• Sv. Mise kroz tjedan govorit će se u 7,00 s. ujutro, a misne nakane imate na oglasnoj ploči.

  • Sv. Mise u sljedeću nedjelju su 3 redovito: 8,00; 9,30 i 11,00 sati, kao i danas.
  • Cnak: Stigla je nova Cnak, pa nabavite u dnu crkve po cijeni od 3 KM.
  • Molitva za jedinstvo kršćana: Od 22. do 29. siječnja o. g. jesu dani Molitvene osmine za jedinstvo kršćana, molimo rado, a pogotovo ovih dana na ovu zajedničku nakanu čitavog kršćanskog svijeta.
  • Groblja V.P. i Grahovišta: U Župnom uredu kod odbornika možete platiti članarinu po 30 KM.
  • Folklor: proba danas poslije treće sv. Mise u Župnoj dvorani.
  • U Župnom uredu možete nabaviti kalendara od 12 lista 3 KM. i džepnih kalendara 2 KM.
  • Javlja župnik nevesinjski don Antan: Ove godine crkva u Ulogu obilježava 80.-tu obljetnicu završetka gradnje i blagoslova, pa župnik moli sve naše stolačke bivše planištare i pobravičare koji imaju fotografije iz planine iz tih vremena da ih dostave u župni ured u Stocu, mi ćemo ih kopirati kod foto Bože i vratiti vama originale, a slike će biti objavljene u knjizi, koja će izaći za tu zgodu.
  • Ako tko ima kakvih obveza u Župnom uredu neka dođe poslije sv. Mise.
  • Ovih dana umrli su naši župljani: Anka Matić pokopana u Bjelojevićima i Niko Vujnović s Obera, za pokoj njihovih duša, pomolimo se! Oče naš…