– 8:00 sati Petra Obradović i Matej Maričić
– 9:30 sati Ana Raguž i Petar Džakula
– 11:00 sati Martina Terkeš i Gabrijel Jarak