Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje knjige proroka Izaije! (Iz 11, 1-10): U onaj dan: Isklijat će mladica iz panja Jesejeva, izdanak će izbit iz njegova korijena. Na njemu će duh Gospodnji počivat, duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti,duh znanja i straha Gospodnjeg. Prodahnut će ga strah Gospodnji: neće suditi po viđenju, presuđivati po čuvenju, već po pravdi će sudit siromasima i sud prav izricat bijednima na zemlji. Šibom riječi svoje ošinut će silnika, a dahom iz usta ubit bezbožnika. On će pravdom opasati bokove, a vjernošću bokove. Vuk će prebivati s janjetom, ris ležati s kozlićem,tele i lavić zajedno će pâsti, a dječak njih će vodit. Krava i medvjedica zajedno će pâsti, a mladunčad njihova skupa će ležati, lav će jesti slamu ko govedo. Nad rupom gujinom igrat će se dojenče, sisanče će ruku zavlačiti u leglo zmijinje. Zlo se više neće činiti, neće se pustošiti na svoj svetoj gori mojoj: zemlja će se ispuniti spoznajom Gospodnjom kao što se vodom pune mora. U dan onaj: Jesejev izdanak, dignut kao stijeg narodima, puci će željno tražiti, i prebivalište njegovo bit će slavno. Riječ Gospodnja!

Psalam – Pripjev: U danima njegovim cvjetat će pravda i mir velik dovijeka. (72/71/, 7-2.7-8.12-13.17)
1. Bože, sud svoj daj kralju i svoju pravdu sinu kraljevu. Nek puku tvojem sudi pravedno, siromasima po pravici !
2. U danima njegovim cvjetat će pravda i mir velik – sve dok bude mjeseca. I vladat će od mora do mora i od Rijeke do granica svijeta.
3. On će spasiti siromaha koji uzdiše, nevoljnika koji pomoćnika nema; smilovat će se ubogu i siromahu i spasit će život nevoljniku.
4. Bilo ime njegovo blagoslovljeno dovijeka! Dok je sunca, živjelo mu ime! Njim se blagoslivljala sva plemena zemlje, svi narodi nazivali ga blaženim!

Drugo čitanje – Čitanje poslanice sv. Pavla apostola Rimljanima! (Rim 15, 4-9): Braćo! Uistinu, što je nekoć napisano, nama je za pouku napisano da po postojanosti i utjesi Pisama nadu imamo. A Bog postojanosti i utjehe dao vam da međusobno složni budete poput Krista Isusa te jednodušno, iz jednoga grla, slavite Boga i Oca Gospodina našega Isusa Krista. Prigrljujte jedni druge kao što je Krist prigrlio vas na slavu Božju. Krist je, velim, postao poslužitelj obrezanika za istinu Božju, da ispuni obećanja dana ocima, a pogani da za milosrđe proslave Boga, kao što je pisano: Zato ću te slaviti među pucima i psalam pjevati tvome Imenu. Riječ Gospodnja!

Pjesma prije evanđelja: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze; svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Mateju (Mt 3, 1 – 12): U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući u Judejskoj pustinji: “Obratite se, jer približilo se kraljevstvo nebesko!” Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok: Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze! Ivan je imao odjeću od devine dlake i kožnat pojas oko bokova; hranom mu bijahu skakavci i divlji med. Grnuo k njemu Jeruzalem, sva Judeja i sva okolica jordanska. Primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. Kad ugleda mnoge farizeje i saduceje gdje mu dolaze na krštenje, reče im: “Leglo gujinje! Tko li vas je samo upozorio da bježite od skore srdžbe? Donosite dakle plod dostojan obraćenja. I ne usudite se govoriti u sebi: Imamo oca Abrahama!’ Jer, kažem vam, Bog iz ovoga kamenja može podići djecu Abrahamovu. Već je sjekira položena na korijen stablima. Svako dakle stablo koje ne donosi dobroga roda, siječe se i u oganj baca.” “Ja vas, istina, krstim vodom na obraćenje, ali onaj koji za mnom dolazi jači je od mene. Ja nisam dostojan obuće mu nositi. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača, pročistit će svoje gumno i skupiti žito u svoju žitnicu, a pljevu spaliti ognjem neugasivim.” Riječ Gospodnja!

Molitva vjernika
Uvod: Braćo i sestre, Bog po svojoj riječi daje da u nama proklija novi život. Molimo ga da radošću i nadom u vječnost ispuni naše dane i naša djela.
1. Po onima koji predvode Crkvu, dođi siromasima, zapuštenima, prezrenima i odbačenima, molimo te.
2. Po nama, svojim izabranicima, dođi ljudima svih rasa, kultura i boje kože i spasi ih, molimo te.
3. Preko naših života opominji i pozovi na obraćenje ohole i umišljene i sve one koji ne donose plodove pravednosti, molimo te.
4. Daj, Gospodine, da jedni druge prihvaćamo i podupiremo na putu spasenja, molimo te.
5. Gospodine Oče, neka se tvoj sin Isus očituje kao stijeg narodima i neka se više ne čini zlo na našoj zemlji, molimo te.
6. Za sve koji prijeđoše s ovoga svijeta: primi ih u svoje nebesko kraljevstvo, molimo te!
Molitva: Svemogući Bože, mi u vjeri hodimo prema Kristovu slavnome dolasku. Prati, molimo te, svojim svjetlom naše korake i naša djela da budemo dostojni dara vječnosti. Po Kristu Gospodinu našemu.