Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Djela apostolskih (Dj 7,55-60): U one dane: Stjepan, pun Duha Svetoga, uprije pogled u nebo i ugleda slavu Božju i Isusa gdje stoji zdesna Bogu pa reče: »Evo vidim nebesa otvorena i Sina Čovječjega gdje stoji zdesna Bogu.« Vičući iza glasa, oni zatisnuše uši i navališe jednodušno na njega. Izbaciše ga iz grada pa ga kamenovahu. Svjedoci odložiše haljine do nogu mladića koji se zvao Savao. I dok su ga kamenovali, Stjepan je zazivao: »Gospodine Isuse, primi duh moj!« Onda se baci na koljena i povika iza glasa: »Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh!« Kada to reče, usnu. Riječ Gospodnja!

Psalam – Pripjev: Gospodin kraljuje, Svevišnji – nad svom zemljom (Ps 97, 1-2b.6-7c.9):
1. Gospodin kraljuje: neka kliče zemlja, nek se vesele otoci mnogi; pravda i pravo temelj su prijestolja njegova.
2. Nebesa navješćuju pravednost njegovu, svi narodi gledaju mu slavu. Poklonite mu se, svi bozi!
3. Jer ti si, Gospodine, Svevišnji – nad svom zemljom, visoko, visoko nad bozima svima.

Drugo čitanje – Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola (Otk 22, 12-14. 16-17. 20): Ja, Ivan, čuh glas koji mi govoraše: »Evo, dolazim ubrzo i plaća moja sa mnom: naplatit ću svakom po njegovu djelu! Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak! Blago onima koji peru svoje haljine: imat će pravo na stablo života i na vrata će smjeti u grad!« »Ja, Isus, poslah anđela svoga posvjedočiti ovo po crkvama. Ja sam korijen i izdanak Davidov, sjajna zvijezda Danica.« I Duh i Zaručnica govore: »Dođi!« I tko ovo čuje, neka rekne: »Dođi!« Tko je žedan, neka dođe; tko hoće, neka zahvati vode života zabadava! Svjedok za sve ovo govori: »Da, dolazim ubrzo!« Amen! Dođi, Gospodine Isuse! Riječ Gospodnja!

Pjesma prije evanđelja: Neću vas ostaviti siročad, govori Gospodin: Idem i doći ću k vama, radovat će se srce vaše (Iv 14, 18).

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu (Iv 17, 20-26): U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se: »Oče sveti, ne molim samo za ove nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u mene: da svi budu jedno kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me ti poslao. I slavu koju si ti dao meni ja dadoh njima: da budu jedno kao što smo mi jedno – ja u njima i ti u meni, da tako budu savršeno jedno da svijet upozna da si me ti poslao i ljubio njih kao što si mene ljubio. Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu gdje sam ja, da i oni budu sa mnom: da gledaju moju slavu, slavu koju si mi dao jer si me ljubio prije postanka svijeta. Oče pravedni, svijet te nije upoznao, ja te upoznah; a i ovi upoznaše da si me ti poslao. I njima sam očitovao tvoje ime, i još ću očitovati, da ljubav kojom si ti mene ljubio bude u njima – i ja u njima” Riječ Gospodnja!

Molitva vjernika – Uvod: Braćo i sestre, pomolimo se svemogućemu Bogu, proseći ga dar otvorenog srca i bezuvjetne ljubavi prema svima koje stavlja na naš put.
1. Za tvoju svetu Crkvu: da po njoj Krist donese spasenje svim ljudima, molimo te.
2. Za sve kršćane u svijetu: da odbacujući ono što je kršćanstva nedostojno budu graditelji jedinstva, molimo te.
3. Za djelatnike u medijima, kulturi, znanosti: da svojim radom u svijet unose kulturu evanđelja, molimo te.
4. Za sve koji su progonjeni: da ih obdariš nebeskom snagom i utjehom kako bi svoju patnju mogli tebi prikazati, molimo te.
5. Za sve nas koji smo se sabrali na ovu sv. Misu: da u našoj međusobnoj ljubavi svijet upozna tvoju ljubav prema svim ljudima, molimo te.
6. Za našu pokojnu braću i sestre: da po tvojoj milosti budu dionici potpunog i savršenog jedinstva u nebu, molimo te.
Molitva: Svemogući Bože, usliši nam prošnje i daj da hodimo kroz zemaljski život kao istinski učenici tvoga Sina. Koji živi i kraljuje u sve vijeke vjekova.