Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje: Prvo čitanje: Čitanje Knjige proroka Izaije (Iz 42, 1-4.6-7): Ovo govori Gospodin: “Evo Sluge mojeg koga podupirem, mog izabranika, miljenika duše moje! Na njega sam svog Duha izlio: on će donijet pravo narodima; vikati neće, neće bučiti, glas mu se neće čut po trgovima; trske napuknute prelomiti neće, stijenja što tek tinja neće ugasiti; po istini on će donijet pravo, neće sustat niti smalaksati, dok na zemlji ne uspostavi pravo. Otoci žude za naukom njegovim. Ja, Gospodin, u pravdi te pozvah, čvrsto za ruku te uzeh; oblikovah te i postavih za Savez narodu, za svjetlost pucima, da otvoriš oči slijepima, da izvedeš sužnja iz zatvora, iz tamnice one što žive u tami.” Riječ Gospodnja.

Psalam – pripjev: Gospodin narod svoj mirom blagoslivlja (29, 1a i 2a. 3ac-4, 3b i 9c-10).

1. Prinesite Gospodinu, sinovi Božji, prinesite Gospodinu slavu imena njegova, poklonite se Gospodinu u svetištu njegovu!
2. Čuj! Gospodin nad vodama, Gospodin nad vodama silnim! Čuj! Gospodin u sili, Gospodin u veličanstvu!
3. Čuj! Bog veličanstveni zagrmje, a u Hramu njegovu svi kliknuše: Slava! Gospodin nad vodama stoluje, stoluje Gospodin – kralj dovijeka!

Drugo čitanje: Čitanje Djela apostolskih (Dj 10, 34-38): U one dane prozbori Petar: “Uistinu shvaćam da Bog nije pristran, nego – u svakom je narodu njemu mio onaj koji ga se boji i čini pravdu. Riječ posla sinovima Izraelovim navješćujući ime evanđelje: mir po Isusu Kristu; on je gospodar sviju. Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan: kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao.” Riječ Gospodnja!

Pjesma prije Evanđelja (Usp. Lk 3, 16): Dolazi jači od mene, rekao je Ivan: On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 3, 15-16.21-22): Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist. Zato im Ivan svima reče: »Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.« Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus. I dok se molio, rastvori se nebo, siđe na nj Duh Sveti u tjelesnom obličju, poput goluba, a glas se s neba zaori: Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina! Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: Nebeskom Ocu, koji nam je po svome Sinu darovao spasenje i učinio nas svojom ljubljenom djecom, izrecimo svoje molitve.
1. Isuse, milino Očeva, ti si na Jordanu snagom Duha započeo svoje spasiteljsko djelo: daj toga Duha svojoj Crkvi, da te može nasljedovati u spasavanju svijeta, molimo te.
2. Isuse, pravdo Očeva, snagom Duha uspostavljaš Božju pravdu na svijetu: daj da je svi ljudi prihvate, molimo te.
3. Isuse, prijatelju čovjekov, snagom Duha prošao si zemljom i činio dobro: daj i nama svoga Duha, da budemo prijatelji jedni drugima i činimo dobro, molimo te.
4. Isuse, slugo Božji i slugo svih ljudi, snagom Duha služio si ljudima u njihovim potrebama: daj i nama svoga Duha, da se međusobno ljubimo i poslužujemo u svim potrebama, molimo te.
5. Isuse, učitelju dobri, pouči sve naše mlade kako će i na koji način slijediti tebe u tvojoj svetosti i tvojoj dobroti, molimo te.
6. Isuse, nado čovjekova, koji tebe slijede, neće se postidjeti: snagom svoga Duha uvedi naše pokojnike u vječnu domovinu, molimo te.
Molitva: Svemogući Bože, ti nas po svojoj neizmjernoj ljubavi ne ostavljaš u grijehu. Smjerno te molimo, izliječi u nama sve slabo i grješno, obnovi sve dobro i plemenito da bismo mogli ponovno živjeti kao djeca svjetla. Po Kristu Gospodinu našemu.