Četvrta nedjelja došašća – 18.12.2022.

Četvrta nedjelja došašća – 18.12.2022.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje knjige proroka Izaije, (Iz 7, 10-14): U one dane: Gospodin opet progovori Ahazu i reče mu: “Zaišti od Gospodina, Boga svoga, znak za sebe iz dubine Podzemlja ili gore iz visina.” Ali Ahaz odgovori: “Ne, neću iskati i neću iskušavati Gospodina.” Tada reče Izaija: “Čujte, dome Davidov: Zar vam je malo dodijavati ljudima, pa i Bogu mom dodijavate! Zato, sam će vam Gospodin dati znak: Evo, djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu ime Emanuel, S nama Bog!” Riječ Gospodnja!

Pripjevni psalam – Nek uniđe Gospodin: on je Kralj slave! (24/23/, 1-2.3ab. 5-6):
1. Gospodnja je zemlja i sve na njoj, svijet i svi koji na njemu žive. On ga na morima utemelji i na rijekama učvrsti.
2. Tko će uzići na Goru Gospodnju, tko će stajati na svetom mjestu njegovu? Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: duša mu se ne predaje ispraznosti.
3. On blagoslov prima od Gospodina i nagradu od Boga, Spasitelja svoga. Takav je naraštaj onih koji traže njega, koji traže lice Boga Jakovljeva.

Drugo čitanje – Čitanje sv. Pavla apostola Rimljanima: (Rim 1, 1-7): Pavao, sluga Krista Isusa, pozvan za apostola, odlučen za evanđelje Božje – koje Bog unaprijed obećavaše po svojim prorocima u Pismima svetim o Sinu svome, potomku Davidovu po tijelu, postavljenu Sinom Božjim, u snazi, po Duhu posvetitelju uskrsnućem od mrtvih, o Isusu Kristu, Gospodinu našemu, po komu primismo milost i apostolstvo da na slavu imena njegova k poslušnosti vjere privodimo sve pogane među kojima ste i vi pozvanici Isusa Krista: svima u Rimu, miljenicima Božjim, pozvanicima, svetima. Milost vam i mir od Boga, Oca našega, ni Gospodina Isusa Krista. Riječ Gospodnja!

Pjesma prije evanđelja: Evo, Djevica će začeti i roditi Sina i nadjenut će mu se ime Emanuel – S nama Bog! (Mt 1, 23)

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Mateju (Mt 1, 18 – 24): Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetome. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: “Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.” Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku: Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu ime Emanuel – što znači: S nama Bog! Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji: uze k sebi svoju ženu. Riječ Gospodnja!

Molitva vjernika

Uvod: U vjeri i nadi u Gospodinov skori dolazak, obratimo mu se iskrena srca, tražeći njegovu volju:
1. Gospodine Isuse, prije rođenja našao si svoje prebivalište u krilu Djevice Marije: neka ti današnja Crkva bude ugodno mjesto boravka s nama, molimo te.
2. Gospodine Isuse, anđeo je uputio Josipa što mu je činiti i on je poslušao: daj pastirima Crkve da uvijek slušaju Božju riječ, molimo te.
3. Gospodine Isuse, naša domovina postala je prije mnogo stoljeća tvoja zemlja: obnovi je svojim Duhom, molimo te.
4. Gospodine Isuse, čovječanstvo čezne za mirom i za tvojim blagoslovom: dođi i udijeli mu svoje darove, molimo te.
5. Gospodine Isuse, u našem svijetu puno je nepravde, svojim dolaskom učini naš svijet pravednijim, molimo te.
6. Gospodine Isuse, naši pokojnici stavljali su u tebe svoju nadu: razveseli svojim rođenjem duše u čistilištu, molimo te.

Molitva: Gospodine, zahvaljujemo ti za sve. Što te možemo moliti i što uslišavaš naše molitve. Što čeznemo za tobom i što nam daruješ svoju blizinu. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

Četvrta nedjelja došašća – 18.12.2022.

