• Sv. Mise kroz tjedan u 700 sati ujutro, osim petka u 1630 sati na Križevac

  • U sljedeću nedjelju su 3 sv. Mise redovito: 800, 930 i 1100 sati.

  • U petak je Križ. put i sv. Misa na Križ., počinjemo ispod Križevca u 1630 s. Odazovite se….
  • Tečaj za kršćanski brak u Dračevu za čitav Dekanat 16. 17. i 18. III. od 1900 do 2100 s., Zaručnici, javljajte se!
  • CnaK: U dnu crkve imate najnoviji broj CnaKa, pa možete nabaviti po cijeni od 3 KM.
  • Jedna obavijest: E sada, da ne bi naši mladi pomislili kako smo duhovnom obnovom bračnih parova i njihovih roditelja na njih zaboravili, ne, nismo nikoga zaboravili. Pred nama je hodočašće mladih na Skup hrvatske katoličke mladeži u Sisak, 5. i 6. svibnja. Mi iz župe hodočastimo na sve ovakve skupove mladih, pa ćemo ako Bog da i na ovaj. Za sada mladi o tome razgovarajte, dobro učite u školi, studenti dobro polažite ispite, a vi ostali dobro slušajte svoje roditelje pa da vas puste na ovogodišnji skup svehrvatske katoličke mladeži u Sisak. Za sada toliko, a kad budemo imali više podataka, objavit ćemo s oltara.
  • U subotu u 900 sati u župnoj dvorani, vjeronauk i proba za sve naše Prvopričesnike iz župe.
  • U sljedeću nedjelju roditeljski sastanak za roditelje naših Prvopričesnika u župnoj dvorani poslije sv. Mise u 930 sati.
  • U 800 s.: Popodne u 1700 s. sv. Misu predvodi o. Biskup, a poslije Mise u 1800 s. predavanje za bračne parove.
  • U 1700 s.: I na kraju hvala ocu Biskupu za njegov dolazak među nas, na predvođenju ove sv. Mise i na pastirskoj riječi upućenoj svima nama. A sada poslije biskupova blagoslova i završne pjesme, dok vi ostali izađete iz crkve, slijedi biskupovo predavanje ovdje u crkvi samo za bračne parove. Pa poslije sv. Mise molim sve parove zauzmite po dvoje i dvoje, svoja mjesta u klupama, u klupu mogu sjesti po tri para, a imamo i klupe sa strane uza zid. Ako trebalo donijet ćemo još stolica, svi trebamo sjesti. Ako tko ima kakvih obveza u Župskom uredu neka to ostavi za naredne dane ili u sljedeću nedjelju, a ako tko ima što posebno hitno neka dođe odmah poslije sv. Mise u sakristiju. Oče biskupe molimo završnu riječ i blagoslov!
  • Ako tko ima kakvih obveza u Župnom uredu, neka dođe poslije sv. Mise.