– 8:00 sati Josipa Raguž i Marko Terkeš
– 9:30 sati Petra Obradović i Ilija Babić
– 11:30 sati Mile Marić i Ivana Bošković