Druga nedjelja kroz godinu – 16.1.2022.

Druga nedjelja kroz godinu – 16.1.2022.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige proroka Izaije (Iz 62, 1-5): Sionu za ljubav neću šutjeti, Jeruzalema radi neću mirovati dok pravda njegova ne zasine ko svjetlost i spasenje njegovo ne plane ko zublja. I puci će tvoju vidjeti pravednost i tvoju slavu svi kraljevi; prozvat će te novim imenom što će ga odrediti usta Gospodnja. U Gospodnjoj ćeš ruci biti kruna divna i kraljevski vijenac na dlanu Boga svog. Neće te više zvati Ostavljenom ni zemlju tvoju Opustošenom, nego će te zvati Moja milina, a zemlju tvoju Udata jer ti si milje Gospodnje i zemlja će tvoja biti udata. Jer kao što se mladić ženi djevicom, tvoj će se graditelj tobom oženiti; i kao što se ženik raduje nevjesti, tvoj će se Bog tebi radovati. Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev: Navješćujte svim narodima čudesa Gospodnja! (96 (95), 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10a i c)

1. Pjevajte Gospodinu pjesmu novu! Pjevaj Gospodinu, sva zemljo! Pjevajte Gospodinu, hvalite ime njegovo!
2. Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo, kazujte poganima njegovu slavu, svim narodima čudesa njegova.
3. Dajte Gospodinu, narodna plemena, dajte Gospodinu slavu i silu! Dajte Gospodinu slavu imena njegova!
4. Poklonite se Gospodinu u sjaju svetosti njegove. Strepi pred njim, zemljo sva! Nek se govori među poganima: »Gospodin kraljuje!« – narodima pravedno upravlja.

Drugo čitanje – Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima (1Kor 12, 4 –11): Braćo: Različiti su dari, a isti Duh; i različite službe, a isti Gospodin; i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. A svakomu se daje očitovanje Duha na korist. Doista, jednomu se po Duhu daje riječ mudrosti, drugomu riječ spoznanja po tom istom Duhu; drugomu vjera u tom istom Duhu, drugomu dari liječenja u tom jednom Duhu; drugomu čudotvorstva, drugomu prorokovanje, drugomu razlučivanje duhova, drugomu različiti jezici, drugomu tumačenje jezika. A sve to djeluje jedan te isti Duh dijeleći svakomu Napose kako hoće. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja (2 Sol 12, 14): Bog nas pozva po evanđelju na posjedovanje slave Gospodina našega Isusa Krista.

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu (Iv 2, 1-12): U ono vrijeme: Bijaše svadba u Kani Galilejskoj. Bila ondje Isusova majka. Na svadbu bijaše pozvan i Isus i njegovi učenici. Kad ponesta vina, Isusu će njegova majka: »Vina nemaju.« Kaže joj Isus: »Ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas!« Nato će njegova mati poslužiteljima: »Što god vam rekne, učinite!« A bijaše ondje Židovima za čišćenje šest kamenih posuda od po dvije do tri mjere. Kaže Isus poslužiteljima: »Napunite posude vodom!« I napune ih do vrha. Tada im reče: »Zagrabite sada i nosite ravnatelju stola.« Oni odnesu. Kad okusi vodu što posta vinom, a nije znao odakle je – znale su sluge koje zagrabiše vodu – ravnatelj stola pozove zaručnika i kaže mu: »Svaki čovjek stavlja na stol najprije dobro vino, a kad se ponapiju, gore. Ti si čuvao dobro vino sve do sada.« Tako, u Kani Galilejskoj, učini Isus prvo znamenje i objavi svoju slavu te povjerovaše u njega njegovi učenici. Nakon toga siđe sa svojom majkom, s braćom i sa svojim učenicima u Kafarnaum. Ondje ostadoše nekoliko dana. Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: Okupljeni oko Gospodina na ovome slavlju, molimo ga za milost da prepoznajemo njegove znakove u svojim životima i prihvaćamo ih kao smjerokaze prema njemu.
1. Za tvoju Crkvu raširenu po svem svijetu: da živi i očituje radost novoga života kojega joj je darovao Isus Krist, molimo te.
2. Za pastire Crkve i za sve one kojima si povjerio naviještanje Radosne vijesti: da budu ustrajni nasljedovatelji svoga Učitelja, molimo te.
3. Za sve kojima je povjerena briga za opće dobro: da svoj posao obavljaju služeći a ne gospodareći, molimo te.
4. Za muškarce i žene koje pozivaš na zajednički bračni život: da svoju međusobnu ljubav izgrađuju po primjeru Kristove ljubavi prema Crkvi, molimo te.
5. Za ljude koji se opiru tvome daru vjere: da ih ne prestaneš poticati svojim Duhom Svetim, molimo te.
6. Za našu braću i sestre koji su prešli s ovoga svijeta: da ih primiš u svoje očinsko krilo i pridružiš svojim svetima, molimo te.
Molitva: Kriste Gospodine, usliši naše molitve i pomozi nam da naši životi budu proslava tvoga veličanstva. Koji živiš i kraljuješ u sve vijeke vjekova.

