Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige proroka Zaharije (Zah 12, 10-11; 13, 1): Ovo govori Gospodin: »Na dom Davidov i na Jeruzalemce izlit ću duh milosni i molitveni. I gledat će onoga koga su proboli; naricat će nad njim kao nad jedincem, gorko ga oplakivati kao prvenca. U onaj dan plač velik nastat će u Jeruzalemu, poput plača hadad- rimonskog u ravnici megidonskoj. U onaj dan otvorit će se izvor domu Davidovu i Jeruzalemcima da se operu od grijeha i nečistoće.« Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev: Tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože moj! (Ps 63, 2-6.8.9)
1. Bože, ti si Bog moj: gorljivo tebe tražim; tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje,
kao zemlja suha, žedna, bezvodna.
2. U svetištu sam tebe motrio gledajuć ti moć i slavu. Ljubav je tvoja bolja od života, moje će te usne slaviti.
3. Tako ću te slavit za života, u tvoje ću ime ruke dizati. Duša će mi biti kao sala i mrsa sita, hvalit ću te kliktavim ustima. T
4. i postade meni pomoć, kličem u sjeni krila tvojih. Duša se moja k tebi privija, desnica me tvoja drži.

Drugo čitanje – Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima (Gal 3, 26-29): Braćo: Svi ste sinovi Božji, po vjeri u Kristu Isusu. Doista, koji ste god u Krista kršteni, Kristom se zaodjenuste. Nema više: Židov – Grk! Nema više: rob – slobodnjak! Nema više: muško – žensko! Svi ste vi jedan u Kristu Isusu! Ako li ste Kristovi, onda ste Abrahamovo potomstvo, baštinici po obećanju. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja: Ovce moje slušaju glas moj, govori Gospodin, ja ih poznajem i one idu za mnom. (Iv 10, 27)

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 9, 18-24): Dok je Isus jednom u osami molio, bijahu s njim samo njegovi učenici. On ih upita: »Što govori svijet, tko sam ja?« Oni odgovo¬riše: »Da si Ivan Krstitelj, drugi: da si Ilija, treći opet: da neki od drevnih proroka usta.« A on im reče: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Petar prihvati i reče: »Krist – Pomazanik Božji!« A on im zaprijeti da toga nikomu ne kazuju Reče: »Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i treći dan da uskrsne.« A govoraše svima: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka dano¬mice uzima križ svoj i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: Bog je Otac svih ljudi i skrbi za svakoga od nas. Utecimo mu se pouzdanom molitvom.
1. Za Crkvu u svijetu: pomozi joj da se danomice izgrađuje kao zajednica Kristovih učenika i znak jedinstva ljud¬skog roda, molimo te.
2. Za kršćane u svijetu: pomozi im da svoj kršćanski poziv žive vjerno i ustrajno, molimo te.
3. Za sve koje svijet odbacuje zbog predrasuda i nerazu¬mijevanja: pomozi im da u tebi prepoznaju onoga tko ih bezuvjetno ljubi i prihvaća, molimo te.
4. Za sve koji su progonjeni zbog pripadnosti tvome Sinu: pomozi im da s pouzdanjem u njegovu pomoć prihvate i žive svoje trpljenje te ga pridruže žrtvi za spas svijeta, molimo te.
5. Za preminulu braću i sestre: podari im vječno spasenje, molimo te.
Molitva: Svemogući Bože, usliši naše molitve i daj da živimo dostojni poziva koji si nam uputio. Po Kristu, Gospodinu našem.