• Sv. Mise kroz tjedan govorit će se u 7,00 s. ujutro, a misne nakane imate na oglasnoj ploči.
  • Sv. Mise u sljedeću nedjelju su 3 redovito: 8,00; 9,30 i 11,00 sati, kao i danas.
  • Cnak: U dnu crkve imate još najnovijega broja Cnaka po cijeni od 3 KM. i Radosne Vijesti po 2 KM.
  • Članarinu za Novo Groblje – V. P. u Stocu i Staro Groblje u Stocu možete uplatiti kod naših odbornika poslije sv. Misa u Župnom uredu, po 30 KM..
  • Tečaj zaručnika za kršćanski brak, najavljujem na vrijeme, a održat će se u Čeljevu za čitav naš Dekanat: 28., 29. i 30. ožujka – to je vikend 4. Korizmene nedjelje – od 19,00 do 21,00 sat. Tečaj je obvezan, mladi prijavljujte se, a oni koji će se vjenčati u ovoj župi, javite se na vrijeme u Župni ured i zauzmite termin vašega crkvenog vjenčanja.
  • Ako tko ima kakvih obveza u Župnom uredu neka dođe poslije sv. Mise.
  • A sada ćemo izmoliti Molitvu za duhovna zvanja.