– 8:00 sati: Maja Perić, Nina Marijanović i Jelena Ćorić

– 9:30 sati: Ana Raguž i Ivan Terkeš

– 11:00 sati: Natalija Stijepić i Ruža Drlja