• Sv. Mise kroz tjedan u 7,00 s. ujutro, a misne nakane imate na oglasnoj ploči.

 • U sljedeću nedjelju su Duhovi, sv. Mise redovito 3: 8,00, 9,30 i 11,00 s., a danas samo 2: u 8,00 i 9,30 s., a treća sv. Misa i Krizma u Prenju u 11,00 sati.
 • U petak, 6. lipnja Postrojba za posebne namjene „Ludvig Pavlović“ obilježava svoju 22. obljetnicu i poziva sve koji mogu i žele da dođu na sv. Misu u 12,00 sati u našu župnu crkvu u Stolac i ja kao župnik pozivam svoje župljane, dođimo na ovu sv. Misu pomoliti se za sve naše pokojne i poginule koji su svoje živote dali za našu slobodu, petak sv. Misa u 12 s.
 • U ovom tjednu su PP. i PS. sv. ispovijed u 6,30 sati ujutro, a sv. Misa u 7,00 sati ujutro, posebno potičem naše Prvopričesnike na obavljanje 5 Prvih subota na čast Gospi.
 • Foklor: Oba naša Folklora pozvana su u subotu na „Večer Folklora“ u Čeljevo povodom proslave 22. obljetnice „Lipanjske zore“ i proslave Patrona župe. Generalna proba u subotu u 17,30 s., polazak autobusa u 18,15 s. a nastup u 19,30 sati, a proba i u petak u 20,30 sati, a naš stolački Folklor pozvan je u subotu večer za nastup i na svadbi u Etno selu u Međugorju.
 • Ministranti: ako se još tko od Prvopričesnika želi upisati u ministrante neka se javi ovih dana.
 • CnaK: imate još u dnu crkve CnaKa po cijeni od 3 KM.
 • Sv. Krizma: jučer, u subotu, imali smo sv. Krizmu u našoj župi, o. Biskup je krizmao 54 krizmanika, 24 muška i 30 ženskih. Bilo je lijepo i svečano i svi smo zadovoljni. Bogu hvala!
 • U subotu, 7. lipnja je Dan Raguža sv. Misa u našoj župnoj crkvi u 11,00 sati.
 • U sljedeću nedjelju, na Duhove, po odredbi našega biskupa sva lemuzina prikupljena na sv. Misama ide za stradale u poplavama. Mi smo već prikupljali pomoć u našoj župi i poslali je preko Biskupijskog caritasa, a sada i kroz nedjeljnu lemuzinu pomažemo stradalima.
 • U utorak, 3. lipnja u sklopu SKP bit će na Radimlji promocija Zbornika i predstavljanje knjige o don Stjepanu Batinoviću, svećeniku vjere, pozivam vas sve na Radimlju u utorak u 20 s.
 • Vani kod naših ministranata možete nabaviti novoizašlu knjigu o don Stjepanu Batinoviću, svećeniku vjere, knjiga košta 40 KM. i tako ujedno pomažemo Svetište u Hrasnu.
 • Ako tko ima kakvih obveza u Župnom redu, neka dođe poslije sv. Mise.