Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje knjige Izlaska (Iz 2, 1-5): Viđenje Izaije, sina Amosova, o Judeji i Jeruzalemu: Dogodit će se na kraju danâ: Gora Doma Gospodnjeg bit će postavljena vrh svih gorâ, uzvišena iznad svih bregova. K njoj će se stjecati svi narodi, nagrnut će mnoga plemena i reći: “Hajde, uziđimo na Goru Gospodnju, u Dom Boga Jakovljeva. On će nas naučiti svojim putovima, hodit ćemo stazama njegovim. Jer iz Siona će Zakon izaći, iz Jeruzalema riječ Gospodnja.” On će biti sudac narodima, mnogim će sudit plemenima, i oni će mačeve prekovat u plugove, a koplja u srpove. Neće više narod dizat mača protiv naroda nit se više učit ratovanju. Hajde, dome Jakovljev, u Gospodnjoj hodimo svjetlosti! Riječ Gospodnja!

Psalam – Hajdemo radosno u Dom Gospodnji. (122 /121/, 1-2. 3-4a. 4b-5. 6-7. 8-9)

1. Obradovah se kad mi rekoše: “Hajdemo u Dom Gospodnji!” Eto, noge nam već stoje na vratima tvojim, Jeruzaleme.
2. Jeruzaleme, grade čvrsto sazdani i kao u jedno saliveni! Onamo uzlaze plemena, plemena Gospodnja!
3. Po Zakonu Izraelovu da slave ime Gospodnje. Ondje stoje sudačke stolice, stolice Doma Davidova.
4. Molite za mir Jeruzalemov! Blago onima koji tebe ljube! Neka bude mir u zidinama tvojim i spokoj u tvojim palačama!
5. Radi braće i prijatelja svojih klicat ću: “Mir tebi!” Radi Doma Gospodina, Boga našega, za sreću tvoju ja ću moliti.

Drugo čitanje – Čitanje poslanice svetog Pavla apostola Rimljanima (Rim 13, 11-14): Braćo! Shvaćate ovaj čas: vrijeme je već da se oda sna prenemo jer nam je sada spasenje bliže nego kad povjerovasmo. Noć poodmače, dan se približi! Odložimo, dakle, djela tame i zaodjenimo se oružjem svjetlosti. Kao po danu, pristojno hodimo, ne u pijankama i pijančevanjima, ne u priležništvima i razvratnostima, ne u svađi i ljubomoru, nego zaodjenite se Gospodinom Isusom Kristom i, u brizi za tijelo, ne pogodujte požudama. Riječ Gospodnja!

Pjesma prije evanđelja! – Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje. (Ps 85 /84/. 8)

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Mateju (Mt 24, 37 – 44): U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: “Kao u dane Noine, tako će biti i Dolazak Sina Čovječjega. Kao što su u dane one – prije potopa – jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju i ništa nisu ni slutili dok ne dođe potop i sve odnije – tako će biti i Dolazak Sina Čovječjega. Dvojica će tada biti u polju: Jedan će se uzeti, drugi ostaviti. Dvije će mljeti u mlinu: jedna će se uzeti, druga ostaviti. Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće. Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi. Riječ Gospodnja!

Molitva vjernika – Uvod: Braćo i sestre, Božjom nam je riječju naviješten, Kristov slavni dolazak. Iskrenom se molitvom utecimo nebeskome Ocu da nas okrijepi u hodu k tome milosnom susretu.
1. Da predvoditelji Crkve i svi ljudi dobre volje živom čežnjom dočekaju Isusa kao svoga Spasitelja, molimo Te!
2. Da se pripravimo za susret s Kristom koji blista istinom, poštenjem, pravednošću i ljubavlju, molimo Te!
3. Da Isusa dočekamo kao graditelji boljega svijeta, molimo Te!
4. Da živimo u svjetlu Božje riječi, koja nas uči da je naš Spasitelj uvijek s nama, molimo Te!
5. Da svako srce iskusi radost vječnoga života kada završi naša povijest na zemlji, molimo Te!
6. Da naši pokojnici slave Boga u vječnosti, molimo Te!
Molitva: Bože začetniče i dovršitelju svakog dobra. Hod vjere što ga danas započinjemo prati bogatstvom svoje milosti da nevolje i iskušenja života ne ugase u nama nadu u vječno zajedništvo s tobom. Po Kristu Gospodinu našemu.