Treća nedjelja došašća – 11.12.2022.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje: Čitanje knjige proroka Izaije (Iz 35, 1-6a. 10): Nek se uzraduje pustinja i zemlja sasušena, neka kliče stepa i neka procvjeta! Ko ljiljan, nek bujno cvatom cvate, neka od veselja kliče i nek se raduje. Dana joj je slava Libanona, divota Karmela i Šarona; oni će vidjeti slavu Gospodnju, divotu Boga našega. Ukrijepite ruke klonule, učvrstite koljena klecava! Recite preplašenim srcima: “Budite jaki, ne bojte se! Evo Boga vašega, odmazda dolazi, Božja naplata, on sam hita da vas spasi!” uši se gluhih otvoriti, tad će hromi skakati ko jelen, njemakov će jezik klicati, vraćati se otkupljenici Gospodnji. Doći će u Sion kličuć od radosti, s veseljem vječnim na čelima; pratit će ih radost i veselje, pobjeći će bol i jauci. Sljepačke će tad oči progledati. Riječ Gospodnja!

Psalam – Pripjev: Dođi, Gospodine, da nas spasiš! (Ps 146, 6c-10)
1. Gospodin ostaje vjeran dovijeka, potlačenima vraća pravicu, a gladnima kruha daje. Gospodin oslobađa sužnje.
2. Gospodin slijepcima oči otvara. Gospodin uspravlja prignute, Gospodin ljubi pravedne. Gospodin štiti pridošlice.
3. Sirote i udovice podupire, a grešnicima mrsi putove. Gospodin će kraljevati dovijeka, tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.

Drugo čitanje: Čitanje poslanice Jakova apostola (Jak 5, 7-10): Strpite se, braćo, do Dolaska Gospodnjega! Evo: ratar iščekuje dragocjeni urod zemlje, strpljiv je s njime dok ne dobije kišu ranu i kasnu. Strpite se i vi, očvrsnite srca jer se Dolazak Gospodnji približio! Ne tužite se jedni na druge da ne budete osuđeni! Evo: sudac stoji pred vratima! Za uzor strpljivosti i podnošenja zala uzmite, braćo, proroke koji su govorili u ime Gospodnje! Riječ Gospodnja!

Pjesma prije evanđelja: Duh Gospodnji na meni je, blagovjesnikom biti ubogima posla me. (Iz 61, 1 /Lk 4, 18/)

Evanđelje: Čitanje svetog Evanđelja po Mateju (Mt 11, 2 – 11): U ono vrijeme: Kad Ivan u tamnici doču za djela Kristova, posla svoje učenike da ga upitaju: “Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?” Isus im odgovori: “Pođite i javite Ivanu što se čuli i vidjeli: Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje evanđelje. I blago onom tko se ne sablazni o mene.” Kad oni odoše, poče Isus govoriti mnoštvu o Ivanu: “Što se izašli u pustinju gledati? Trsku koju vjetar ljulja? Ili što ste izišli vidjeti? Čovjeka u mekušasto odjevena? Eno, oni što se mekušasto nose po kraljevskim su dvorovima. Ili što se izašli? Vidjeti proroka? Da, kažem vam, i više nego proroka. On je onaj o kome je pisano: ‘Evo, ja šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom.’ Zaista kažema vam, između rođenih od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega!” Riječ Gospodnja!

Molitva vjernika – Uvod: Gospodinu, izvoru radosti i mira, iznesimo s pouzdanjem svoje molitve:
1. Gospodine Isuse, tvoja Crkva zna da si ti Onaj koji je došao pomoći čovjeku, neka se po Crkvi ostvari tvoj dolazak svakom ljudskom srcu. molimo te.
2. Kršćanska solidarnost nadahnuta je tvojim dolaskom: daj da se i danas solidarno ponašamo prema slijepima, hromima, gluhima i svim bolesnicima, molimo te.
3. Za nas koji iščekujemo Kristov dolazak: očisti nas od grijeha i obraduj puninom svoga mira da budemo dostojan stan Kristu koji dolazi, molimo te.
4. Tamo gdje je rat, umiru mnoge nade: daj da ožive bratskim zauzimanjem sviju kršćana širom svijeta, molimo te.
5. Pozovi kršćane da budu tvoji glasnici koji će pripraviti put spasenju, molimo te.
6. Za braću i sestre koji su preminuli: obraduj ih radošću vječnoga zajedništva s tobom, molimo te!
Molitva: Gospodine Isuse, ti preobražavaš svu našu stvarnost svojom spasenjskom prisutnošću. Daj da sve više učimo živjeti u svjetlu te istine,  koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

Četvrta nedjelja došašća – 18.12.2022.

