Trideseta nedjelja kroz godinu – 23.10.2022.

Trideseta nedjelja kroz godinu – 23.10.2022.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige Sirahove (Sir 35, 12 – 14. 16-18) Gospodin je sudac i ne vrijedi kod njega lijepo lice. Nije pristran na štetu siromahovu i sluša molitvu potlačenoga. Ne prezire jauk siročeta ni udovice kad izlijeva svoju bol. Tko je ojađen, blagonaklono će biti uslišan jer vapaj se njegov diže do oblaka. Molitva poniznog prodire kroz oblake, i on nema mira dok ona ne dođe do Boga i ne popušta dok ga Svevišnji ne pogleda, pravedno ne presudi i pravdu ne uspostavi. Riječ Gospodnja!

Psalam – Pripjev: Jadnik vapi i Gospodin ga čuje. (Ps 34, 2-3.17-19.23)
1. Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba, njegova će mi hvala biti svagda na ustima! Nek se Gospodinom duša moja hvali, nek čuju ponizni i nek se raduju!
2. Lice se Gospodnje okreće protiv zločinaca da im spomen zatre na zemlji. Pravednici zazivaju i Gospodin ih čuje, izbavlja ih iz svih tjeskoba.
3. Blizu je Gospodin onima koji su skršena srca, a klonule duše spasava. Gospodin izbavlja duše slugu svojih i neće platiti tko god se njemu utječe.

Drugo čitanje – Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju (2 Tim 4, 6 – 8. 16 – 18) Predragi! Ja se već prinosim za žrtvu ljevanicu, prispjelo je vrijeme moga odlaska. Dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao. Stoga, pripravljen mi je vijenac pravednosti koji će mi u onaj Dan uzvratiti Gospodin, pravedni sudac; ne samo meni, nego i svima koji s ljubavlju čekaju njegov Pojavak. Za prve moje obrane nitko ne bijaše uza me, svi me ostaviše. Ne uračunalo im se! Ali Gospodin je stajao uza me, on me krijepio da se po meni potpuno razglasi Poruka te je čuju svi narodi; i izbavljen sam iz usta lavljih. Izbavit će me Gospodin od svakoga zla djela i spasiti za svoje nebesko kraljevstvo. Njemu slava u vijeke vjekova! Amen! Riječ Gospodnja!

Pjesma prije evanđelja – Bog je u Kristu svijet sa sobom pomirio i položio u nas riječ pomirenja. (2Kor 5, 19)

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 18, 9-14): U ono vrijeme: Nekima koji se pouzdavahu u sebe da su pravednici, a druge podcjenjivahu, reče Isus ovu prispodobu: »Dva čovjeka uziđoše u Hram pomoliti se: jedan farizej, drugi carinik. Farizej se uspravan ovako u sebi molio: ’Bože, hvala ti što nisam kao ostali ljudi: grabežljivci, nepravednici, preljubnici ili – kao ovaj carinik. Postim dvaput u tjednu, dajem desetinu od svega što steknem.’ A carinik, stojeći izdaleka, ne usudi se ni očiju podignuti k nebu, nego se udaraše u prsa govoreći: ’Bože, milostiv budi meni grešniku!’ Kažem vam: ovaj siđe opravdan kući svojoj, a ne onaj! Svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen; a koji se ponizuje, bit će uzvišen.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Uvod: Bogu, jedinome pravednom sucu, iznesimo svoje usrdne molitve.

1. Za Crkvu i njezine predvodnike: da uvijek budu ponizna srca po primjeru Isusa Krista, molimo te!
2. Za sve one koji su na vlasti: da tu svoju službu vrše tako da ne traže osobnu korist i probitak, već dobrobit onih koji su im povjereni, molimo te!
3. Za sve ljude: da u njima nikada ne prevlada osjećaj nadmoći i ohole umišljenosti, već da budu ponizna srca i spremni pomoći svakom čovjeku, molimo te!
4. Za sve koji su u životu poniženi, odbačeni, nepravedno osuđeni i od moćnika ugnjetavani i progonjeni: da osjete Kristovu pomoć i zadobiju milosno ohrabrenje i da im se vrati ljudsko dostojanstvo, molimo te!
5. Za nas nazočne na ovoj svetoj misi: da nikada nikoga ne osuđujemo, nego da svima pomažemo, a posebno onima kojima je potrebna naša pomoć, molimo te!
6. Za sve naše pokojne: da nakon svih poniženja i nevolja koje su proživjeli na svome zemaljskom životnom putu stignu na vječnu gozbu u nebu, molimo te!
Molitva: Pravedni i sveti Bože, pomozi svom narodu da ponizno tra¬ži i prihvaća tvoju milost te da uvijek bude spreman hoditi za tobom i biti dionik tvoje svetosti. Po Kristu Gospodinu našem.

