Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Misna čitanja

Prvo čitanje: Čitanje Knjige proroka Jeremije (Jr 1, 4-5.17-19): U dane Jošijine: Dođe mi riječ Gospodnja: »Prije nego što te oblikovah u majčinoj utrobi, ja te znadoh; prije nego što iz krila majčina izađe, ja te posvetih, za proroka narodima postavih te. Ti bedra svoja sad opaši, ustaj, pa ćeš im govoriti sve što ti ja zapovjedim. Ne dršći pred njima, da ne bih morao učiniti da uzdršćeš pred njima. Danas te, evo, postavljam kao grad utvrđeni, kao stup željezni, ko zidinu brončanu protiv sve zemlje: protiv kraljeva i knezova judejskih, svećenikâ i naroda ove zemlje. I borit će se s tobom, al te neće nadvladati jer ja sam s tobom da te izbavim.« – govori Gospodin. Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev: Usta će moja razglašivati pomoć tvoju (Ps 71, 1-4a.5-6ab.15ab.17):
1. Tebi se, Gospodine, utječem, ne daj da se ikada postidim! U pravdi me svojoj spasi i izbavi, prikloni uho k meni i spasi me!
2. Budi mi hrid utočišta i čvrsta utvrda spasenja jer ti si stijena i utvrda moja. Bože moj, istrgni me iz ruke zlotvora.
3. Jer ti si, Gospodine, ufanje moje, Gospodine, uzdanje od moje mladosti! Na te se oslanjam od utrobe; ti si mi zaštitnik od majčina krila.

Drugo čitanje: Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima (1Kor 12-31-13, 13): Braćo: Čeznite za višim darima! A evo vam puta najizvrsnijega! Kad bih sve jezike ljudske govorio i anđeoske, aljubavi ne bih imao, bio bih mjed što ječi ili cimbal što zveči. Kad bih imao dar prorokovanja i znao sva otajstva i sve spoznanje; i kad bih imao svu vjeru da bih i gore premještao, a ljubavi ne bih imao – ništa sam! I kad bih razdao sav svoj imutak i kad bih predao tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi ne bih imao – ništa mi ne bi koristilo. Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se; nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini; sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. Ljubav nikad ne prestaje. Prorokovanja? Uminut će. Jezici? Umuknut će. Spoznanje? Uminut će. Jer djelomično je naše spoznanje, i djelomično prorokovanje. A kada dođe ono savršeno, uminut će ovo djelomično. Kad bijah nejače, govorah kao nejače, mišljah kao nejače, rasuđivah kao nejače. A kad postadoh zreo čovjek, odbacih ono nejačko. Doista, sada gledamo kroza zrcalo, u zagonetki, a tada – licem u lice! Sada spoznajem djelomično, a tada ću spoznati savršeno, kao što sam i spoznat! A sada: ostaju vjera, ufanje i ljubav – to troje – ali najveća je među njima ljubav. Riječ Gospodnja.

Drugo čitanje: Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima (1Kor 13, 4-13 – kraća verzija): Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se; nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini; sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. Ljubav nikad ne prestaje. Prorokovanja? Uminut će. Jezici? Umuknut će. Spoznanje? Uminut će. Jer djelomično je naše spoznanje, i djelomično prorokovanje. A kada dođe ono savršeno, uminut će ovo djelomično. Kad bijah nejače, govorah kao nejače, mišljah kao nejače, rasuđivah kao nejače. A kad postadoh zreo čovjek, odbacih ono nejačko. Doista, sada gledamo kroza zrcalo, u zagonetki, a tada – licem u lice! Sada spoznajem djelomično, a tada ću spoznati savršeno, kao što sam i spoznat! A sada: ostaju vjera, ufanje i ljubav – to troje – ali najveća je među njima ljubav. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja: Gospodin me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje. (Lk 4, 18)

Evanđelje: Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 4, 21-30): U ono vrijeme: Isus progovori u sinagogi: »Danas se ispunilo Pismo što vam još odzvanja u ušima.« I svi su mu povlađivali i divili se milini riječi koje su tekle iz njegovih usta. Govorahu: »Nije li ovo sin Josipov?« A on im reče: »Zacijelo ćete mi reći onu prispodobu: Liječniče, izliječi sam sebe! Što smo čuli da se dogodilo u Kafarnaumu, učini i ovdje, u svom zavičaju.« I nastavi: »Zaista, kažem vam, nijedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju. Uistinu, kažem vam, mnogo bijaše udovica u Izraelu u dane Ilijine kad se na tri godine i šest mjeseci zatvorilo nebo pa zavladala velika glad po svoj zemlji. I ni k jednoj od njih nije bio poslan Ilija doli k ženi udovici u Sarfati sidonskoj. I mnogo bijaše gubavaca u Izraelu za proroka Elizeja. I nijedan se od njih ne očisti doli Naaman Sirac.« Čuvši to, svi se u sinagogi napune gnjevom, ustanu, izbace ga iz grada i odvedu na rub brijega na kojem je sagrađen njihov grad da ga strmoglave. No on prođe između njih i ode. Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Uvod: Nebeskomu Ocu, koji nam je po svome Sinu otvorio vrata božanskoga života, uputimo svoje molitve:
1. Da Crkva, koju si ti sazdao, nošena snagom Duha Svetoga osluškuje tvoju riječ i životom je vrši, molimo te.
2. Za naše sjemeništarce, bogoslove i sve pripravnike za duhovan zvanja da budu hrabri služitelji tvoje riječi, molimo te.
3. Za sve djelatnike u tvojoj Crkvi, daj im snage da usprkos svih poteškoće budu tvoji svjedoci, molimo te.
4. Da kršćani cijeloga svijeta budu jedinstveni u promicanju istine koju im je objavio Krist Gospodin, molimo te.
5. Da naša župna zajednica bude primjer sebedarne ljubavi prema tebi i ljudima, molimo te.
6. Da naše pokojne uvrstiš u društvo svojih svetih gdje će te bez prestanka slaviti, molimo te.
Molitva: Primi, nebeski Oče naše smjerne prošnje i daj nam zalagati se životom za sve što molimo. Po Kristu Gospodinu našemu.