Fotografije prikazuju proslavu sv. Ante na Bačniku.