Trideset i četvrta nedjelja kroz godinu – 20.11.2022.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Druge knjige o Samuelu (2 Sam 5, 1-3): U one dane: Dođoše sva izraelska plemena k Davidu u Hebron i rekoše: »Evo, mi smo od tvoje kosti i od tvoga mesa. Već prije, dok još Šaul bijaše kralj nad nama, ti si upravljao svim pokretima Izraela, a Gospodin ti reče: ’Ti ćeš pasti narod moj izraelski i ti ćeš biti knez nad Izraelom!’« Tako dođoše sve starješine izraelske kralju u Hebron, a kralj David sklopi s njima savez u Hebronu pred Gospodinom; i pomazaše Davida za kralja nad Izraelom. Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev: Hajdemo radosno u Dom Gospodnji (Ps 122, 1-59)!

1. Obradovah se kad mi rekoše: »Hajdemo u dom Gospodnji!« Eto noge nam već stoje na vratima tvojim, Jeruzaleme.
2. Jeruzaleme, grade čvrsto sazdani i kao u jedno saliveni! Onamo uzlaze plemena, plemena Gospodnja.
3. Po zakonu Izraelov da slave ime Gospodnje. Ondje stoje sudačke stolice, stolice doma Davidova.

Drugo čitanje – Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima (Kol 1,12-20): Braćo: Zahvaljujemo Ocu koji vas osposobi za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti. On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje, u kome imamo otkupljenje, otpuštenje grijeha. On je slika Boga nevidljivoga, prvorođenac svakog stvorenja. Ta u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja, bilo gospodstva, bilo vrhovništva, bilo vlasti – sve je po njemu i za njega stvoreno: on je prije svega i sve stoji u njemu. On je glava tijela, Crkve; on je početak, prvorođenac od mrtvih, da u svemu bude prvak. Jer svidjelo se Bogu u njemu nastaniti svu puninu i po njemu – uspostavivši mir krvlju križa njegova – izmiriti sa sobom sve, bilo na zemlji, bilo na nebesima. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja – Blagoslovljen onaj koji dolazi u ime Gospodnje: Blagoslovljeno kraljevstvo oca našega Davida koje dolazi (Mk 11, 9-10).

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 23, 35-43): U ono vrijeme: Podrugivali se Isusu glavari s narodom: »Druge je spasio, neka spasi sam sebe ako je on Krist Božji, Izabranik!« Izrugivali ga i vojnici, prilazili mu i nudili ga octom govoreći: »Ako si ti kralj židovski, spasi sam sebe!« A bijaše i natpis ponad njega: »Ovo je kralj židovski.« Jedan ga je od obješenih zločinaca pogrđi¬vao: »Nisi li ti Krist? Spasi sebe i nas!« A drugi ovoga prekoravaše: »Zar se ne ¬bojiš Boga ni ti, koji si pod istom osudom? Ali mi po pravdi jer primamo što smo ¬djelima zaslužili, a on – on ništa opako ne učini.« ¬ Onda reče: »Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje.« A on će mu: »Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju!« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Uvod: Braćo i sestre, pomolimo se Kristu, kralju svega stvorenoga i molimo ga da nam podari milost da živimo kao dostojni podanici njegova kraljevstva ljubavi.
1. Oče nebeski, obuhvati ljubavlju svoga Sina sve narode, plemena i jezike na zemlji, molimo te.
2. Daj da slavimo tvoga Sina, koji nas je ljubio i svojom nas krvlju odriješio od grijeha, molimo te.
3. Proslavi svoga Sina u djeci, mladima, bračnim zajednicama, zdravima i bolesnima, siromasima, starcima i u svakom čovjeku, molimo te.
4. Po svome Sinu i po njegovoj Crkvi zaustavi ratove i pomiri sve ljude, molimo te.
5. Oče nebeski, primi naše molitve i potakni svoje vjernike na izgradnju tvoga Kraljevstva, molimo te.
6. Daj nam svima da se u tvome vječnom Kraljevstvu sjedinimo sa svojim pokojnima, molimo te.
Molitva: Kriste Gospodine, kralju cijeloga stvorenog svijeta, usliši naše molitve i pomozi nam da ti nepodijeljena srca služimo te prispijemo u nebesko kraljevstvo. Koji živiš i kraljuješ po sve vijeke vjekova.

