Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernik

Prvo čitanje – Čitanje Prve knjige o Kraljevima (1Kr 19, 16b.19-21): U one dane: Reče Gospodin Iliji: »Pomaži Elizeja, sina Šafatova, iz Abel Mehole, za proroka namjesto sebe.« Ilija ode odanle i nađe Elizeja, sina Šafatova, gdje ore: pred njim dvanaest jarmova, sâm bijaše kod dvanaestoga. Ilija priđe k njemu i baci na nj svoj plašt. On ostavi volove, potrča za Ilijom i reče: »Dopusti mi da zagrlim svoga oca i ¬majku pa ću poći za tobom.« Ilija mu odgovori: »Idi, vrati se; ja sam svoje učinio.« On ode, uze jaram volova i žrtvova ih. Volujskim jarmom skuha meso i dade ga ljudima da jedu. Zatim ustade i pođe za Ilijom da ga poslužuje. Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev: Ti si, Gospodine, baština moja! (Ps 16, 1-2a.5.7-11):
1. Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem. Gospodinu rekoh: »Ti si moj gospodar!« Gospodin mi je baština i čaša: ti u ruci držiš moju sudbinu.
2. Blagoslivljam Gospodina koji me svjetuje te me i noću srce opominje. Gospodin mi je svagda pred očima jer mi je zdesna da ne posrnem.
3. Stog mi se raduje srce i kliče duša, pa i tijelo mi spokojno počiva. Jer mi nećeš ostavit dušu u podzemlju ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda.
4. Pokazat ćeš mi stazu života, puninu radosti lica svoga, sebi zdesna blaženstvo vječno.

Drugo čitanje – Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima (Gal 5, 1.13-18): Braćo: Za slobodu nas Krist oslobodi! Držite se dakle i ne dajte se ponovno u jaram ropstva! Doista vi ste, braćo, na slobodu pozvani! Samo neka ta sloboda ne bude izlikom tijelu, nego – ljubavlju služite jedni drugima. Ta sav je Zakon ispunjen u jednoj jedinoj riječi, u ovoj: Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga! Ako li pak jedni druge grizete i glođete, pazite da jedni druge ne proždrete. Hoću reći: po Duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela! Jer tijelo žudi protiv Duha, a Duh protiv tijela. Doista, to se jedno drugomu protivi da ne činite što hoćete. Ali ako vas Duh vodi, niste pod Zakonom. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja: Govori, Gospodine, sluga tvoj sluša; ti imaš riječi života vječnoga (1 Sam 3,9; Iv 6, 68c)

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 9, 51-62): Kad su se navršili dani da bude uznesen, krenu Isus sa svom odlučnošću prema Jeruzalemu. I posla glasnike pred sobom. Oni odoše i uđoše u neko samarijansko selo da mu priprave mjesto. No ondje ga ne primiše jer je bio na putu u Jeruzalem. Kada to vidješe učenici Jakov i Ivan, rekoše: »Gospodine, hoćeš li da kažemo neka oganj siđe s neba i uništi ih?« No on se okrenu i prekori ih. I odoše u drugo selo. Dok su išli putom, reče mu netko: »Za tobom ću kamo god ti pošao.« Reče mu Isus: »Lisice imaju jazbine, ptice nebeske gnijezda, a Sin Čovječji nema gdje bi glavu naslonio.« Drugomu nekom reče: »Pođi za mnom!« A on će mu: »Dopusti mi da prije odem i pokopam oca.« Reče mu: »Pusti neka mrtvi ¬pokapaju svoje mrtve, a ti idi i navješćuj kraljevstvo Božje.« I neki drugi reče: »Za tobom ću, Gospo¬dine, ali dopusti mi da se prije oprostim sa svojim ukućanima.« Reče mu Isus: »Nitko tko stavi ruku na plug pa se obazire natrag nije prikladan za kraljevstvo Božje.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Uvod: Zahvalni za dar slobode koji nam je podario, molimo Gos¬podina da nas vodi putem njezina ostvarivanja na njegovu slavu.
1. Za Crkvu koja je dobila zadaću naviještanja Evanđelja: da tu svoju zadaću vrši hrabro i postojano, molimo te!
2. Za papu, biskupe i svećenike: da uvijek ostanu slobodni, te svojim životnim primjerom pozivaju sve ljude na slobodu djece Božje, molimo te!
3. Za sve kršćane: da uvijek ostanu vjerni Kristu, iako morali zbog toga katkada trpjeti, molimo te!
4. Za kršćanske roditelje: da svoju djecu odgajaju po primjeru što nam ga je dao Isus, da im djeca postanu pošteni, zauzeti i odgovorni ljudi ovoga društva i graditelji Božjega Kraljevstva, molimo te!
5. Za nas nazočne na ovoj svetoj misi: da u svim životnim okolnostima ostanemo vjerni Isusu Kristu, Crkvi Katoličkoj i svome narodu, molimo te!
6. Za sve naše pokojne očeve i majke, bračne supruge, braću i sestre, rodbinu i prijatelje i dobročinitelje: grijehe im oprosti i nagradi svako dobro djelo, molimo te!
Molitva: Gospodine, oslobodio si nas zarobljenosti zlom i ponudio nam život u slobodi. Pomozi nam, molimo te, da živimo dostojni tvoga dara. Po Kristu, Gospodinu našem.