Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige mudrih izreka (Izr 8, 22-31): Ovo govori Mudrost Božja: »Gospodin me stvori kao počelo svoga djela, kao najraniji od svojih čina, u pradoba; oblikovana sam još od vječnosti, odiskona, prije nastanka zemlje. Rodih se kad još nije bilo pradubina, dok nije bilo izvora obilnih voda. Rodih se prije nego su utemeljene gore, prije brežuljaka. Kad još ne bijaše načinio zemlje, ni poljana, ni početka zemaljskom prahu; kad je stvarao nebesa, bila sam nazočna, kad je povlačio krug na licu bezdana. Kad je u visini utvrđivao oblake i kad je odredio snagu izvoru pradubinâ; kad je postavljao moru njegove granice da mu se vode ne preliju preko obala, kad je polagao temelje zemlji: bila sam kraj njega, kao graditeljica, bila u radosti, iz dana u dan, igrajući pred njim sve vrijeme; igrala sam po tlu njegove zemlje, i moja su radost djeca čovjekova.« Riječ Gospodnja!

Psalam – pripjev: Gospodine, Bože naš, divno li je ime tvoje po svoj zemlji! (Ps 8, 4-9)
1. Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih, mjesec i zvijezde što ih učvrsti – pa što je čovjek da ga se spominješ, sin čovječji te ga pohađaš?
2. Ti ga učini malo manjim od anđelâ, slavom i čašću njega ovjenča. Vlast mu dade nad djelima ruku svojih, njemu pod noge sve podloži.
3. Ovce i svakolika goveda, i zvijeri poljske k tome, ptice nebeske i ribe morske i što god prolazi stazama morskim.

Drugo čitanje – Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima (Rim 5, 1-5): Braćo: Opravdani vjerom, u miru smo s Bogom po Gospodinu našem Isusu Kristu. Po njemu imamo u vjeri i pristup u ovu milost u kojoj stojimo i dičimo se nadom slave Božje. I ne samo to! Mi se dičimo i u nevoljama jer znamo: nevolja rađa postojanošću, postojanost prokušanošću, prokušanost nadom. Nada pak ne postiđuje. Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan! Riječ Gospodnja!

Pjesma prije Evanđelja: Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu, Bogu koji jest, i koji bijaše, i koji dolazi.

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu (Iv 16, 12-15): U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i – navješćivat će vama.« Riječ Gospodnja!

Molitva vjernika – Uvod: U zajedništvu ljubavi, koja nam je objavljena u trojstvenome Bogu, s pouzdanjem zazovimo nebeskoga Oca da nas pohodi svojom milošću.
1. Gospodine, budi svojoj Crkvi svjetlo na putu. Čuvaj je u istini vjere i nadahnjuj je za djela ljubavi, molimo te.
2. Gospodine, budi vrelo mudrosti svima koji predvode zajednice tvojih vjernika: pomozi im da propovijedanjem i svjedočanstvom života budu živi glas tvoje riječi, molimo te.
3. Gospodine, budi bliz svima koju su u vjeri posustali: mudrošću svoga Duha okrijepi im vjeru i vrati ih na put spasenja, molimo te.
4. Gospodine, izliječi nas od sumnji u vjeri; nek nas tvoj Duh uvede u svu istinu i očuva nas u trajnom zajedništvu s tobom, molimo te.
5. Gospodine, daj da, nahranjeni tvojom riječju i Kristovim tijelom, iz ovog slavlja u život kročimo s novom snagom vjere, molimo te.
6. Gospodine, naši pokojnici su Tebe slavili ovdje na zemlji, proslavi ih ti u zajednici Presvetoga trojstva, molimo te.
Molitva: Svemogući Bože, ti si nam u našoj ljudskoj nemoći poslao svoga Sina, Otkupitelja i darovao Duha Svetoga, da budemo dionici tvoga božanskoga života. Čuvaj u nama dar zajedništva s tobom i pomozi da tom snagom susrećemo sve ljude i gradimo svijet. Po Kristu Gospodinu našemu.