Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje knjige proroka Izaije, (Iz 7, 10-14): U one dane: Gospodin opet progovori Ahazu i reče mu: “Zaišti od Gospodina, Boga svoga, znak za sebe iz dubine Podzemlja ili gore iz visina.” Ali Ahaz odgovori: “Ne, neću iskati i neću iskušavati Gospodina.” Tada reče Izaija: “Čujte, dome Davidov: Zar vam je malo dodijavati ljudima, pa i Bogu mom dodijavate! Zato, sam će vam Gospodin dati znak: Evo, djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu ime Emanuel, S nama Bog!” Riječ Gospodnja!

Pripjevni psalam – Nek uniđe Gospodin: on je Kralj slave! (24/23/, 1-2.3ab. 5-6):
1. Gospodnja je zemlja i sve na njoj, svijet i svi koji na njemu žive. On ga na morima utemelji i na rijekama učvrsti.
2. Tko će uzići na Goru Gospodnju, tko će stajati na svetom mjestu njegovu? Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: duša mu se ne predaje ispraznosti.
3. On blagoslov prima od Gospodina i nagradu od Boga, Spasitelja svoga. Takav je naraštaj onih koji traže njega, koji traže lice Boga Jakovljeva.

Drugo čitanje – Čitanje sv. Pavla apostola Rimljanima: (Rim 1, 1-7): Pavao, sluga Krista Isusa, pozvan za apostola, odlučen za evanđelje Božje – koje Bog unaprijed obećavaše po svojim prorocima u Pismima svetim o Sinu svome, potomku Davidovu po tijelu, postavljenu Sinom Božjim, u snazi, po Duhu posvetitelju uskrsnućem od mrtvih, o Isusu Kristu, Gospodinu našemu, po komu primismo milost i apostolstvo da na slavu imena njegova k poslušnosti vjere privodimo sve pogane među kojima ste i vi pozvanici Isusa Krista: svima u Rimu, miljenicima Božjim, pozvanicima, svetima. Milost vam i mir od Boga, Oca našega, ni Gospodina Isusa Krista. Riječ Gospodnja!

Pjesma prije evanđelja: Evo, Djevica će začeti i roditi Sina i nadjenut će mu se ime Emanuel – S nama Bog! (Mt 1, 23)

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Mateju (Mt 1, 18 – 24): Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetome. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: “Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.” Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku: Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu ime Emanuel – što znači: S nama Bog! Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji: uze k sebi svoju ženu. Riječ Gospodnja!

Molitva vjernika

Uvod: U vjeri i nadi u Gospodinov skori dolazak, obratimo mu se iskrena srca, tražeći njegovu volju:
1. Gospodine Isuse, prije rođenja našao si svoje prebivalište u krilu Djevice Marije: neka ti današnja Crkva bude ugodno mjesto boravka s nama, molimo te.
2. Gospodine Isuse, anđeo je uputio Josipa što mu je činiti i on je poslušao: daj pastirima Crkve da uvijek slušaju Božju riječ, molimo te.
3. Gospodine Isuse, naša domovina postala je prije mnogo stoljeća tvoja zemlja: obnovi je svojim Duhom, molimo te.
4. Gospodine Isuse, čovječanstvo čezne za mirom i za tvojim blagoslovom: dođi i udijeli mu svoje darove, molimo te.
5. Gospodine Isuse, u našem svijetu puno je nepravde, svojim dolaskom učini naš svijet pravednijim, molimo te.
6. Gospodine Isuse, naši pokojnici stavljali su u tebe svoju nadu: razveseli svojim rođenjem duše u čistilištu, molimo te.

Molitva: Gospodine, zahvaljujemo ti za sve. Što te možemo moliti i što uslišavaš naše molitve. Što čeznemo za tobom i što nam daruješ svoju blizinu. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.