Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige Izlaska (Izl 32, 7-11.13-14): U one dane: Progovori Gospodin Mojsiju: »Požuri se dolje! Narod tvoj, koji si izveo iz zemlje egipatske, pošao je naopako. Brzo su zašli s puta koji sam im odredio. Napravili su sebi tele od rastopljene kovine, preda nj pali ničice i žrtve mu prinijeli uz poklike: ’Ovo je bog tvoj, Izraele, koji te izveo iz zemlje egipatske!’ Dobro vidim«, reče dalje Gospodin Mojsiju, »da je ovaj narod tvrde šije. Pusti sada neka se gnjev moj na njih raspali da ih istrijebim, a od tebe ću učiniti velik narod.« Mojsije pak zapomagao pred Gospodinom, Bogom svojim, i govorio: »Gospodine! Čemu da gnjevom plamtiš na svoj narod koji si izveo iz zemlje egipatske snagom velikom i rukom jakom! Sjeti se Abrahama, Izaka i Izraela, slugu svojih, kojima si se samim sobom zakleo i obećao im: ’Razmnožit ću vaše potomstvo kao zvijezde na nebu i svu zemlju ovu što sam obećao dat ću vašem potomstvu i ona će zavazda biti njihova baština.’« I ražali se Gospodin pa ne učini zlo kojim se bijaše zaprijetio svome narodu. Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev: Ustat ću i poći k ocu svome! (Ps 51, 3-4.12-13.17.19)

1. Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje! Operi me svega od moje krivice, od grijeha me mojeg očisti!
2. Čisto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni! Ne odbaci me od lica svojega i svoga svetog duha ne uzmi od mene!
3. Otvori, Gospodine, usne moje, i usta će moja navješćivati hvalu tvoju. Žrtva Bogu duh je raskajan, srce raskajano, ponizno, Bože, ne ćeš prezreti.

Drugo čitanje – Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju (1 Tim 1,12-17): Predragi: Zahvalan sam onome koji mi dade snagu – Kristu Isusu, Gospodinu našemu – jer me smatrao vrijednim povjerenja, kad u službu postavi mene koji prije bijah hulitelj, progonitelj i nasilnik. Ali pomilovan sam jer sam to u neznanju učinio, još u nevjeri. I milost Gospodina našega preobilovala je zajedno s vjerom i ljubavlju, u Kristu Isusu. Vjerodostojna je riječ i vrijedna da se posve prihvati: Isus Krist dođe na svijet spasiti grešnike, od kojih sam prvi ja. A pomilovan sam zato da na meni prvome Isus Krist pokaže svu strpljivost i pruži primjer svima koji će povjerovati u njega za život vječni. A Kralju vjekova, besmrtnome, nevidljivome, jedinome Bogu čast i slava u vijeke vjekova. Amen. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja: Bog je u Kristu svijet sa sobom pomirioi položio u nas riječ pomirenja. (2 Kor 5,19)

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 15,1-10 – kraća verzija): U ono vrijeme: Okupljahu se oko Isusa svi carinici i grešnici da ga slušaju. Stoga farizeji i pismoznanci mrmljahu: »Ovaj prima grešnike, i blaguje s njima.« Nato im Isus kaza ovu prispodobu: »Tko to od vas, ako ima sto ovaca pa izgubi jednu od njih, ne ostavi onih devedeset i devet u pustinji te pođe za izgubljenom dok je ne nađe? A kad je nađe, stavi je na ramena sav radostan pa došavši kući, sazove prijatelje i susjede i rekne im: ’Radujte se sa mnom! Nađoh ovcu svoju izgubljenu.’ Kažem vam, tako će na nebu biti veća radost zbog jednog obraćena grešnika negoli zbog devedeset i devet pravednika kojima ne treba obraćenja. Ili koja to žena, ima li deset drahma pa izgubi jednu drahmu, ne zapali svjetiljku, pomete kuću i brižljivo pretraži dok je ne nađe? A kad je nađe, pozove prijateljice i susjede pa će im: ’Radujte se sa mnom! Nađoh drahmu što je bijah izgubila.’ Tako, kažem vam, biva radost pred anđelima Božjim zbog jednog obraćena grešnika.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Uvod: Bog nam neprestano iskazuje svoje milosrđe i poziva nas da ga i u tome nasljedujemo. Molimo ga da nam podari svoga Duha obraćenja i blagosti, kako bismo bili istinski Kristovi učenici.
1. Za Crkvu: da uvijek širi Božje darove te bude otvorena prema svim ljudima, osobito onima koji traže spasenje, molimo te!
2. Za papu, biskupe i svećenike: da uvijek budu spremni tražiti izgubljene duše i pomoći im na životnom putu povratka u kuću Očevu, molimo te!
3. Za sve ljude: da unatoč svojim slabostima i grešnosti nikada ne posumnjaju u Božje milosrđe, već da smognu snage za povratak Bogu koji ih zove i traži, molimo te!
4. Za sve kršćane: da budu Bogu zahvalni za sakrament ispovijedi, jer u njemu nalazimo duhovni mir i pomirenje s Bogom i ljudima, molimo te!
5. Za sve nas nazočne na ovoj svetoj misi: da uvijek budemo Bogu zahvalni za sve što nam je udijelio i da ne zaboravimo svoje vjerničke dužnosti, molimo te!
6. Za sve naše pokojne očeve i majke, braću i sestre, rodbinu i prijatelje: da ih ispuniš svojom ljubavlju i dobrotom i obdariš vječnim životom, molimo te!
Molitva: Svemogući Bože, usliši nam prošnje i podari milost da uvi¬jek hodimo putem tvojih zapovijedi, kamo nas je poveo Krist Gospodin. Koji živi i karljuje u sve vijeke vjekova.