• Sv. Mise kroz tjedan u 7,00 sati ujutro, a misne nakane imate na oglasnoj ploči.

 • Sv. Mise u sljedeću nedjelju na Prvu Došašća su 3 redovito: 8,00, 9,30 i 11,00 s., kao i danas.
 • Groblje Vidovo Polje: Groblje je lijepo projektirano, zato vas molim držite se uputa odbornika koji postupaju po planu i nemojte postavljati spomenike ako niste sigurni gdje treba staviti glavnu ploču s natpisom, jer će ti glavna ploča odudarati od projekta pa ćeš je poslije morati okretati. Nemojte na sprovodima pitati Dumu kako treba okrenuti pokojnika, gdje ide glava, jer se tu nekad teško snaći, sve to morate prije odraditi. Sve će spomen-ploče morati biti postavljene po projektu groblja, ako je koja krivo postavljena, molim vas to ispravite!
 • CnaK: u dnu crkve imate još najnovijega broja CnaK-a pa nabavite po cijeni od 3 KM.
 • Došašće: U sljedeću nedjelju je Prva Nedjelja Došašća-Adventa, počinje bliža priprava za božićno vrijeme. Došašće traje 4 nedjelje. I ove godine obilježimo svečano “Božić u Stocu” okićenim gradom, Jaslicama na Centru, Adventskim koncertom na Centru svih stolačkih župa u 4. N. Došašća, 20. prosinca u 16,00 s., okićenim izlozima s 4 adventske svijeće, kao što će biti i ovdje u crkvi na oltaru, isto tako neka bude na prozorima vaših radnji, stanova i kuća, a posebno onih koji gledaju na ulice i prometnice, a poslije će ta mjesta zauzeti božićne jelke. Neka se odmah na početku Adventa kao i po svim kršćanskim gradovima svijeta tako i u našem Stocu osjeti – Božić je na pragu – Dajmo svi našemu Gradu svečani izgled!
 • Emaus: U srijedu svi naši svećenici imat ćemo u Emausu-Bijelo Polje godišnji sastanak.
 • Župni vjeronauk: i danas i u sljedeću nedjelju redovito poslije sv. Misa u 8,00 i 9,30 sati.
 • Studentski dom i Pučka kuhinja u Mostaru: ovih dana dobili smo dopis od mostarskog gvardijana da pomognemo izgradnju Studentskog doma i Pučke kuhinje s 1 KM. ili 2 KM., a najviše 5 KM., možda će ovaj Dom valjati i našim studentima, ovu obavijest dobivate i uz telefonske račune. Vani su naši mladi koji će vam dati upute i obrazac za doniranje.
 • Knjigu o Petru Barbariću možete nabaviti vani kod naših ministranata po cijeni od 10 KM.
 • Sv. Cecilija: Danas, 22. XI. je Sv. Cecilija, zaštitnica crkvenih pjevača, pa je i mi svečano slavimo danas, na njezin blagdan. Čestitam našim pjevačima! Oni su danas pjevali pod ovom sv. Misom, a poslije Mise druženje u župnoj dvorani, a sada na kraju sv. Mise još jedna pjesma naših pjevača, ostanimo sjedeći.
 • Ako tko ima kakvih obveza u Župnom uredu, neka dođe poslije sv. Mise.
 • Ovih dana umrli su naši župljani: Ruža Raguž pokopana u Bjelojevićima, Stojan Kevo pokopan na Stjepan Krstu i Stoja Palameta pokopna na Pješivcu, za pokoj njihovih duša pomolimo se! Oče naš…