodio si nas zarobljenosti zlom i ponudio nam život u slobodi. Pomozi nam, molimo te, da živimo dostojni tvoga dara. Po Kristu, Gospodinu našem.

Četrnaesta nedjelja kroz godinu – 3.7.2022.

Dvanaesta nedjelja kroz godinu – 19.6.2022.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige proroka Zaharije (Zah 12, 10-11; 13, 1): Ovo govori Gospodin: »Na dom Davidov i na Jeruzalemce izlit ću duh milosni i molitveni. I gledat će onoga koga su proboli; naricat će nad njim kao nad jedincem, gorko ga oplakivati kao prvenca. U onaj dan plač velik nastat će u Jeruzalemu, poput plača hadad- rimonskog u ravnici megidonskoj. U onaj dan otvorit će se izvor domu Davidovu i Jeruzalemcima da se operu od grijeha i nečistoće.« Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev: Tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože moj! (Ps 63, 2-6.8.9)
1. Bože, ti si Bog moj: gorljivo tebe tražim; tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje,
kao zemlja suha, žedna, bezvodna.
2. U svetištu sam tebe motrio gledajuć ti moć i slavu. Ljubav je tvoja bolja od života, moje će te usne slaviti.
3. Tako ću te slavit za života, u tvoje ću ime ruke dizati. Duša će mi biti kao sala i mrsa sita, hvalit ću te kliktavim ustima. T
4. i postade meni pomoć, kličem u sjeni krila tvojih. Duša se moja k tebi privija, desnica me tvoja drži.

Drugo čitanje – Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima (Gal 3, 26-29): Braćo: Svi ste sinovi Božji, po vjeri u Kristu Isusu. Doista, koji ste god u Krista kršteni, Kristom se zaodjenuste. Nema više: Židov – Grk! Nema više: rob – slobodnjak! Nema više: muško – žensko! Svi ste vi jedan u Kristu Isusu! Ako li ste Kristovi, onda ste Abrahamovo potomstvo, baštinici po obećanju. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja: Ovce moje slušaju glas moj, govori Gospodin, ja ih poznajem i one idu za mnom. (Iv 10, 27)

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 9, 18-24): Dok je Isus jednom u osami molio, bijahu s njim samo njegovi učenici. On ih upita: »Što govori svijet, tko sam ja?« Oni odgovo¬riše: »Da si Ivan Krstitelj, drugi: da si Ilija, treći opet: da neki od drevnih proroka usta.« A on im reče: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Petar prihvati i reče: »Krist – Pomazanik Božji!« A on im zaprijeti da toga nikomu ne kazuju Reče: »Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i treći dan da uskrsne.« A govoraše svima: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka dano¬mice uzima križ svoj i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: Bog je Otac svih ljudi i skrbi za svakoga od nas. Utecimo mu se pouzdanom molitvom.
1. Za Crkvu u svijetu: pomozi joj da se danomice izgrađuje kao zajednica Kristovih učenika i znak jedinstva ljud¬skog roda, molimo te.
2. Za kršćane u svijetu: pomozi im da svoj kršćanski poziv žive vjerno i ustrajno, molimo te.
3. Za sve koje svijet odbacuje zbog predrasuda i nerazu¬mijevanja: pomozi im da u tebi prepoznaju onoga tko ih bezuvjetno ljubi i prihvaća, molimo te.
4. Za sve koji su progonjeni zbog pripadnosti tvome Sinu: pomozi im da s pouzdanjem u njegovu pomoć prihvate i žive svoje trpljenje te ga pridruže žrtvi za spas svijeta, molimo te.
5. Za preminulu braću i sestre: podari im vječno spasenje, molimo te.
Molitva: Svemogući Bože, usliši naše molitve i daj da živimo dostojni poziva koji si nam uputio. Po Kristu, Gospodinu našem.

Četrnaesta nedjelja kroz godinu – 3.7.2022.

Tijelovo – 16.6.2022.

Nedjeljna i Blagdanska Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige Postanka (Post 14, 18-20): U ono vrijeme: Melkisedek, kralj šalemski, iznese kruh i vino. On je bio svećenik Boga Svevišnjega. Blagoslovi Abrama govoreći: »Blagoslovljen Abram od Boga Svevišnjega, Stvoritelja neba i zemlje! I blagoslovljen Bog Svevišnji koji ti u ruke preda neprijatelje!« Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev: Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu! (Ps 110, 1-4):
1. Reče Gospodin Gospodinu mojemu: »Sjedi mi zdesna dok ne položim dušmane tvoje za podnožje tvojim nogama!
2. Žezlo tvoje moći protegnut će Gospodin sa Siona: vladaj posred svojih neprijatelja!
3. Spreman je tvoj narod u svetim odorama za dan tvog junaštva: kao rosa iz krila zorina uza te su mladi ratnici.«
4. Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: »Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu!«

