Dvadeset i treća nedjelja kroz godinu – 5.9.2021.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige proroka Izaije (Iz 35, 4-7a): Recite preplašenim srcima:
“Budite jaki, ne bojte se! Evo Boga vašega, odmazda dolazi, Božja naplata, on sam hita da vas spasi!” Sljepačke će tad oči progledati, uši se gluhih otvoriti, tad će hromi skakati ko jelen,
njemákov će jezik klicati. Jer će u pustinji provreti vode i u stepi potoci, sažgana će zemlja postat jezero, a tlo žedno – izvori. Riječ Gospodnja!

Psalam – Pripjev: Hvali, dušo moja, Gospodina! (Ps 146, 6c-10)

  1. On ostaje vjeran dovijeka, potlačenima vraća pravicu, a gladnima kruha daje.
  2. Gospodin oslobađa sužnje, Gospodin slijepcima oči otvara. Gospodin uspravlja prignute, Gospodin ljubi pravedne.
  3. Gospodin štiti pridošlice, sirote i udovice podupire, a grešnicima mrsi putove. Gospodin će kraljevati dovijeka, tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.

Drugo čitanje – Čitanje poslanice sv. apostola Jakova (Jak 2, 1-5): Braćo moja! Vjeru Gospodina našega  Isusa Krista slavnoga ne miješajte s pristranošću! Dođe li na vaš sastanak čovjek sa zlatnim prstenjem, u sjajnoj odjeći, a dođe i siromah u bijednoj odjeći i vi se zagledate u onoga što nosi sjajnu odjeću te reknete: “Ti lijepo ovdje sjedni!”, a siromahu reknete: “Ti stani – ili sjedni – ondje, podno podnožja moga!”, niste li u sebi pristrano sudili te postali suci što naopako sude? Čujte, braćo moja ljubljena: nije li Bog one koji su svijetu siromašni izabrao da budu bogataši u vjeri i baštinici Kraljevstva što ga je obećao onima koji ga ljube. Riječ Gospodnja!

Pjesma prije evanđelja: Isus je propovijedao evanđelje o Kraljevstvu i liječio svaku nemoć u narodu. (Mt 4, 23)

Evanđelje – Čitanje svetog evanđelja po Marku (Mk 7, 31-37): U ono vrijeme,  Vrati se Isus iz krajeva tirskih pa preko Sidona dođe Galilejskom moru, u krajeve dekapolske. Donesu mu nekoga gluhog mucavca pa ga zamole da stavi na nj ruku. On ga uzme nasamo od mnoštva, utisne svoje prste u njegove uši, zatim pljune i dotakne se njegova jezika. Upravi pogled u nebo, uzdahne i kaže mu: »Effata!« – to će reći: »Otvori se!« I odmah mu se otvoriše uši i razdriješi spona jezika te stade govoriti razgovijetno. A Isus im zabrani da nikome ne kazuju. No što im je on više branio, oni su to više razglašavali i preko svake mjere zadivljeni govorili: »Dobro je sve učinio! Gluhima daje čuti, nijemima govoriti!« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: Braćo i sestre, poslušni Gospodnjoj riječi i otvoreni ozdraviteljskoj snazi njegova Duha, uputimo nebeskomu Ocu svoje molitve:

  1. Gospodine, ti si oslobodio bolesnike od duševnih i tjelesnih bolesti: ozdravi sve nas od grijeha i svakoga zla, molimo te!
  2. Mnogi ne vide i ne osjećaju snagu evanđelja: otvori im oči i srce da dožive evanđeosku snagu i ljepotu, molimo te.
  3. Mnogi pripadnici našega naroda žive u materijalnoj oskudici: probudi osjećaje pravde i solidarnosti u svima koji mogu pomoći, molimo te.
  4. Po našim milosrdnim darovima utaži glad siromašnih i potrebnih, molimo te!
  5. Nagradi svojim blagoslovom sve one čiju i mi dobroto danas baštinimo, molimo te!
  6. Pokaži nad našim pokojnicima svoju Očinsku snagu, oslobodi ih od svakoga zla i grijeha molimo te.

Molitva: Svemogući Bože, otvori nam srca da umijemo uvijek čuti tvoju riječ i pomozi da vjerodostojnošću života otvaramo putove spasenja za sve ljude koje stavljaš na naš životni put. Po Kristu Gospodinu našemu.