Trideseta nedjelja kroz godinu – 23.10.2022.

Dvadeset deveta nedjelja kroz godinu – 16.10.2022.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige Izlaska (Izl 17, 8-13): U one dane: Dođu Amalečani i zaratuju s Izraelcima kod Refidima. A Mojsije reče Jozui: “Odaberi momčad pa pođi i zapodjeni borbu s Amalečanima. Ja ću sutra stati na vrh brda sa štapom Božjim u ruci.” Jozua učini kako mu je Mojsije rekao te zapodjene borbu s Amalečanima, a Mojsije, Aron i Hur uzađoše na vrh brda. I dok bi Mojsije držao ruke uzdignute, Izraeici bi nadjačavali; a kad bi ruke spustio, nadjačavali bi Amalečani. Ali Mojsiju ruke napokon klonu. Zato uzeše kamen i staviše ga poda nj. On sjede, dok mu Aron i Hur, jedan s jedne, a drugi s druge strane, držahu ruke tako da mu izdržaše do sunčanog zalaska. I Jozua oštricom maca svlada Amaleka i njegov narod. Riječ Gospodnja!

Psalam – Pripjev: Pomoć je naša u imenu Gospodina koji stvori nebo i zemlju. (Ps 121, 1-8)
1. K brdima oči svoje uzdižem: odakle će mi doći pomoć? Pomoć je moja od Gospodina koji stvori nebo i zemlju.
2. Tvojoj nozi on posrnuti ne da i neće zadrijemati on, čuvar tvoj. Ne, ne drijema i ne spava on, čuvar Izraelov.
3. Gospodin je čuvar tvoj, Gospodin je zasjen tvoj s desne tvoje! Neće ti sunce nauditi danju ni mjesec noću.
4. Čuvao te Gospodin od zla svakoga, čuvao dušu tvoju! Čuvao Gospodin tvoj izlazak i povratak odsada dovijeka!

Drugo čitanje – Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju (2 Tim 3, 14 – 4, 2): Predragi! Ostani u onome u čemu si poučen i čemu si vjeru dao, svjestan od koga si sve poučen i da od malena poznaješ Sveta pisma koja su vrsna učiniti te mudrim na spasenje po vjeri, u Kristu Isusu. Sve Pismo, bogoduho, korisno je za poučavanje, uvjeravanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude vrstan, za svako dobro djelo prikladan. Zaklinjem te pred Bogom i Kristom Isusom koji će suditi žive i mrtve, zaklinjem te pojavkom njegovim i kraljevstvom njegovim: propovijedaj Riječ, uporan budi bilo to zgodno ili nezgodno – uvjeravaj, prijeti, zapovijedaj sa svom strpljivošću i poukom. Riječ Gospodnja!

Pjesma prije evanđelja: Živa je riječ Božja i djelotvorna; prosuđuje nakane i misli srca. (Heb 4, 12)

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 18, 1-8): U ono vrijeme: Kaza Isus svojim učenicima prispodobu kako valja svagda moliti i nikada ne sustati: »U nekom gradu bio sudac. Boga se nije bojao, za ljude nije mario. U tom gradu bijaše i neka udovica. Dolazila k njemu i molila: ’Obrani me od mog tužitelja!’ No on ne htjede zadugo. Napokon reče u sebi: ’Iako se Boga ne bojim nit za ljude marim, ipak, jer mi udovica ova dodijava, obranit ću je da vječno ne dolazi mučiti me.’« Nato reče Gospodin: »Čujte što govori nepravedni sudac! Neće li onda Bog obraniti svoje izabrane koji dan i noć vape k njemu sve ako i odgađa stvar njihovu? Kažem vam, ustat će žurno na njihovu obranu. Ali kad Sin Čovječji dođe, hoće li naći vjere na zemlji?« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Uvod: Braćo i sestre, potaknuti poukom svoga učitelja Isusa, po¬niznom se molitvom utecimo nebeskome Ocu, prošeci ga dar žive vjere i ustrajnosti na njegovu putu.

