Statistika u župi – 2020.

Statistika u župi - 2014.

Nova Godina-Mali Božić-Marija Bogorodica, 1. siječnja 2021. “B”

*Sadašnja župa Stolac osnovana je 1863., a 2013. proslavili smo 150 god. župe. Kroz 150 g. u župi je djelovalo: 12 župnika i 14 kapelana, a župa je dala: 13 svećenika i 15 časnih sestara.

Statistika u Župi za 2020. godinu:

(više…)

Statistika u župi – 2019.

Statistika u župi - 2014.

Nova Godina-Mali Božić-Marija Bogorodica, 1. siječnja 2020. “A”

*Sadašnja župa Stolac osnovana je 1863., a 2013. proslavili smo 150 god. župe. Kroz 150 g. u župi je djelovalo: 12 župnika i 14 kapelana, a župa je dala: 13 svećenika i 15 časnih sestara.

Statistika u Župi za 2019. godinu:

(više…)

Statistika u župi – 2018.

Statistika u župi - 2014.

Nova Godina-Mali Božić-Marija Bogorodica, 1. siječnja 2019. “C”

*Sadašnja župa Stolac osnovana je 1863., a 2013. proslavili smo 150 god. župe. Kroz 150 g. u župi je djelovalo: 12 župnika i 14 kapelana, a župa je dala: 13 svećenika i 15 časnih sestara.

Statistika u Župi za 2018. godinu:

(više…)

Statistika u župi – 2017.

Statistika u župi - 2014.

Nova Godina-Mali Božić-Marija Bogorodica, 1. siječnja 2018. “B”

*Sadašnja župa Stolac osnovana je 1863., a 2013. proslavili smo 150 god. župe. Kroz 150 g. u župi je djelovalo: 12 župnika i 14 kapelana, a župa je dala: 13 svećenika i 15 časnih sestara, a ove 2017. proslavili smo 50.-tu obljetnicu dolaska Sestara Milosrdnica u Stolac.

Statistika u Župi za 2017. godinu:

(više…)

Statistika u župi – 2015.

Statistika u župi - 2014.

Nova Godina-Mali Božić-Marija Bogorodica, 1. siječnja 2016. “C”

*Sadašnja župa Stolac osnovana je 1863., a 2013. proslavili smo 150 god. župe. Kroz 150 g. u župi je djelovalo: 12 župnika i 14 kapelana, a župa je dala: 13 svećenika i 15 časnih sestara.

*Statistika u Župi za 2015. godinu:

(više…)

Statistika u župi – 2016.

Statistika u župi - 2014.

Nova Godina-Mali Božić-Marija Bogorodica, 1. siječnja 2017. “A”

*Sadašnja župa Stolac osnovana je 1863., a 2013. proslavili smo 150 god. župe. Kroz 150 g. u župi je djelovalo: 12 župnika i 14 kapelana, a župa je dala: 13 svećenika i 15 časnih sestara.

Statistika u Župi za 2016. godinu:

(više…)