Četvrta nedjelja došašća – 18.12.2022.

Trideset i treća nedjelja kroz godinu – 13.11.2022.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige proroka Malahije (Mal 3, 19-20a): Evo dan dolazi poput peći užaren; oholi i zlikovci bit će kao strnjika: dan koji se bliži spalit će ih – govori Gospodin nad vojskama – neće im ostati ni korijena ni grančice. A vama koji se imena moga bojite sunce će pravde ogranuti sa zdravljem u zrakama. Riječ Gospodnja.

Psalam: Pripjev – Gospodin dolazi suditi pucima po pravici. (Ps 98, 5-9)
1. Zapjevajte Gospodinu uz citru, uz citru i zvuke glazbala; uz trublje i zvuke rogova: kličite Gospodinu kralju!
2. Neka huči more i što je u njemu, krug zemaljski i stanovnici njegovi! Rijeke nek plješću rukama, zajedno s njima neka se brda raduju!
3. Jer Gospodin dolazi, dolazi suditi zemlji. Sudit će krugu zemaljskom po pravdi i pucima po pravici.

Drugo čitanje – Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima (2 Sol 3, 7-12): Braćo: Sami znate kako nas treba nasljedovati. Jer dok bijasmo među vama, nismo živjeli neuredno: ničiji kruh nismo badava jeli, nego smo u trudu i naporu noću i danju radili da ne bismo opteretili koga od vas. Ne što ne bismo imali prava, nego da vam sebe damo za uzor koji ćete nasljedovati. Doista, dok bijasmo u vas, ovo vam zapovijedasmo: Tko neće da radi, neka i ne jede! A čujemo da neki od vas žive neuredno: ništa ne rade, nego dangube. Takvima zapovijedamo i zaklinjemo ih u Gospodinu Isusu Kristu: neka s mirom rade i svoj kruh jedu.Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja: Uspravite se i podignite glave jer se približuje vaše otkupljenje. (Lk 21, 28)