Drugo čitanje – Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima (1 Kor 11, 23-26): Braćo: Ja od Gospodina primih što vama predadoh: Gospodin Isus one noći kad bijaše predan uze kruh, zahvalivši razlomi i reče: »Ovo je tijelo moje – za vas. Ovo činite meni na spomen.« Tako i čašu po večeri govoreći: »Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi. Ovo činite kad god pijete, meni na spomen.« Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete dok on ne dođe. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja: Ja sam kruh živi koji sam s neba sišao, govori Gospodin; tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. (Iv 6, 51)

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 9, 11b-17): U ono vrijeme: Govoraše Isus mnoštvu o kraljevstvu Božjem i ozdravljaše sve koji su trebali ozdravljenja. Dan bijaše na izmaku. Pristupe dakle dvanaestorica pa mu reknu: »Otpusti svijet, neka pođu po okolnim selima i zaseocima da se sklone i nađu jela jer smo ovdje u pustu kraju.« A on im reče: »Podajte im vi jesti!« Oni rekoše: »Nemamo više od pet kruhova i dvije ribe, osim da odemo kupiti hrane za sav ovaj narod.« A bijaše oko pet tisuća muškaraca. Nato će on svojim učenicima: »Posjedajte ih po skupinama, otprilike po pedeset.« I učine tako: sve ih posjedaju. A on uze pet kruhova i dvije ribe, pogleda na nebo, blagoslovi ih i razlomi pa davaše učenicima da posluže mnoštvo. Jeli su i svi se nasitili. I od preteklih ulomaka nakupilo se dvanaest košara. Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: Braćo i sestre, Krist Gospodin je po svome križu i smrti predao sebe za život svijeta. S vjerom ga zamolimo da u ovome slavlju sakramentalnog zajedništva obnovi u nama dar božanskoga života.
1. Za Crkvu, kojoj se daruješ u otajstvu euharistije: da se svakodnevno obnavlja tim darom te i sama postaje kruhom koji se lomi za život svijeta, molimo te.
2. Za svećenike koji su prvi služitelji svetih otajstava: obnovi ih u svetosti života te uvijek budu dostojni dara što su ga primili, molimo te.
3. Za sve koji osjećaju duhovnu glad: pomozi im da prihvate tvoju riječ i u njoj nađu put života, molimo te.
4. Za nas okupljene oko stola riječi i stola euharistije: da nas ovo blagovanje okrijepi za novo zajedništvo s tobom i za djelatnu ljubav prema braći ljudima, molimo te.
5. Za braću i sestre koji u vjeri usnuše: učini ih dionicima nebeske gozbe, molimo te.
Molitva: Gospodine Isuse Kriste, ti nas u slavlju euharistije krijepiš svojom riječju I hraniš svojim tijelom i krvlju. Tom spasonosnom hranom obnovi nam duh da naš život bude trajna hvala tebi. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

Četrnaesta nedjelja kroz godinu – 3.7.2022.

Nedjelja Presvetog Trojstva – 12.6.2022.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige mudrih izreka (Izr 8, 22-31): Ovo govori Mudrost Božja: »Gospodin me stvori kao počelo svoga djela, kao najraniji od svojih čina, u pradoba; oblikovana sam još od vječnosti, odiskona, prije nastanka zemlje. Rodih se kad još nije bilo pradubina, dok nije bilo izvora obilnih voda. Rodih se prije nego su utemeljene gore, prije brežuljaka. Kad još ne bijaše načinio zemlje, ni poljana, ni početka zemaljskom prahu; kad je stvarao nebesa, bila sam nazočna, kad je povlačio krug na licu bezdana. Kad je u visini utvrđivao oblake i kad je odredio snagu izvoru pradubinâ; kad je postavljao moru njegove granice da mu se vode ne preliju preko obala, kad je polagao temelje zemlji: bila sam kraj njega, kao graditeljica, bila u radosti, iz dana u dan, igrajući pred njim sve vrijeme; igrala sam po tlu njegove zemlje, i moja su radost djeca čovjekova.« Riječ Gospodnja!

Psalam – pripjev: Gospodine, Bože naš, divno li je ime tvoje po svoj zemlji! (Ps 8, 4-9)
1. Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih, mjesec i zvijezde što ih učvrsti – pa što je čovjek da ga se spominješ, sin čovječji te ga pohađaš?
2. Ti ga učini malo manjim od anđelâ, slavom i čašću njega ovjenča. Vlast mu dade nad djelima ruku svojih, njemu pod noge sve podloži.
3. Ovce i svakolika goveda, i zvijeri poljske k tome, ptice nebeske i ribe morske i što god prolazi stazama morskim.

Drugo čitanje – Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima (Rim 5, 1-5): Braćo: Opravdani vjerom, u miru smo s Bogom po Gospodinu našem Isusu Kristu. Po njemu imamo u vjeri i pristup u ovu milost u kojoj stojimo i dičimo se nadom slave Božje. I ne samo to! Mi se dičimo i u nevoljama jer znamo: nevolja rađa postojanošću, postojanost prokušanošću, prokušanost nadom. Nada pak ne postiđuje. Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan! Riječ Gospodnja!

Pjesma prije Evanđelja: Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu, Bogu koji jest, i koji bijaše, i koji dolazi.

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu (Iv 16, 12-15): U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i – navješćivat će vama.« Riječ Gospodnja!

