Župni ured

Zrinsko-Frankopanska bb
88360 Stolac
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 (0) 36 853 005
Fax: +387 (0) 36 853 005
E-mail: rajko.markovic@tel.net.ba

ŽUPNIK I DEKAN:

Don Gordan Božić

SV. MISE U CRKVI SV. ILIJE:

– radnim danom u 700 sati, osim u svibnju 1830 i listopadu 1800 uz Gospine pobožnosti.

– Nedjeljom u 800, 930 i 1100 sati.

– na patron i sve ostale svečanosti u župi sv. misa je u 1100 sati.

– Sv. Mise u kapelama po terenu, na dan zaštitnika, u 1100 sati.

BANKOVNI RAČUNI ŽUPNOG UREDA STOLAC

Transakcijski račun: KM
UNICREDIT BANK d.d. Mostar, poslov. Stolac
Transakcijski br. računa: 3382702200418359
Poziv na broj: 25003024000
M.B. (I.D.): 4227494710004
Župa Sv. Ilije proroka Stolac, zastupnik: don Gordan Božić, župnik

U slučaju kakvih nejasnoća možete se obratiti na:
Don Gordan Božić, župnik – Župni ured Stolac tel./fax: 00387 36 853-005 ili
UNICREDIT BANK d.d. Mostar, posl. Stolac tel: 00387 36 853-200

Devizni račun: EUR
UNICREDIT BANK d.d. Mostar, posl. Stolac
SWIFT CODE: UNCRBA22
Devizni račun: 25003024111
IBAN-BA393380604805835651
Župa Sv. Ilije proroka Stolac, zastupnik: don Gordan Božić, župnik

Devizni račun: HRK
UNICREDIT BANK d.d. Mostar, posl. Stolac
SWIFT CODE: UNCRBA22
Devizni račun: 25003024103
IBAN-BA393380604805835651
Župa Sv. Ilije proroka Stolac, zastupnik: don Gordan Boožić, župnik

Treća nedjelja kroz liturgijsku godinu – 23.1.2022.

Treća nedjelja kroz liturgijsku godinu – 23.1.2022.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje: Čitanje knjige proroka Nehemije (Neh 8, 2-4a. 5-6. 8-10) U one dane: Prvoga dana sedmoga mjeseca svećenik Ezra donese Zakon pred zbor ljudi, žena i sviju koji su bili sposobni da ga razumiju. Na trgu koji je pred Vodenim vratima počeo je čitati knjigu, od ranoga jutra do podneva, pred ljudima, ženama i pred onima koji su bili zreli. Sav je narod pozorno slušao knjigu Zakona. Književnik Ezra stajaše na drvenu besjedištu koje su podigli za tu zgodu. Otvori knjigu naočigled svemu narodu – jer je bio poviše od svega naroda – a kad ju je otvorio, sav narod ustade. Tada Ezra blagoslovi Gospodina, Boga velikoga, a sav narod, podignutih ruku, odgovori: “Amen! Amen!” Zatim su kleknuli i poklonili se pred Gospodinovim, licem do zemlje. I čitahu iz knjige Božjeg zakona po odlomcima i razlagahu smisao da narod može razumjeti što se čita. Potom namjesnik Nehemija, i svećenik i književnik Ezra, i leviti koji poučavahu narod rekoše svemu narodu: “Ovo je dan posvećen Gospodinu, Bogu vašemu! Ne tugujte, ne plačite!” Jer sav narod plakaše slušajući riječi Zakona. I još im reče Nehemija: “Pođite i jedite masna jela, i pijte slatko, i pošaljite dio onima koji nemaju ništa pripremljeno, jer ovo je dan posvećen našem Gospodinu. Ne žalostite se: radost Gospodnja vaša je jakost.” Riječ Gospodnja!

Psalam – Pripjev: Riječi tvoje, Gospodine, duh su i život. (Ps 19, 8-10.15)

1. Savršen je Zakon Gospodnji – dušu krijepi; pouzdano je svjedočanstvo Gospodnje – neuka uči.
2. Prava je naredba Gospodnja – srce sladi; čista je zapovijed Gospodnja – oči prosvjetljuje.
3. Neokaljan strah Gospodnji – ostaje svagda; istiniti sudovi Gospodnji – svi jednako pravedni.
4. Riječi ti usta mojih omiljele i razmišljanje srca moga pred licem tvojim.Gospodine, hridi moja, otkupitelju moj!

