8:00 – Mile Marić i Marko Terkeš

9:30 – Katarina Antunović i Ilija Babić

11:00 Tea Šutalo i Lorena Raič