Molitva vjernika – Uvod: U zajedništvu ljubavi, koja nam je objavljena u trojstvenome Bogu, s pouzdanjem zazovimo nebeskoga Oca da nas pohodi svojom milošću.
1. Gospodine, budi svojoj Crkvi svjetlo na putu. Čuvaj je u istini vjere i nadahnjuj je za djela ljubavi, molimo te.
2. Gospodine, budi vrelo mudrosti svima koji predvode zajednice tvojih vjernika: pomozi im da propovijedanjem i svjedočanstvom života budu živi glas tvoje riječi, molimo te.
3. Gospodine, budi bliz svima koju su u vjeri posustali: mudrošću svoga Duha okrijepi im vjeru i vrati ih na put spasenja, molimo te.
4. Gospodine, izliječi nas od sumnji u vjeri; nek nas tvoj Duh uvede u svu istinu i očuva nas u trajnom zajedništvu s tobom, molimo te.
5. Gospodine, daj da, nahranjeni tvojom riječju i Kristovim tijelom, iz ovog slavlja u život kročimo s novom snagom vjere, molimo te.
6. Gospodine, naši pokojnici su Tebe slavili ovdje na zemlji, proslavi ih ti u zajednici Presvetoga trojstva, molimo te.
Molitva: Svemogući Bože, ti si nam u našoj ljudskoj nemoći poslao svoga Sina, Otkupitelja i darovao Duha Svetoga, da budemo dionici tvoga božanskoga života. Čuvaj u nama dar zajedništva s tobom i pomozi da tom snagom susrećemo sve ljude i gradimo svijet. Po Kristu Gospodinu našemu.

Četrnaesta nedjelja kroz godinu – 3.7.2022.

Nedjelja Duhova – 5.6.2022.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Djela apostolskih (Dj 2, 1-11) Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: »Gle! Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi – svi ih mi čujemo gdje našim ¬jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja.« Riječ Gospodnja!

Psalam – Pripjev: Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje! (104, 1ab. i 24ac. 29bc-30 31. i 34)

1. Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina! Gospodine, Bože moj silno si velik! Kako su brojna tvoja djela, Gospodine, puna je zemlja stvorenja tvojih.
2. Ako dah im oduzmeš, ugibaju, i opet se u prah vraćaju. Pošalješ li dah svoj, opet nastaju, i tako obnavljaš lice zemlje.
3. Neka dovijeka traje slava Gospodnja: nek se raduje Gospodin u djelima svojim! Bilo mu milo pjevanje moje! Ja ću se radovati u Gospodinu.

Drugo čitanje – Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima (Rim 8, 8-17): Braćo: Oni koji su u tijelu ne mogu se Bogu svidjeti. A vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako Duh Božji prebiva u vama. A nema li tko Duha Kristova, taj nije njegov. I ako je Krist u vama, tijelo je doduše mrtvo zbog grijeha, ali Duh je život zbog pravednosti. Ako li Duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, Onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša po Duhu svome koji prebiva u vama. Dakle, braćo, dužnici smo, ali ne tijelu da po tijelu živimo! Jer ako po tijelu živite, umrijeti vam je, ako li pak Duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete. Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji. Ta ne primiste duh robovanja da se opet bojite, nego primiste Duha posinstva u kojem kličemo: »Abba! Oče!« Sâm Duh susvjedok je s našim duhom da smo djeca Božja; ako pak djeca, onda i baštinici, baštinici Božji, a subaštinici Kristovi, kada doista s njime zajedno trpimo, da se zajedno s njime i proslavimo. Riječ Gospodnja!

Pjesma prije evanđelja: Dođi, Duše Sveti, napuni srca svojih vjernika; I oganj svoje ljubavi u njima užezi.

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu (Iv 14, 15-16.23b-26): U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek. Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla. To sam vam govorio dok sam boravio s vama. Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh.« Riječ Gospodnja!

Molitva vjernika

Uvod: Braćo i sestre, pomolimo se Bogu, darivatelju života, moleći ga za dar istinske vjere i zajedništva.
1. Za Crkvu Božju, da bude poslušna poticajima Duha svetoga, molimo te.
2. Za papu našega Franju, biskupa Ratka, sve biskupe, svećenike, redovnike i redovnice, molimo te.
3. Za narodne vođe, sve liječnike, učitelje, nastavnike, profesore sve ih obdari Duhom svoje mudrosti, molimo te.
4. Za sve ljude na svijetu, da im daruješ milost razlikovanja dobra od zla, molimo te.
5. Za ljude koji su zavedeni krivom naukom, da ih prosvijetliš Duhom svetim, molimo te.
6. Za našu župnu zajednicu da svakodnevno postajemo dostojanstveni hramovi Duha svetoga, molimo te.
Molitva: Svemogući Bože, dao si nam život kao dar i zadatak. Moli¬mo te, podari nam milost da ti uzvratimo pravednim živ¬ljenjem, onako kako nas je poučio tvoj Sin, naš Gospodin Isus Krist. Koji s tobom živi i kraljuje u sve vijeke vjekova.