Nedjeljna i blagdanska Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige Izlaska (Izl 12, 1-8.11-14): djeljna i blagdanska Misna čitanja i Molitva vjernikaU one dane: Gospodin reče Mojsiju i Aronu u zemlji egipatskoj: »Ovaj mjesec neka vam bude početak mjesecima; neka vam bude prvi mjesec u godini. Ovo objavite svoj zajednici izraelskoj i recite: Desetog dana ovoga mjeseca neka svatko po porodici pribavi jedno živinče. Tako, jedno na kuću. Ako je porodica premalena da ga potroši, neka se ona priključi svome susjedu, naj¬bližoj kući, prema broju osoba. Podijelite živinče prema tome koliko koja osoba može pojesti. Ži¬vin¬če neka bude bez mane, od jedne godine i muško. Možete izabrati bilo janje ¬bilo ¬kozle. Čuvajte ga do četrnaestoga dana ovoga mjeseca. A onda neka ga sva izraelska zajednica zakolje između dva sutona. Neka uzmu krvi i poškrope oba dovratnika i nadvratnik kuće u kojoj se bude blagovalo. Meso, pečeno na vatri, neka se pojede te iste noći s beskvasnim kruhom i gorkim zeljem. A ovako ga blagujte: opasanih bokova, s obućom na nogama i sa štapom u ruci. Jedite ga žurno: to je pasha Gospodnja. Jer te ću noći ja proći egipatskom zemljom i pobiti sve prvorođence u zemlji egipatskoj, i čovjeka i životinju. Ja, Gospodin, kaznit ću i sva egipatska božanstva. Krv neka bude znak na kućama u kojima vi budete. Gdje god spazim krv, prijeći ću vas; tako ćete izbjeći pokolju zatornomu kad se oborim na zemlju egipatsku. Taj dan neka vam bude spomendan. Slavite ga u čast Gospodinu po trajnoj uredbi od ko¬ljena do koljena.« Riječ Gospodnja.

Psalam – pripjev: Čaša blagoslovna zajedništvo je krvi Kristove! (Ps 116, 12-13.15-18)
1. Što da uzvratim Gospodinu za sve što mi je učinio? Uzet ću čašu spasenja i zazvati ime Gospodnje.
2. Dragocjena je u očima Gospodnjim smrt pobožnika njegovih. Gospodine, tvoj sam sluga, sin službenice tvoje: ti si razriješio okove moje.
3. Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne, zazvat ću ime Gospodnje. Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje pred svim pukom njegovim.

Drugo čitanje – Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima (1Kor 11,  23-26): Braćo: Ja od Gospodina primih što vama predadoh: Gospodin Isus one noći kad bijaše predan uze kruh, zahvalivši razlomi i reče: »Ovo je tijelo moje – za vas. Ovo činite meni na spomen.« Tako i čašu po večeri govoreći: »Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi. Ovo činite kad god pijete, meni na spomen.« Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete dok on ne dođe. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja: Zapovijed vam novu dajem, govori Gospodin, ljubite jedni druge, kao što sam ja ljubio vas (Iv 13,  34).

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu (Iv 13, 1-15): Bijaše pred blagdan Pashe. Isus je znao da je došao njegov čas da prijeđe s ovoga svijeta Ocu, budući da je ljubio svoje, one u svijetu, do kraja ih je ljubio. I za večerom je đavao već bio ubacio u srce Judi Šimuna Iškariotskoga da ga izda. A Isus je znao da mu je Otac sve predao u ruke i da je od Boga izišao te da k Bogu ide pa usta od večere, odloži haljine, uze ubrus i opasa se. Nalije zatim vodu upra¬onik i počne učenicima prati noge i otirati ih ubrusom kojim je bio opasan. Dođe tako do Šimuna Petra. A on će mu: »Gospodine! Zar ti da meni pereš noge?« Odgovori mu Isus: »Što ja činim, ti sada ne znaš, ali shvatit ćeš poslije.« Reče mu Petar: »Nećeš mi prati nogu nikada!« Isus mu odvrati: »Ako te ne operem, nećeš imati dijela sa mnom.« Nato će mu Šimun Petar: »Gospodine, onda ne samo noge, nego i ruke i glavu!« Kaže mu Isus: »Tko je okupan, ne treba drugo da opere nego noge – i sav je čist! I vi ste čisti, ali ne svi!« Jer znao je tko će ga ¬izdati. Stoga je i rekao: »Niste svi čisti.« Kad im dakle opra noge, uze svoje haljine, opet sjede i reče im: »Razumijete li što sam vam učinio? Vi me zovete Učiteljem i Gospodi¬nom. Pravo velite jer to i jesam! Ako dakle ja – Gospodin i Učitelj – vama oprah noge, treba da i vi jedni drugima perete noge. Primjer sam vam dao da i vi činite kao što ja vama učinih.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: Kristu Gospodinu, koji nam je ostavio primjer istinske uzajamne ljubavi i darovao se za nas, izrecimo svoje prošnje.
1. Za Crkvu: da u svijetu prožetom borbom za vladanjem i moći neumorno naviješta potrebu služenja i djelotvorne ljubavi prema svakom čovjeku, molimo te.
2. Za papu, biskupe i svećenike: da njihova služba među vjernicima bude uvijek iskreno služenje u duhu evanđelja, molimo te.
3. Za sve kršćane svijeta: da se odazovu tvome vapaju za jedinstvom i nadvladaju sve sebične interese te svijetu daju svjedočanstvo zajedništva i ljubavi, molimo te.
4. Za ovdje okupljenu zajednicu: da blagovanje tvoga tijela bude izvor naše snage za život u svijetu punom iskušenja, molimo te.
5. Za naše pokojnike: pridruži ih uzvanicima na vječnoj gozbi u tvome kraljevstvu, molimo te.
Molitva: Kriste Gospodine, dao si nam primjer kako trebamo živjeti i djelovati, i snagu kako to poslanje ispuniti. Pomozi nam da uvijek živimo dostojni toga dara. Koji živiš i kraljuješ u sve vijeke vjekova.