• Sv. Mise kroz tjedan govorit će se u 7,00 s. ujutro, a misne nakane imate na oglasnoj ploči.

  • Svete Mise u sljedeću nedjelju su 3 redovito: 8,00; 9,30 i 11,00 sati.

  • Ženidbeni oglas:
    • Sveti sakramenat ženidbe želi primiti: Igor Marković sin Markov i Nade r. Jerinić s Aladinića, župa Aladinići i Maja Bošković kći Stjepanova i Marije r. Čoko s Borojevića naša župa. Ženidbeni oglas danas, a vjenčanje predviđeno u Stocu u subotu, 15. rujna ove godine u 17,30 sati.
  • Današnje krštenje u 9,30 s.: Ivan Brkić, Stolac–Vidovo Polje, rođ.u Mostaru, 8. VII. 2012., prvo dijete roditelja Vedran Brkić i Mirjana r. Kukrika, kum: Pero Tomić. Čestitamo!
  • Tečaj priprave za kršćanski brak bit će za sljedeći vikend u župi Domanovići za čitav naš Dekanat, ako se još tko od mladenaca nije javio, neka se javi danas poslije sv. Misa.
  • Danas poslije sv. Mise u 9,30 s. bit će u Župnoj dvorani ministrantski sastanak, izbor novog predsjednika i ministrantskog vodstva, te primanje novih ministranata.
  • Ako tko ima kakvih obveza u Župnom uredu, neka dođe poslije sv. Mise.
  • Ovih dana umrlli su naši župljeni: Anđa Pažin pokopana u župi Rotimlja i Nedjeljko Marić pokopan na Poplatu, za pokoj njihovih duša, pomolimo se! Oče naš…