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 21, 5-19): U ono vrijeme: Dok su neki -razgovarali o Hramu kako ga resi divno kamenje i ¬zavjetni darovi, reče Isus: »Doći će dani u kojima se od ovoga što motrite neće ostaviti ni ¬kamen na kamenu nerazvaljen.« Upitaše ga: »Učitelju, a kada će to biti? I na koji se znak to ima dogoditi?« A on reče: »Pazite, ne ¬dajte se zavesti. Mnogi će ¬doista doći u moje ime i govoriti: ’Ja sam’ i: ’Vrijeme se približilo!’ Ne idite za njima. A kad čujete za ¬ratove i pobune, ne pre¬strašite se. Doista treba da se to prije ¬dogodi, ali to još nije odmah svršetak.« Tada im kaza: »Narod će ustati protiv naroda i kraljevstvo ¬protiv ¬kraljevstva. I bit će velikih potresa i po raznim ¬mjestima ¬gladi i pošasti; bit će strahota i velikih znakova s neba. No prije svega toga podi¬gnut će na vas ruke i progoniti vas, predavati vas u sina¬goge i tamnice. Vući će vas pred kraljeve i upravitelje zbog imena mojega. Zadesit će vas to radi svjedočenja. Stoga uzmite k srcu: nemojte unaprijed smi¬šljati obranu! Ta ja ću vam dati usta i mudrost kojoj se neće moći ¬suprotstaviti niti oduprijeti nijedan vaš protivnik. A ¬predavat će vas čak i vaši roditelji i braća, rođaci i prijatelji. Neke će od vas i ubiti. Svi će vas zamrziti zbog imena mojega. Ali ni vlas vam s glave neće propasti. Svojom ćete se postojanošću spasiti.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Uvod: Braćo i sestre, pomolimo se svemogućemu Bogu, koji nam je darovao život i poziva nas da ga živimo na njegovu slavu.
1. Za Crkvu koja je dobila zadaću da promiče i uspostavlja Božje kraljevstvo: da svoju zadaću vjerno i postojano izvršava, molimo te!
2. Mnogi ljudi lutaju u tami neznanja, nevjere i beznađa: daj svima milost da upoznaju Krista kao jedino svjetlo koje prosvjetljuje svakoga čovjeka, molimo te!
3. Za sve ljude na svijetu: da svojim radom pridonose izgradnji svijeta na bolje i tako šire radost, mir i sigurnost oko sebe, molimo te!
4. Mnogi su postali žrtve lažnih proroka i krivih nauka: daj svima milost da se vrati u krilo Katoličke Crkve, molimo te!
5. Za nas nazočne na ovoj svetoj misi: da naše zajedništvo oko oltara bude priprava na konačni susret s Gospodinom, molimo te!
6. Za našu pokojnu braću i sestre: da oslobođeni grijeha i smrti dožive radost konačnog susreta s Gospodinom, molimo te!
Molitva: Svemogući Bože, usliši nam molitve i daj da naši vremeniti napori i zalaganja oko vršenja tvoje volje urode plodovima za vječnost. Po Kristu, Gospodinu našem.

Četvrta nedjelja došašća – 18.12.2022.

Trideset i druga nedjelja kroz godinu – 6.11.2022.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje (2 Mak 7, 1-2.9-14): Čitanje Druge knjige o Makabejcima U one dane: uhvatiše sedmoricu braće zajedno s njihovom majkom. Kralj naredi da ih biju bičevima i volovskim žilama: htio ih je prisiliti da jedu zabranjeno svinjsko meso. Jedan od njih progovori u njihovo ime: »Što nas želiš pitati i od nas saznati? ¬Radije ćemo umrijeti nego da prestupimo zakone svojih otaca!« Drugi izdišući reče: »Ti nam, zlikovče, oduzimaš sadašnji život, ali će nas Kralj svijeta, zato što umiremo za njegove zakone, uskrisiti na život vječni.« Poslije njega mučili su trećega. On spremno isplazi jezik kad su zatražili i hrabro pruži ruke. Junački reče: »Od neba sam primio ove udove, ali ih zbog njegovih zakona prezirem i nadam se da ću ih od njega natrag dobiti.« I sam kralj i njegova pratnja zadiviše se hrabrosti mladića koji je prezirao muke. Kad je taj preminuo, podvrgli su četvrtoga istim mukama. Prije nego što je izdahnuo, reče ovo: »Blago onom koji umre od ruke ljudi, u čvrstoj nadi koju ima od Boga: da će ga Bog uskrisiti! A ti – za tebe nema uskrsnuća na život!« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam – Pripjev: Kad se probudim, Gospodine, naužit ću se pojave tvoje. (Ps 17, 1.5-6.8b.15)

1. Počuj, Gospodine pravedni, i vapaj mi poslušaj, usliši molitvu iz usta iskrenih!
2. Korak mi čvrsto prionu za tvoje staze,ne zasta mi noga na putima tvojim. Zazivam te, Bože, ti ćeš me uslišiti: prikloni mi uho i čuj riječi moje.
3. Sakrij me u sjenu krila svojih a ja ću u pravdi gledati lice tvoje i kad se probudim, naužiti se pojave tvoje.