1. Za Crkvu koja je primila zadaću da hvali, blagoslivlja i moli Oca nebeskoga po Kristu, s Kristom i u Kristu: da uvijek ostane vjerna toj svojoj zadaći, molimo te!

2. Za sve kršćane: da sve njihove molitve budu uvijek ponizni vapaji upućeni Ocu nebeskome za dobrobit i spasenje svih ljudi, molimo te!

3. Za sve misionare da radosna srca pomažu onima koji su u potrebi, da sami ne malakšu duhom nego da iz dana u dan rastu u duhu i ljubavi, molimo te.

4. Za obnovu kršćanskoga duha u narodima Evrope i Amerike, da oni koji tradicionalnoj pripadaju Katoličkoj crkvi ožive svoju vjeru, da oni koji su otpali od vjere ili su vjeru izgubili ponovo u Crkvi nađu duhovni zagrljaj, molimo te.

5. Za sve dobročinitelje misija: svima onima koji molitvom i materijalno podupiru misionarsko djelovanje Crkve ti, Gospodine, stostruko uzvrati svojim blagoslovom, molimo te.

6. Za pokojne misionare i misionarke: da im za svjetlo vjere i dobrote koje su prenosili na druge uzvratiš vječnim svijetlom, molimo te.

Molitva: Usliši, Oče, naše molitve i pomozi nam da budemo istin¬ski nasljedovatelji tvoga Sina i prenositelji tvoje dobrote i ljubavi prema svim ljudima. Po Kristu, Gospodinu našem.

Trideseta nedjelja kroz godinu – 23.10.2022.

Dvadeset i osma nedjelja kroz godinu – 9.10.022.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika 

Prvo čitanje – Čitanje Druge knjige o Kraljevima (2 Kr5, 14-17): U one dane: Naaman Sirac siđe i opra se sedam puta u Jordanu, prema riječi Elizeja, čovjeka Božjega. I tijelo mu posta opet kao u malog djeteta – očistio se od svoje gube. Vrati se on čovjeku Božjemu sa svom svojom pratnjom, uđe, stade preda nj i reče mu. “Evo, sad znam da nema Boga na svoj zemlji, osim u Izraelu. Zato te molim, primi dar od svoga sluge.” Ali Elizej odgovori: “Živoga mi Gospodina kome služim, ne primam!” Naaman navaljivaše da primi, ali on ne htjede. Tada Naaman reče: “Dobro, kad nećeš. Ali barem dopusti da meni, tvome sluzi, dadu ove zemlje koliko mogu ponijeti dvije mazge. Jer sluga tvoj neće više prinositi pomirnica ni klanica drugim bogovima nego samo Gospodinu.” Riječ Gospodnja!

Psalam – Pripjev: Pred poganima Gospodin obznani spasenje svoje (Ps 98, 1-4).

1. Pjevajte Gospodinu pjesmu novu jer učini djela čudesna. Pobjedu mu pribavi desnica njegova i sveta mišica njegova.
2. Gospodin obznani spasenje svoje, pred poganima pravednost objavi. Spomenu se dobrote i vjernosti prema domu Izraelovu.
3. Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega. Sva zemljo, poklikni Gospodinu, raduj se, kliči i pjevaj!

Drugo čitanje – Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju (2 Tim 2, 8 – 13): Predragi! Spominji se Isusa Krista, uskrsnula od mrtvih, od potomstva Davidova – po mojem evanđelju. Za nj se ja zlopatim sve do okova, kao zločinac. Ali riječ Božja nije okovana! Stoga sve podnosim radi izabranih, da i oni postignu spasenje, spasenje u Kristu Isusu, zajedno s vječnom slavom. Vjerodostojna je riječ: Ako s njime umrijesmo, s njime ćemo i živjeti. Ako ustrajemo, s njime ćemo kraljevati. Ako ga zaniječemo, i on će zanijekati nas. Ako ne budemo vjerni, on vjeran ostaje. Ta ne može sebe zanijekati! Riječ Gospodnja!

