Nedjeljna i Blagdanska Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige Postanka (Post 14, 18-20): U ono vrijeme: Melkisedek, kralj šalemski, iznese kruh i vino. On je bio svećenik Boga Svevišnjega. Blagoslovi Abrama govoreći: »Blagoslovljen Abram od Boga Svevišnjega, Stvoritelja neba i zemlje! I blagoslovljen Bog Svevišnji koji ti u ruke preda neprijatelje!« Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev: Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu! (Ps 110, 1-4):
1. Reče Gospodin Gospodinu mojemu: »Sjedi mi zdesna dok ne položim dušmane tvoje za podnožje tvojim nogama!
2. Žezlo tvoje moći protegnut će Gospodin sa Siona: vladaj posred svojih neprijatelja!
3. Spreman je tvoj narod u svetim odorama za dan tvog junaštva: kao rosa iz krila zorina uza te su mladi ratnici.«
4. Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: »Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu!«

Drugo čitanje – Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima (1 Kor 11, 23-26): Braćo: Ja od Gospodina primih što vama predadoh: Gospodin Isus one noći kad bijaše predan uze kruh, zahvalivši razlomi i reče: »Ovo je tijelo moje – za vas. Ovo činite meni na spomen.« Tako i čašu po večeri govoreći: »Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi. Ovo činite kad god pijete, meni na spomen.« Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete dok on ne dođe. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja: Ja sam kruh živi koji sam s neba sišao, govori Gospodin; tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. (Iv 6, 51)

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 9, 11b-17): U ono vrijeme: Govoraše Isus mnoštvu o kraljevstvu Božjem i ozdravljaše sve koji su trebali ozdravljenja. Dan bijaše na izmaku. Pristupe dakle dvanaestorica pa mu reknu: »Otpusti svijet, neka pođu po okolnim selima i zaseocima da se sklone i nađu jela jer smo ovdje u pustu kraju.« A on im reče: »Podajte im vi jesti!« Oni rekoše: »Nemamo više od pet kruhova i dvije ribe, osim da odemo kupiti hrane za sav ovaj narod.« A bijaše oko pet tisuća muškaraca. Nato će on svojim učenicima: »Posjedajte ih po skupinama, otprilike po pedeset.« I učine tako: sve ih posjedaju. A on uze pet kruhova i dvije ribe, pogleda na nebo, blagoslovi ih i razlomi pa davaše učenicima da posluže mnoštvo. Jeli su i svi se nasitili. I od preteklih ulomaka nakupilo se dvanaest košara. Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: Braćo i sestre, Krist Gospodin je po svome križu i smrti predao sebe za život svijeta. S vjerom ga zamolimo da u ovome slavlju sakramentalnog zajedništva obnovi u nama dar božanskoga života.
1. Za Crkvu, kojoj se daruješ u otajstvu euharistije: da se svakodnevno obnavlja tim darom te i sama postaje kruhom koji se lomi za život svijeta, molimo te.
2. Za svećenike koji su prvi služitelji svetih otajstava: obnovi ih u svetosti života te uvijek budu dostojni dara što su ga primili, molimo te.
3. Za sve koji osjećaju duhovnu glad: pomozi im da prihvate tvoju riječ i u njoj nađu put života, molimo te.
4. Za nas okupljene oko stola riječi i stola euharistije: da nas ovo blagovanje okrijepi za novo zajedništvo s tobom i za djelatnu ljubav prema braći ljudima, molimo te.
5. Za braću i sestre koji u vjeri usnuše: učini ih dionicima nebeske gozbe, molimo te.
Molitva: Gospodine Isuse Kriste, ti nas u slavlju euharistije krijepiš svojom riječju I hraniš svojim tijelom i krvlju. Tom spasonosnom hranom obnovi nam duh da naš život bude trajna hvala tebi. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.