Drugo čitanje – Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima (2 Sol 2, 16–3,5): Sam Gospodin naš Isus Krist i Bog, ¬Otac naš, koji nas uzljubi i koji nam po milosti dade trajno ohrabrenje i dobru nadu, neka ohrabri vaša srca i neka ih učvrsti u svakom dobru djelu i riječi! Uostalom, molite, braćo, za nas da riječ Gospodnja trči i proslavlja se kao i u vas i da se oslobodimo nezgodnih i opakih ljudi. Jer nemaju svi vjere! Ali, vjeran je Go¬spodin koji će nas učvrstiti i sačuvati od Zloga. A uzdamo se, u Gospodinu, u vas: da vršite i da ćete vršiti ono što vam zapo¬vijedamo. A Gospodin neka upravi srca vaša k ljubavi Božjoj i postojanosti Kristovoj. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja: Isus Krist je Prvorođenac od mrtvih: njemu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen! (Otk 1, 5a.6b)

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 20, 27-38): U ono vrijeme: Pristupe neki od saduceja koji niječu uskrsnuće i upitaše Isusa: »Učitelju! Mojsije nam napisa: Umre li bez djece čiji brat koji imaše ¬ženu, neka njegov brat uzme tu ženu te podigne porod bratu svomu. Bijaše tako sedmero braće. Prvi se oženi i umrije bez djece. Drugi uze njegovu ženu, onda treći; i tako redom sva sedmorica pomriješe ne ostavivši djece. Naposljetku umrije i žena. Kojemu će dakle od njih ta žena pripasti o uskrsnuću? Jer sedmorica su je imala za ženu.« Reče im Isus: »Djeca se ovog svijeta žene i udaju. No oni koji se nađoše dostojni onog svijeta i uskrsnuća od mrtvih niti se žene niti udaju. Zaista, ni umrijeti više ne mogu: anđelima su jednaki i sinovi su Božji jer su sinovi uskrsnuća.« »A da mrtvi ustaju, naznači i Mojsije kad u odlomku o grmu Gospodina zove Bogom Abrahamovim, Bogom Izakovim i Bogom Jakovljevim. A nije on Bog mrtvih, nego živih. Ta svi njemu žive!« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: Braćo i sestre, obratimo se molitvama dobrome Bogu, koji je namijenio spasenje svakome od nas i molimo ga da nje¬gov dar ljubavi životom svjedočimo.

1. Za Crkvu i njezine pastire: da uvijek budu ponizna srca po primjeru Isusa Krista, svoga Vođe i Učitelja, molimo te!
2. Za naše obitelji, da budu mjesto gdje će svi članovi doživljavati radost, zajedništvo i ljubav, molimo te!
3. Za sve one koji su na vlasti: da ne zaborave svoja obećanja i da se zalažu za opće dobro i blagostanje svih, a posebno najugroženijih, molimo te!
4. Za sve ljude, a posebno za djecu i mlade: da se odupru svim zavodljivostima današnjeg vremena i traže Krista, jedino čvrsto uporište u životu, molimo te!
5. Za sve bolesne i umiruće, osamljene, napuštene i one bez nade: da se nađe dobrih ljudi koji će im pomoći pronaći svjetlo vjere koje će ih dovesti do Krista i zajedništva život s njime, molimo te!
6. Za sve naše pokojne očeve i majke, braću i sestre, rodbinu i prijatelje: grijehe im oprosti i nagradi svaku žrtvu života, molimo te!

Molitva: Svemogući i milosrdni Bože, pomozi nam da hodimo ze¬maljskom stazom pogleda upravljena prema vječnosti te na koncu životnog puta u nju sretno prispijemo. Po Kristu, Gospodinu našem.

Četvrta nedjelja došašća – 18.12.2022.