Pjesma prije evanđelja – U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu. (1 Sol 5, 18)

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 17, 11-19): Dok je Isus putovao u Jeruzalem, prolazio je između Samarije i Galileje. Kad je ulazio u neko selo, eto mu u susret deset gubavaca. Zaustave se podaleko i zavape: »Isuse, Učitelju, smiluj nam se!« Kad ih Isus ugleda, reče im: »Idite, pokažite se svećenicima!« I dok su išli, očistiše se. Jedan od njih, vidjevši da je ozdravio, vrati se slaveći Boga u sav glas. Baci se ničice k Isusovim nogama zahvaljujući mu. A to bijaše neki Samarijanac. Nato Isus primijeti: »Zar se ne očistiše desetorica? A gdje su ona devetorica? Ne nađe li se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca?« A njemu reče: »Ustani! Idi! Tvoja te vjera spasila!« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika
Uvod: Sestre i braćo, pomolimo se svemogućemu Bogu, ocu svih ljudi, moleći ga da nas učini istinskom braćom i sestrama svima koje stavlja na naš životni put.
1. Za Crkvu: da se iz njezinih redova uvijek uzdiže pjesma zahvalnica za sva neizreciva dobra koja ljudi svakodnevno primaju, molimo te!
2. Za sve ljude na svijetu: da uvijek znaju biti zahvalni za sva dobročinstva kojima ih Bog obdaruje preko stvaranja, uzdržavanja i napretka ovoga svijeta, molimo te!
3. Za sve kršćane: da uvijek zahvaljuju Gospodinu za neizmjerne duhovne darove koje nam je donijela Kristova žrtva i nesebična ljubav, molimo te!
4. Za sve ljude koji trpe, za stare i bolesne kod kuće i po bolnicama: da sve svoje poteškoće i nevolje uvijek sjedinjuju s Kristovim trpljenjem i patnjama i tako doprinesu preobrazbi i spasenju svijeta, molimo te!
5. Za nas nazočne na ovoj svetoj misi: da uvijek budemo svjesni kako nas je Gospodin obdario velikim i dragocjenim darovima te mu uvijek budemo zahvalni, molimo te!
6. Za sve naše pokojne: da im ti, Gospodine, budeš vječna nagrada na nebesima za sva dobra koja su tijekom zemaljskog života učinili, molimo te!
Molitva: Svemogući Bože, usliši nam molitve i daj da naše opredje¬ljenje za tebe danomice obnavljamo i životom svjedočimo. Po Kristu, Gospodinu našem.

Trideseta nedjelja kroz godinu – 23.10.2022.

Dvadeset sedma nedjelja kroz godinu – 2.10.2022.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige proroka Habakuka (Hab 1,2-3;2,2-4): »Dokle ću, Gospodine, zapomagati, a da ti ne čuješ? Vikati k tebi ’Nasilje!’ a da ti ne spasiš? Zašto puštaš da gledam nepravdu, zašto gledaš ugnjetavanje? Pljačka je i nasilje preda mnom. Raspra je, razmirica bjesni!« Tada Gospodin odgovori i reče: »Zapiši viđenje, ureži ga na pločice da ga čitač lako čita. Jer ovo je viđenje za svoje vrijeme: ispunjenju teži, ne vara; ako stiže polako, čekaj, jer odista će doći i ne će zakasniti! Gle: propada onaj čija duša nije pravedna, a pravednik živi od svoje vjere.« Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev: O da danas glas Gospodnji poslušate, ne budite srca tvrda! (Ps 95, 1-2.6-9)
1. Dođite, kličimo Gospodinu, uzvikujmo Hridi, spasitelju svome! Pred lice mu stupimo s hvalama, kličimo mu u pjesmama!
2. Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, poklonimo se Gospodinu koji nas stvori! Jer on je Bog naš, a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.
3. O da danas glas mu poslušate: »Ne budite srca tvrda kao u Meribi, kao u dan Mase u pustinji gdje me iskušavahu očevi vaši, iskušavahu me premda vidješe djela moja.«

Drugo čitanje – Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju (2 Tim 1, 6-8.13-14): Predragi: Podsjećam te: raspiruj milosni dar Božji koji je u tebi po polaganju mojih ruku. Jer nije nam Bog dao duha bojažljivosti, nego snage, ljubavi i razbora. Ne stidi se stoga svjedočanstva za Gospodina našega, ni mene, sužnja njegova. Nego zlopati se zajedno sa mnom za evanđelje, po snazi Božjoj. Uzorom neka ti budu zdrave riječi koje si od mene čuo u vjeri i ljubavi u Kristu Isusu. Lijepi poklad čuvaj po Duhu Svetom koji prebiva u nama. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja: Riječ Gospodnja ostaje dovijeka; ta pak riječ jest evanđelje koje vam je naviješteno. (1 Pt 1, 25)