Prva nedjelja došašća (C) – 28.11.2021.

Prva nedjelja došašća (C) – 28.11.2021.

Nedjeljna Misna čitanja (C) – 28.11.2021.

Prvo čitanje – Čitanje knjige proroka Jeremije (Jr 33, 14-16): “Evo, dolaze dani – riječ je Gospodnja – kad ću ispuniti dobro obećanje što ga dadoh domu Izraelovu i domu Judinu: U one dane i u vrijeme ono podići ću Davidu izdanak pravedni; on će zemljom vladati po pravu i pravici. U one dane Judeja će biti spašena, Jeruzalem će živjeti spokojno. A grad će se zvati: Gospodin, Pravda naša.’ ” Riječ Gospodnja!

Psalam – Pripjev: K tebi, Gospodine, uzdižem dušu svoju. (Ps 25, 4b-5.8 10.14)
1. Pokaži mi, Gospodine, putove svoje, nauči me svojim stazama! Istinom me svojom vodi i pouči me jer ti si Bog, moj Spasitelj: u tebe se pouzdajem svagda.
2. Gospodin je sama dobrota i pravednost: grešnike on na put privodi. On ponizne u pravdi vodi i uči malene putu svome.
3. Sve su staze Gospodnje ljubav i istina za onog koji čuva savez njegov i propise. Prisan je Gospodin s onima koji ga se boje i savez svoj objavljuje njima.

Drugo čitanje – Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima (1 Sol 3, 12 – 4, 2): Braćo! Dao vam Gospodin te jedni prema drugima i prema svima rasli i obilovali ljubavlju kakva je i naša prema vama. Učvrstio vam srca da budu besprijekorno sveta pred Bogom i Ocem našim o Dolasku Gospodina našega Isusa i svih svetih njegovih s njime. Uostalom, braćo, molimo vas i zaklinjemo u Gospodinu Isusu: primili ste od nas kako treba da živite da biste ugodili Bogu. Vi tako i živite pa sve više napredujete! Ta znate koje smo vam zapovijedi dali u Gospodinu Isusu. Riječ Gospodnja!

Pjesma prije evanđelja: Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje. (Ps 85, 8)

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Luki U ono vrijeme: (Lk 21, 25-28.34-36): Reče Isus svojim učenicima: »Bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na zemlji bezizlazna tjeskoba naroda zbog huke mora i valovlja. Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista, sile će se nebeske poljuljati. Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi u oblaku s velikom moći i slavom. Kad se sve to stane zbivati, uspravite se i podignite glave jer se približuje vaše otkupljenje. Pazite na se da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama te vas iznenada ne zatekne onaj dan jer će kao zamka nadoći na sve žitelje po svoj zemlji. Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: Braćo I sestre, radosno iščekujući Kristov slavni dolazak iskrenom se molitvom utecimo nebeskome Ocu da naš životni hod usmjeri tome milosnom susretu.
1. Oče nebeski, tvoj Sin Isus, doći će na koncu svijeta s moći i slavom velikom: daj da ga tvoja Crkva u radosti dočeka, molimo te.
2. Oče nebeski, tvoj sin Isus, povjerio je Petru da učvršćuje u vjeri sve tvoje vjernike: pomozi Petrovu nasljedniku i svim biskupima da dovedu članove tvoje Crkve Kristu Spasitelju, molimo te.
3. Oče nebeski, tvoj sin Isus, poučio nas je kako ćemo živjeti da bismo spremni dočekali Posljednji dan: učini sve vjernike budnima i spremnima da stanu pred Sina čovječjega, molimo te.
4. Oče nebeski, tvoj sin Isus, došao je na zemlju da bi spasio sve ljude: daj da ga upoznaju i prihvate za svoga Spasitelja, molimo te.
5. Oče nebeski, tvoj sin Isus, rodio se i živio u izabranom narodu: daj da ga potomci Abrahamovi upoznaju i prihvate kao svoga Mesiju, molimo te.
6. Oče nebeski, tvoj sin Isus imao je u našem narodu mnoge svoje učenike koji su sada pokojnici. Neka ih sve spašene i otkupljene povede pred tvoje lice, molimo te.
Molitva: Gospodine Bože, začetnice i dovršitelju svakoga dobra. Hod vjere što ga danas započinjemo prati bogatstvom svoje milosti da brige i iskušenja života ne ugase u nama nadu u vječno zajedništvo s tobom. Po Kristu Gospodinu našemu.