Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje: Čitanje knjige Brojeva (Br 6,22-27): Bog reče Mojsiju: “Reci Aronu i njegovim sinovima: Ovako blagoslivljajte Izraelce govoreći im: Neka te blagoslovi Jahve i neka te čuva! Neka te Jahve licem svojim obasja, milostiv ti bude! Neka pogled svoj Jahve svrati na te i mir ti donese! Tako neka stavljaju moje ime nad sinove Izraelove, i ja ću ih blagoslivljati.” Riječ Gospodnja!

Psalam – Pripjev: Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas. (Ps 67, 2-3.5-6.8)
1. Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, obasjao nas licem svojim, da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, svi puci tvoje spasenje!
2. Nek se vesele i kliču narodi jer sudiš pucima pravedno i narode vodiš na zemlji.
3. Neka te slave narodi, Bože, svi narodi neka te slave! Bog nas blagoslovio! Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Drugo čitanje: Čitanje poslanice svetog Pavla apostola Galaćanima (Gal 4,4-7): Hoću reći: sve dok je baštinik maloljetan, ništa se ne razlikuje od roba premda je gospodar svega: pod skrbnicima je i upraviteljima sve do dana koji je odredio otac. Tako i mi: dok bijasmo maloljetni, robovasmo počelima svijeta. A kada dođe punina vremena, odasla Bog Sina svoga: od žene bi rođen, Zakonu podložan da podložnike Zakona otkupi te primimo posinstvo. A budući da ste sinovi, odasla Bog u srca vaša Duha Sina svoga koji kliče: “Abba! Oče!” Tako više nisi rob nego sin; ako pak sin, onda i baštinik po Bogu. Riječ Gospodnja!

Pjesma prije Evanđelja: Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše očima po prorocima; konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu! (Heb 1,1-2)

Evanđelje: Čitanje svetog Evanđelja po Luki – U ono vrijeme (Lk 2,16-21): Pastiri pohite u Betlehem i pronađu Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše rečeno o tom djetetu. A svi koji su to čuli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohra¬njivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slaveći i hvaleći Boga za sve što su čuli i vidjeli kako im je bilo rečeno. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao anđeo prije njegova začeća. Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika: Uvod: Braćo i sestre, po rođenju svoga Sina iz krila presvete Djevice Bog je dao novi smisao našemu vremenu i našemu životu. Zajedničkom se molitvom utecimo Bogu prošeci milost darovane novosti.
Obnovi nas, Gospodine, u novosti života.

1. Za Crkvu Božju: da uvijek bude vjerna navjestiteljica tvoga evanđelja i donositeljica Božjega mira i blagoslova svim ljudima, molimo te!
2. Za sve ljude koji upravljaju narodima i državama da se uvijek zalažu za uspostavu evanđeoske pravednosti te tako na čitavom svijetu zavlada mir, molimo te!
3. Za sve koji su pogođeni ratom i progonstvom, da ih svojom milošću osnažiš kako u njima ne bi usahla nada u pravedni mir, molimo te!
4. Za sve nas sabrane na ovu svetu misu, nadahni nas da poput Majke Gospodinove umijemo tvoju riječ čuvati u srcu kako bi ona bila svjetiljka našemu životu, molimo te!
5. Bože, danas započinjemo Novu godinu, u sve dane dok se ona bude brojala blagoslovi naša nastojanja da činimo dobro, molimo te!
6. Za naše pokojne, da ih nagradiš zajedništvom kod nebeskoga stola, molimo te!
Molitva: Gospodine, Bože svemogući, s pouzdanjem u tvoju dobrotu danas započinjemo novo vrijeme što nam ga darivaš. Milošću svojom obaspi naše dane i svojom pomoću prati naša djela da uzmognemo biti pronositelji tvoga mira i graditelji tvoga kraljevstva u svijetu. Po Kristu Gospodinu našemu.