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 17,5-10): U ono vrijeme: Apostoli rekoše Gospodinu: »Umnoži nam vjeru!« Gospodin im odvrati: »Da imate vjere koliko je zrno gorušičino, rekli biste ovom dudu: ’Iščupaj se s korijenom i presadi se u more!’ I on bi vas poslušao.« »Tko će to od vas reći sluzi svomu, oraču ili pastiru, koji se vrati s polja: ’Dođi brzo i sjedni za stol?’ Ne će li mu naprotiv reći: ’Pripravi što ću večerati pa se pripaši i poslužuj mi dok jedem i pijem; potom ćeš ti jesti i piti?’ Zar duguje zahvalnost sluzi jer je izvršio što mu je naređeno? Tako i vi: kad izvršite sve što vam je naređeno, recite:’Sluge smo beskorisne! Učinismo što smo bili dužni učiniti!’« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: Okupljeni oko Gospodina na ovoj gozbi ljubavi molimo ga da upravi naše korake svojim putem i bude nam oslonac u našem hodu prema vječnosti.
1. Za Crkvu: da zadaću naviještanja unatoč poteškoćA i nerazumijevanja vrši vjerno i postojano, molimo te!
2. Papi, biskupima i svećenicima udijeli dar razumijevanja u tumačenju evanđeoske nauke i da se po njihovu služenju širi tvoje Kraljevstvo, molimo te!
3. Za sve obespravljene i prognane u svijetu: da ne klonu duhom, već da ostanu vjerni tebi svemogućem i jedinom Bogu, molimo te!
4. Za sve koji se bore protiv zla i nepravde u svijetu: okrijepi ih svojim Duhom Svetim da ne posustanu u radu za bolji i pravedniji život, molimo te!
5. Za našu župnu zajednicu: da u postojanoj molitvi i svetoj misi pronađe snage za duhovni napredak i spremnost pomoći potrebnima, molimo te!
6. Za sve naše pokojne: da im ti, Gospodine, budeš vječna nagrada na nebesima za sva dobra koja su tijekom života učinili, molimo te!
Molitva: Kriste Gospodine, usliši naše molitve i podari nam milost da naš hod kroz vremenite nevolje i radosti bude dovršen u vječnosti s tobom, koji živiš i kraljuješ sve vijeke, vjekova.

Trideseta nedjelja kroz godinu – 23.10.2022.

Dvadeset i šesta nedjelja kroz godinu – 25.9.2022.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige proroka Amosa (Am 6, 1a.4 – 7): Ovo govori Gospodin svemogući: »Jao bezbrižnima na Sionu i spokojnima na samarijskoj gori! Ležeći na bjelokosnim posteljama, na počivaljkama izvaljeni, jedu janjad iz stada i telad iz staje; deru se uza zvuk harfe, izumljuju glazbala ko David, piju vino iz vrčeva i mažu se najfinijim uljem, al za slom Josipov ne mare. Stog će prvi sad biti prognani; umuknut će veselje raskošnika.« Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev: Hvali, dušo moja, Gospodina! (Ps 146,6c-10)

1. On ostaje vjeran dovijeka, potlačenima vraća pravicu, a gladnima kruha daje.
2. Gospodin oslobađa sužnje, Gospodin slijepcima oči otvara. Gospodin uspravlja prignute, Gospodin ljubi pravedne.
3. Gospodin štiti pridošlice, sirote i udovice podupire, a grešnicima mrsi putove. Gospodin će kraljevati dovijeka, tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.

Drugo čitanje – Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju (1 Tim 6, 11-16): Božji čovječe! Teži za pravednošću, pobožnošću, vjerom, ljubavlju, postojanošću, krotkošću! Bij dobar boj vjere, osvoji vječni život na koji si pozvan i radi kojega si dao ono lijepo svjedočanstvo pred mnogim svjedocima! Zapovijedam pred Bogom koji svemu život daje i pred Kristom Isusom koji pred Poncijem Pilatom posvjedoči lijepo svjedočanstvo: čuvaj zapovijed, neokaljano i besprijekorno, do pojavka Gospodina našega Isusa Krista. Njega će u svoje vrijeme pokazati On, Blaženi i jedini vladar, Kralj kraljevâ i Gospodar gospodarâ, koji jedini ima besmrtnost, prebiva u svjetlu nedostupnu, koga nitko od ljudi ne vidje niti ga vidjeti može. Njemu čast i vlast vjekovječna! Amen. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja: Isus Krist, premda bogat, posta siromašan, da se vi njegovim siromaštvom obogatite (2 Kor 8, 9).

