Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje: Čitanje knjige proroka Izaije (Iz 35, 1-6a. 10): Nek se uzraduje pustinja i zemlja sasušena, neka kliče stepa i neka procvjeta! Ko ljiljan, nek bujno cvatom cvate, neka od veselja kliče i nek se raduje. Dana joj je slava Libanona, divota Karmela i Šarona; oni će vidjeti slavu Gospodnju, divotu Boga našega. Ukrijepite ruke klonule, učvrstite koljena klecava! Recite preplašenim srcima: “Budite jaki, ne bojte se! Evo Boga vašega, odmazda dolazi, Božja naplata, on sam hita da vas spasi!” uši se gluhih otvoriti, tad će hromi skakati ko jelen, njemakov će jezik klicati, vraćati se otkupljenici Gospodnji. Doći će u Sion kličuć od radosti, s veseljem vječnim na čelima; pratit će ih radost i veselje, pobjeći će bol i jauci. Sljepačke će tad oči progledati. Riječ Gospodnja!

Psalam – Pripjev: Dođi, Gospodine, da nas spasiš! (Ps 146, 6c-10)
1. Gospodin ostaje vjeran dovijeka, potlačenima vraća pravicu, a gladnima kruha daje. Gospodin oslobađa sužnje.
2. Gospodin slijepcima oči otvara. Gospodin uspravlja prignute, Gospodin ljubi pravedne. Gospodin štiti pridošlice.
3. Sirote i udovice podupire, a grešnicima mrsi putove. Gospodin će kraljevati dovijeka, tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.

Drugo čitanje: Čitanje poslanice Jakova apostola (Jak 5, 7-10): Strpite se, braćo, do Dolaska Gospodnjega! Evo: ratar iščekuje dragocjeni urod zemlje, strpljiv je s njime dok ne dobije kišu ranu i kasnu. Strpite se i vi, očvrsnite srca jer se Dolazak Gospodnji približio! Ne tužite se jedni na druge da ne budete osuđeni! Evo: sudac stoji pred vratima! Za uzor strpljivosti i podnošenja zala uzmite, braćo, proroke koji su govorili u ime Gospodnje! Riječ Gospodnja!

Pjesma prije evanđelja: Duh Gospodnji na meni je, blagovjesnikom biti ubogima posla me. (Iz 61, 1 /Lk 4, 18/)

Evanđelje: Čitanje svetog Evanđelja po Mateju (Mt 11, 2 – 11): U ono vrijeme: Kad Ivan u tamnici doču za djela Kristova, posla svoje učenike da ga upitaju: “Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?” Isus im odgovori: “Pođite i javite Ivanu što se čuli i vidjeli: Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje evanđelje. I blago onom tko se ne sablazni o mene.” Kad oni odoše, poče Isus govoriti mnoštvu o Ivanu: “Što se izašli u pustinju gledati? Trsku koju vjetar ljulja? Ili što ste izišli vidjeti? Čovjeka u mekušasto odjevena? Eno, oni što se mekušasto nose po kraljevskim su dvorovima. Ili što se izašli? Vidjeti proroka? Da, kažem vam, i više nego proroka. On je onaj o kome je pisano: ‘Evo, ja šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom.’ Zaista kažema vam, između rođenih od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega!” Riječ Gospodnja!

Molitva vjernika – Uvod: Gospodinu, izvoru radosti i mira, iznesimo s pouzdanjem svoje molitve:
1. Gospodine Isuse, tvoja Crkva zna da si ti Onaj koji je došao pomoći čovjeku, neka se po Crkvi ostvari tvoj dolazak svakom ljudskom srcu. molimo te.
2. Kršćanska solidarnost nadahnuta je tvojim dolaskom: daj da se i danas solidarno ponašamo prema slijepima, hromima, gluhima i svim bolesnicima, molimo te.
3. Za nas koji iščekujemo Kristov dolazak: očisti nas od grijeha i obraduj puninom svoga mira da budemo dostojan stan Kristu koji dolazi, molimo te.
4. Tamo gdje je rat, umiru mnoge nade: daj da ožive bratskim zauzimanjem sviju kršćana širom svijeta, molimo te.
5. Pozovi kršćane da budu tvoji glasnici koji će pripraviti put spasenju, molimo te.
6. Za braću i sestre koji su preminuli: obraduj ih radošću vječnoga zajedništva s tobom, molimo te!
Molitva: Gospodine Isuse, ti preobražavaš svu našu stvarnost svojom spasenjskom prisutnošću. Daj da sve više učimo živjeti u svjetlu te istine,  koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.