O župi

Duhovni život župe

Duhovni život župe je trajno dinamičan. U Korizmi imamo predavanja za mlade i predavanja za bračne parove. Svaki petak u Korizmi imamo Križni put s narodom na Križevac, pa sv. misu. Na Veliki petak u Križnom putu izađemo na...

Zaštitnik sv. Ilija Prorok

Svetog Iliju slavimo 20. 07. i On je glavni zaštitnik naše župe, našega grada i općine. On je u Starome zavjetu vatreno revnovao za vjeru u jednoga pravoga Boga Jahvu. Njegovo ime na hebrejskom znači “Jahve je moj...

O crkvi

KATOLIČKA CRKVA. Kućna kapelica sv. Ilije služila je gotovo 40 godina, od 1865. do izgradnje nove crkve, 1902. godine. Više se vremena odlučivalo gdje graditi župnu crkvu: u župnom dvorištu, kod katoličke škole, gdje je danas,...

Povijest župe

Hrvati su u posljednje vrijeme, osobito u Velikoj povijesnoj devetnici (1976 – 1985) obilježili svojih 14 stoljeća životne nazočnosti, kulturne djelatnosti i katoličkoga svjedočenja na prostorima između Dunava i Save,...

Groblja i kapelice

GROBLJA U ŽUPI STOLAC Ima ih 40, a sa kapelicama do sada 20. 1. Udora Kapelica Sv. Mihovila 2. Udora – Staro Papčevo groblje (Prokazići) 3. Ober – Doluša Kapelica Sv. Ane 4. Riđica Kapelica Svih Svetih 5. Bjelojevići...

Križevac

KRIŽEVAC, KRIŽ I KRIŽNI PUT. U posljednjih nekoliko godina Stolac je doživio svoje pravo proljeće izdavanjem brojnih knjiga, kojima se vrijednuje kršćanska i hrvatska povijest ovoga grada i kraja. Osobito je značajan...

Loading