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 16, 19-31): U ono vrijeme: Reče Isus farizejima: »Bijaše neki bogataš. Odijevao se u grimiz i tanani lan i danomice se sjajno gostio. A neki siromah, imenom Lazar, ležao je sav u čirevima pred njegovim vratima i priželjkivao nasititi se onim što je padalo s bogataševa stola. Čak su i psi dolazili i lizali mu čireve. Kad umrije siromah, odnesoše ga anđeli u krilo Abrahamovo. Umrije i bogataš te bu¬de pokopan. Tada u teškim mukama u pa¬klu, podiže svoje oči te izdaleka ugleda Abra¬¬ha¬ma i u krilu mu Lazara pa zavapi: ’Oče Abrahame, smiluj mi se i pošalji Lazara da umoči vršak svoga prsta u vodu i ¬rashla¬di mi jezik jer se strašno mučim u ovom pla¬¬me¬nu.’ Reče nato Abraham: ’Sinko! Sjeti se da si za života primio dobra svoja, a ¬¬tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tješi, a ti se mu-čiš. K tome između nas i vas zjapi ¬¬pro¬va¬li¬ja golema te koji bi i htjeli prijeći ¬¬odav¬de k vama, ne mogu, a ni odatle k nama ¬prije¬laza nema.’ Nato će bogataš: ’Molim te onda, oče, pošalji Lazara u kuću oca moga. Imam petero braće pa neka im posvjedoči da i oni ne dođu u ovo mjesto muka.’ Kaže Abraham: ’Imaju Mojsija i Proroke! Njih neka poslušaju!’ A on će: ’O ne, oče Abrahame! Nego dođe li tko od mrtvih k njima, obratit će se.’ Reče mu: ’Ako ne slušaju Mojsija i Prorokâ, ne će povjerovati sve da i od mrtvih tko ustane.’« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Uvod: Sestre i braćo, pomolimo se Bogu, jedinom izvoru dobra, koji želi da svi ljudi uđu u njegovo kraljevstvo.
1. Za Crkvu: da u svim vremenima i okolnostima ostane vjerna Kristovom naučavanju zauzimajući se za prava obespravljenih i odbačenih ljudi, molimo te!
2. Za sve kršćane: da obasjani Božjim svjetlom mogu jasno uvidjeti glavnu životnu zadaću, a to je uspostava sve veće pravednosti i mira među ljudima, molimo te!
3. Za sve ljude: da budu svjesni kako je Bog stvorio zemaljska dobra na korist svima, te da ne budu sebični i neosjetljivi za potrebe svoje braće, molimo te!
4. Za narode koji žive u siromaštvu i oskudici: da im bogati ljudi i razvijene zemlje i narodi pomognu da zadobiju svoje ljudsko dostojanstvo, molimo te!
5. Za sve nas nazočne na ovoj svetoj misi: da u skladu s Božjim planom spasenja živimo u jednostavnosti duha i tijela, molimo te!
6. Za sve naše pokojne: da im ti, Gospodine, budeš vječna nagrada na nebesima za sva dobra koja su tijekom svoga života učinili, molimo te!
Molitva: Svemogući Bože, usliši nam molitve i pomozi da uvijek ži¬vimo dostojni dara spasenja koje si nam podario. Po Kristu, Gospodinu našem.

Trideseta nedjelja kroz godinu – 23.10.2022.

Dvadeset peta nedjelja kroz godinu – 18.9.2022.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige proroka Amosa (Am 8, 4-7): Slušajte ovo, vi što gazite potrebnika i satirete uboge u zemlji! Kažete: »Kad li će mlađak proći da prodamo žito, i subota da tržimo pšenicu? Smanjit ćemo efu, povećati šekel da varamo krivim mjerama, da kupimo siromaha za srebro, potrebita za sandale i da prodajemo otražak pod žito.« Zakle se Gospodin ponosom Jakovljevim: »Dovijeka ne ću zaboraviti nijednoga djela vašega.« Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev: Hvalite Gospodina koji iz gliba vadi siromaha. (Ps 113, 1-2.4-8)

1. Hvalite, sluge Gospodnje, hvalite ime Gospodnje! Blagoslovljeno ime Gospodnje sada i dovijeka!
2. Uzvišen je Gospodin nad sve narode, slava njegova nebesa nadvisuje. Tko je kao Gospodin, Bog naš, koji u visinama stoluje i gleda odozgo nebo i zemlju?
3. Podiže iz prašine uboga, iz gliba vadi siromaha da ga posadi s prvacima, s prvacima svoga naroda.