Drugo Čitanje: Čitanje Prva poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima (1 Kor 12, 12-30 ili 12, 12-14. 27):  Braćo! Kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo – tako i Krist. Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni. Ta ni tijelo nije jedan ud, nego mnogi. Rekne li noga: “Nisam ruka, nisam od tijela”, zar zbog toga nije od tijela? I rekne li uho: “Nisam oko, nisam od tijela”, zar zbog toga nije od tijela? Kad bi sve tijelo bilo oko, gdje bi bio sluh? Kad bi sve bilo sluh, gdje bi bio njuh? A ovako, Bog je rasporedio udove, svaki od njih u tijelu, kako je htio. Kad bi svi bili jedan ud, gdje bio bilo tijelo? A ovako, mnogi udovi – jedno tijelo! Ne može oko reći ruci: “Ne trebam te”, ili pak glava nogama: “Ne trebam vas.” Naprotiv, mnogo su potrebniji udovi tijela koji izgledaju slabiji. A udove koje smatramo nečasnijima, okružujemo većom čašću. I s nepristojnima se pristojnije postupa, a pristojni toga ne trebaju. Nego, Bog je tako sastavio tijelo da je posljednjem udu dao izobilniju čast da ne bude razdora u tijelu, nego da se udovi jednako brinu jedni za druge. I ako trpi jedan ud, trpe zajedno svi udovi; ako li se slavi jedan ud, raduju se zajedno svi udovi. A vi ste tijelo Kristovo i, pojedinačno, udovi. I neke postavi Bog u Crkvi: prvo za apostole, drugo za proroke, treće za učitelje; onda čudesa, onda dari liječenja; zbrinjavanja, upravljanja, razni jezici. Zar su svi apostoli? Zar svi proroci? Zar svi učitelji? Zar svi čudotvorci? Zar svi imaju dare liječenja? Zar svi govore jezike? Zar svi tumače? Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja: Gospodin me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje. (Lk 4, 18)

Evanđelje – Početak svetog Evanđelja po Luki (Lk 1, 1-4; 4, 14-21): Kad već mnogi poduzeše sastaviti izvješće o događajima koji se ispuniše među nama – kako nam to predadoše oni koji od početka bijahu očevici i sluge Riječi – pošto sam sve, od početka, pomno ispitao, naumih i ja tebi, vrli Teofile, sve po redu napisati da se tako osvjedočiš o pouzdanosti svega u čemu si poučen. U ono vrijeme: Isus se u snazi Duha vrati u Galileju te glas o njemu puče po svoj okolici. I slavljen od sviju, naučavaše po njihovim sinagogama. I dođe u Nazaret, gdje bijaše othranjen. I uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu te ustane čitati. Pruže mu Knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje ¬stoji napisano: »Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje.« Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega. On im progovori: »Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: S pouzdanjem u Božju dobrotu, i srca otvorena za svaki njegov dar, izrecimo Bogu svoje molitve:
1. Za tvoju Crkvu: da vjerno ide putem Krista i svojim životom svjedoči radosnu vijest spasenja, molimo te.
2. Za papu, biskupe, svećenike i đakone, da vođeni tvojim Duhom budu ustrajni graditelji tvoga Kraljevstva, molimo te.
3. Za sve naše sjemeništarce i bogoslove: da se odano i vjerno pripremaju za sveto svećeništvo, molimo te.
4. Za sve ljude svijeta: da osluškujući svoju savjest odbacuju sve što je nedostojno čovjeka, molimo te.
5. Za našu župnu zajednicu: da ju po ovoj svetoj misi očistiš od svakoga zla i osnažih za dobra djela, molimo te.
6. Za naše pokojne: da ih oslobođene od svakoga duga obdariš darom vječnoga života, molimo te
Molitva: Gospodine, udijeli ovoj svojoj okupljenoj obitelji mudrost razumijevanja tvoje riječi da uvijek spoznajemo tvoju volju i životom je vršimo. Po Kristu Gospodinu našemu…