Svi sveti – 1.11.2022.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje knjige Otkrivenja svetoga Ivana apostola (Otk 7,2-4.9-14) Vidjeh drugoga jednog anđela gdje uzlazi od istoka sunčeva s pečatom Boga živoga. On povika iza glasa onoj četvorici anđela kojima bi dano nauditi zemlji i moru: “Ne udite ni zemlji ni moru ni drveću dok ne opečatimo sluge Boga našega na čelima!” I začujem broj opečaćenih – sto četrdeset i četiri tisuće opečaćenih iz svih plemena sinova Izraelovih: Nakon toga vidjeh: eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda, i plemena, i puka, i jezika! Stoje pred prijestoljem i pred Jaganjcem odjeveni u bijele haljine; palme im u rukama. Viču iz glasa: “Spasenje Bogu našemu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu!” I svi anđeli, što stajahu uokolo prijestolja i starješina i četiriju bića, padoše pred prijestoljem ničice, na svoja lica, i pokloniše se Bogu govoreći: “Amen! Blagoslov i slava, i mudrost, i zahvalnica, i čast, i moć i snaga Bogu našemu u vijeke vjekova. Amen.” I jedan me od starješina upita: “Ovi odjeveni u bijele haljine, tko su i odakle dođoše?” Odgovorih mu: “Gospodine moj, ti to znaš.” A on će mi: “Oni dođoše iz nevolje velike i oprali su haljine svoje i ubijelili ih u krvi Jaganjčevoj! Riječ Gospodnja!

Psalam – Takav je naraštaj onih koji traže lice tvoje, Gospodine (Ps 24).

1. Gospodnja je zemlja i sve na njoj, svijet i svi koji na njemu žive. On ga na morima utemelji i na rijekama učvrsti.
2. Tko će uzići na Goru Gospodnju, tko će stajati na svetom mjestu njegovu? Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno: duša mu se ne predaje ispraznosti, i ne kune se varavo.
3. On blagoslov prima od Gospodina i nagradu od Boga, Spasitelja svoga. Takav je naraštaj onih koji traže njega, koji traže lice Boga Jakovljeva.

Druga poslanica – Čitanje poslanice svetoga Ivan apostola (1 Iv 3): Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo. A svijet nas ne poznaje zato što ne poznaje njega. Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jest. I tko god ima tu nadu u njemu, čisti se kao što je on čist. Riječ Gospodnja!

Pjesma prije evanđelja – Dođite k meni svi vi, izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti, govori Gospodin. (Mt 11, 28)

Evanđelje – Čitanje svetog evanđelja po Mateju (Mt 5): Ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati: “Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko! Blago ožalošćenima: oni će se utješiti! Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju! Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi! Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe! Blago čistima srcem: oni će Boga gledati! Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati! Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!” “Blago vama ka vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! Radujt se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!” Riječ Gospodnja!

Molitva vjernika – Uvod: Bogu, jedinom koji je svet i čija se svetost zrcali u životima njegovih izabranika, izrecimo svoje molitve.

1. Za Crkvu, da i danas bude svjetlo naroda te svojim služenjem bude svim ljudima putokaz spasenja, molimo te!
2. Za pastire Crkve: da ih svojim Duhom nadahneš kako bi zajednice znali predvoditi putem evanđeoskog blaženstva, molimo te!
3. Za sve kršćane: da se, vjerni svome krsnom pozivu na svetost, svakodnevno suobličuju slici tvoga Sina te tako zavrijede biti dostojni Gozbe Jagančeve, molimo te!
4. Za nas koje si sabrao na ovu svetu misu da nas svojim Duhom osnažiš za radosnije služenje u tvojoj Crkvi te da u životu po Evanđelju i sam zavrijedimo nebesko kraljevstvo, molimo te!
5. Za ljude koji su pogođeni mnogim nevoljama: da ne posustaju u nadi i nastojanju da zlo pobijede dobrim, molimo te!
6. Za sve naše mile i drage koji počivaju na ovom groblju, te one koji su dio naših misli a nisu tu pokopani, Gospodine Bože sve ih pridruži mnoštvu onih što te u nebu bez prestanka slave, molimo te!

Molitva: Svemogući Bože, izvore svetosti svojih vjernih, prodahni nam srca svojom ljubavlju i pomozi da naši životi uvijek zrcale sjaj tvoje prisutnosti. Po Kristu Gospodinu našem.