Drugo čitanje – Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju (1 Tim 2, 1-8): Predragi: preporučujem prije svega da se obavljaju prošnje, molitve, molbenice i zahvalnice za sve ljude, za kraljeve i sve koji su na vlasti, da provodimo miran i spokojan život u svoj bogoljubnosti i ozbiljnosti. To je dobro i ugodno pred spasiteljem našim Bogom, koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine. Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek – Krist Isus, koji sebe samoga dade kao otkup za sve. To je u svoje vrijeme danosvjedočanstvo, za koje sam ja postavljen propovjednikom i apostolom – istinu govorim, ne lažem – učiteljem narodâ u vjeri i istini. Hoću dakle da muškarci mole na svakome mjestu, podižući čiste ruke bez srdžbe i raspre. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja – Isus Krist, premda bogat, posta siromašan, da se vi njegovim siromaštvom obogatite. (2 Kor 8, 9)

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 16, 1-13): U ono vrijeme: Govoraše Isus svojim učenicima: »Bijaše neki bogat čovjek koji je imao upravitelja. Ovaj je bio optužen pred njim kao da mu rasipa imanje. On ga pozva pa mu reče: ’Što to čujem o tebi? Položi račun o svom upravljanju jer više ne možeš biti upravitelj!’ Nato upravitelj reče u sebi: ’Što da učinim kad mi gospodar moj oduzima upravu? Kopati? Nemam snage. Prositi? Stidim se. Znam što ću da me prime u svoje kuće kad budem maknut s uprave.’ I pozva dužnike svoga gospodara, jednog po jednog. Upita prvoga: ’Koliko duguješ gospodaru mojemu?’ On reče: ’Sto bata ulja.’ A on će mu: ’Uzmi svoju zadužnicu, sjedni brzo, napiši pedeset.’ Zatim reče drugomu: ’A ti, koliko ti duguješ?’ On odgovori: ’Sto korâ pšenice.’ Kaže mu: ’Uzmi svoju zadužnicu i napiši osamdeset.’ I pohvali gospodar nepoštenog upravitelja što snalažljivo postupi jer sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti. I ja vama kažem: napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva pa kad ga nestane da vas prime u vječne šatore. Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran; a tko je u najmanjem nepošten, i u najvećem je nepošten. Ako dakle ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti? I ako u tuđem ne bijaste vjerni, tko li će vam vaše dati? Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Uvod: Braćo i sestre, pomolimo se svemogućemu Bogu, Ocu svih ljudi, koji nam je podario mnoga dobra i pozvao nas da ih koristimo na njegovu proslavu i svoje spasenje.
1. Svemogući Bože, daj da tvoja Crkva danomice nastavlja djelo koje si joj povjerio te svojim životom i djelovanjem preobražava svijet u tvoje kraljevstvo pravde i ljubavi, molimo te.
2. Svemogući Bože, daj da kršćani našega vremena budu proroci pravde i svjedoci tvoje ljubavi u svijetu opusto¬šenom i izranjenom nemirima, zavišću i nerazumijeva¬njem, molimo te.
3. Svemogući Bože, daj da ova tvoja zajednica nikada ne zaboravi daje dio velike ljudske obitelji i da joj je povje¬rena i duhovna skrb za sve koji su udaljeni od tebe te da bliskost s tobom prihvaća kao zadaću, a ne privilegij u odnosu na druge, molimo te.
4. Svemogući Bože, daj da svi ljudi u evanđelju tvoga Sina prepoznaju istinski put spasenja, molimo te.
5. Svemogući Bože, podari našim pokojnicima život u vječ¬nosti s tobom, molimo te.
Molitva: Bože, Oče svih ljudi, usliši nam molitve i pomozi da hodimo za tobom tako te sav naš život i djelovanje budu tvoja pro¬slava među ljudima. Po Kristu, Gospodinu našem.