Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje: Čitanje knjige Sirahove (Sir 24,1-2.8-12): Čitanje Knjige Sirahove Mudrost se sama slavi i u Bogu se časti i sred puka svog se hvali. Usta svoja otvara u zboru Svevišnjeg i pred njegovom se moći proslavlja. Posred naroda se svog uzvisuje i u punom svetom zboru pobuđuje divljenje i u mnoštvu izabranika ima hvalu i među blagoslovljenima ona se sama ovako blagoslivlje: »Zapovjedi mi Stvoritelj sviju stvari i koji me stvori, odredi mjesto za šator moj i reče: ‘Nastani se u Jakovu i uđi u baštinu Izraelu.’ Prije vjekova, odiskona, on me stvorio i neću prestati dovijeka. Pred njim sam služila u svetom šatoru i potom se nastanila na Sionu. Dao mi je tako spokoj u milome gradu i vlast mi je u Jeruzalemu. Tako se ukorijenih u slavnom narodu, na dijelu Gospodnjem, u baštini njegovoj, i u punom zboru svetih moj je boravak.« Riječ Gospodnja.

Psalam Pripjev Riječ tijelom postade i nastani se među nama (Ps 147,12-15.19-20)

1. Slavi Gospodina, Jeruzaleme, hvali Boga svoga, Sione! On učvrsti zasune vrata tvojih, blagoslovi u tebi tvoje sinove.
2. On dade mir granicama tvojim, pšenicom te hrani najboljom. Besjedu svoju šalje na zemlju, brzo trči riječ njegova.
3. Riječ svoju on objavi Jakovu, odluke svoje i zakone Izraelu. Ne učini tako nijednom narodu: nijednom naredbe svoje ne objavi!

Drugo čitanje: Čitanje poslanice sv. Pavla apostola Efežanima (Ef 1,3-6.15-18): Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu. Tako: u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim; u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje, na hvalu slave svoje milosti. Njome nas zamilova u Ljubljenome. Zato i ja, otkad sam čuo za vašu vjeru u Gospodinu Isusu i za ljubav prema svima svetima, ne prestajem zahvaljivati za vas i sjećati vas se u svojim molitvama: Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati; prosvijetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja: Slava tebi, Kriste, propovijedani narodima! Slava tebi, Kriste, vjerovani u svijetu! (Usp. 1Tim 3,16 )

Evanđelje – Početak svetog Evanđelja po Ivanu Iv 1,1-5.9-14): Riječ tijelom postade i nastani se među nama. U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade, u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze. Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego – od Boga. I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu – – slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine. Riječ Gospodnja

Molitva vjernika: Uvod: Ocu nebeskom, koji nam je u svome Sinu darovao puninu milosti i istine, u otvorenosti srca izrecimo svoje molitve:
1. Za Crkvu, zajednicu tvojih vjernika: rasvijetli je svojim Duhom da uvijek znade prepoznati tvoj dolazak i vjerno živjeti tvoju riječ, molimo te.
2. Za pastire Crkve: okrijepi ih snagom Duha Svetoga da svojom riječju dovode ljude k tvojoj Riječi i svojim ih životom predvode u život koji nam ti daruješ, molimo te.
3. Za sve koji još ne prihvatiše tvoj put spasenja: prati ih svojom milošću u njihovom životnom traženju i daj im u Kristu spoznati Svjetlo koje prosvjetljuje svakog čovjeka, molimo te.
4. Za ovu (župnu) zajednicu: mudrošću svoje istine vodi svako naše djelo; obnovi nam radost pripadnosti tvojoj Crkvi te po svjedočanstvu evanđeoske ljubavi budemo svjedoci tvoje blizine svakom čovjeku, molimo te.
5. Pokojnu našu braću i sestre obdari dioništvom u tvojoj nebeskoj slavi, molimo te.
Molitva: Svemogući vječni Bože, u slavljenju otajstva utjelovljenja ti nas obnavljaš svojom milošću i uvodiš u puninu istine. Prati svojim Duhom naše misli i naša djela da uvijek živimo dostojno tvoga dara – Isusa Krista. Koji živi i kraljuje u vijek vjekova.