Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Djela apostolskih (Dj 5, 27b-32. 40b-41): U one dane: Veliki svećenik zapita apostole: »Nismo li vam strogo zabranili učiti u to Ime? A vi ste eto napunili Jeruzalem svojim naukom i hoćete na nas navući krv toga čovjeka.« Petar i apostoli odvrate: »Treba se većma pokoravati Bogu negoli ljudima! Bog otaca naših uskrisi Isusa koga vi smakoste objesivši ga na drvo. Njega Bog desnicom svojom uzvisi za Začetnika i Spasitelja da obraćenjem podari Izraela i oproštenjem grijeha. I mi smo svjedoci tih događaja i Duh Sveti kojega dade Bog onima što mu se pokoravaju,« Tada zapovjede apostolima da ne govore u ime Isusovo pa ih otpuste. Oni pak odu ispred Vijeća radosni što bijahu dostojni podnijeti pogrde za Ime. I svaki su dan u Hramu i po kućama neprestance učili i navješćivali Krista, Isusa. Riječ Gospodnja!

Psalam – pripjev: Veličam te, Gospodine, jer si me izbavio. (30 (29),2 i 4. 5-6. 11 i 12a i 13b)
1. Veličam te, Gospodine, jer si me izbavio i nisi dao da se raduju nada mnom dušmani. Gospodine, izveo si mi dušu iz Podzemlja, na rubu groba ti si me oživio.
2. Pjevajte Gospodinu, pobožnici njegovi, zahvaljujte svetom imenu njegovu! Jer samo za tren traje srdžba njegova, cio život dobrota njegova.Večer donese suze, a jutro klicanje.
3. Slušaj, Gospodine, i smiluj se meni: Gospodine, budi mi na pomoć! Okrenuo si plač moj u igranje, Gospodine, Bože moj, dovijeka ću te hvaliti!

Drugo čitanje – Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola (Otk 5,11-14): Ja, Ivan, vidjeh i začuh glas anđela mnogih uokolo prijestolja, i bića i starješina. Bijaše ih na mirijade mirijada i tisuće tisuća. Klicahu iza glasa: »Dostojan je zaklani Jaganjac primiti moć, i bogatstvo, i mudrost, i snagu, i čast, i slavu, i blagoslov!« I začujem: sve stvorenje, i na nebu, i na zemlji, i pod zemljom, i u moru – sve na njima i u njima govori: »Onomu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu blagoslov i čast, i slava i vlast u vijeke vjekova!« I četiri bića ponavljahu: »Amen!« A starješine padnu ničice i poklone se. Riječ Gospodnja!

Pjesma prije evanđelja: Uskrsnu Krist koji je sve stvorio i smilovao se ljudskom rodu (Rim 6, 9).

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu (Iv 21, 1-19): U ono vrijeme: Isus se ponovno očitova učenicima na Tiberijadskome moru. Očitova se ovako: Bijahu zajedno Šimun Petar, Toma zvani Blizanac, Natanael iz Kane Galilejske, zatim Zebedejevi i još druga dva njegova učenika. Kaže im Šimun Petar: »Idem ribariti.« Rekoše: »Iderno i mi s tobom.« Izađoše i uđoše u lađu, ali te noći ne uloviše ništa. Kad je već svanulo, stade Isus na kraju, ali učenici nisu znali da je to Isus. Kaže im Isus: »Dječice, imate li što za prismok?« Odgovoriše mu: »Nernarno.« A on im reče: »Bacitemrežu na desnu stranu lađe i naći čete.« Baciše oni i više je ne mogoše izvući od mnoštva ribe. Tada onaj učenik kojega je Isus ljubio kaže Petru: »Gospodin je!« Kad je Šimun Petar čuo da je to Gospodin, pripaše si gornju haljinu, jer bijaše gol, te se baci u more. Ostali učenici dođoše s lađicom vukući mrežu s ribom jer ne bijahu daleko od kraja, samo kojih dvjesta lakata. Kad iziđu na kraj, ugledaju pripravljenu žeravicu i na njoj pristavljenu ribu i kruh. Kaže im Isus: »Donesite riba, što ih sada uloviste.« Nato se Šimun Petar popne i izvuče na kraj mrežu punu velikih riba, sto pedeset i tri. I premda ih je bilo toliko, mreža se ne raskinu. Kaže im Isus: »Hajde, doručkujte!« I nitko se od učenika ne usudi upitati ga: »Tko si ti?« Znali su da je Gospodin. Isus pristupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu. To se već treći put očitova Isus učenicima pošto uskrsnu od mrtvih. Nakon doručka upita Isus Šimuna Petra: ,.Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?« Odgovori mu: »Dš , Gospodine, ti znaš da te volim! Kaže mu: »Pasi jaganjce moje!« Upita ga po drugi put: »Šimune Ivanov, ljubiš li me?« Odgovori mu: »Dš , Gospodine, ti znaš da te volim!« Kaže mu: »Pasi ovce moje!« Upita ga treći put: ,.Šimune Ivanov, voliš li me?« Ražalosti se Petar što ga upita treći put: ‘Voliš li me?’ pa mu odgovori: »Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim.« Kaže mu Isus: »Pasi ovce moje!« »Zaista, zaista, kažem ti: Dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio; ali kad ostariš, raširit ćeš ruke, i drugi će te opasivati i voditi kamo nečeš.« A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda: »Idi za mnom!« Riječ Gospodnja!

Molitva vjernika

Uvod: Braćo i sestre, iznesimo svoje molitve nebeskome Ocu, koji nas beskrajno ljubi i želi da prihvatimo njegovog Sina, za¬četnika spasenja, kako bismo i mi zadobili život bez kraja.
1. Bože, i danas Crkva mora bira između tebe i svijeta: daj da odgovori poput Petra, molimo te
2. Bože, i danas neki članovi Crkve mučenički svjedoče za tebe: daj da budu radosni zbog svjedočenja, molimo te.
3. Bože, i ove godine Crkva je pomlađena novim krštenicima i krizmanicima, daj da poslušni Duhu napune svijet evanđeljem, molimo te.
4. Bože, naše narod oskudijeva za svećenicima, redovnicima i redovnicama, potakni srca naših mladih da se odvaže pomoći Bogu i svojem narodu u svećeničkom i redovničkom pozivu, molimo te.
5. Bože, naš narod trpi od posljedica svjetskog nerazumijevanja, potakni kršćane da ga obnavljaju svim žarom srca, molimo te.
6. Bože, daj našim pokojnicima milost sudjelovanja u pobjedničkoj pjesmi spašenih na nebesima, molimo te.
Molitva: Nebeski Oče, zahvalni smo ti za dar uskrsnuća tvoga Sina. Molimo te da uvijek živimo kao njegovi nasljedovatelji te prispijemo k tebi u vječnosti. Po Kristu, Gospodinu našem.