• Sv. mise kroz tjedan u 700 sati ujutro, a misne nakane imate na oglasnoj ploči.
  • Danas završava Božićno vrijeme liturgijske godine, a nastavlja se vrijeme kroz godinu.
  • Eto hvala Bogu Božić u Stocu i ove je godine obilježen vrlo dostojanstveno i svečano raznim priredbama, programima i kulturnim manifestacijama. Naš Grad i Crkva pokazali su svu ljepotu tisućljetne kršćanske tradicije našega hrvatskog naroda. Još jedanput hvala svima koji su svojom aktivnošću doprinijeli bogatom sadržaju božićnih dana i lijepom izgledu naše crkve, Centra, naših izloga, prozora, balkona i čitavoga grada.
  • Evo hvala Bogu svih 10 dana blagoslova prošlo je lijepo, a i vrijeme je poslužilo fino. U župi nas ima negdje kao i lani, neki su se preselili u svoje kuće što mi je posebno drago, neke su obitelji odselile, a neke su opet doselile ili se sinovi oženili, tako da je stanje u župi za sada prilično stabilno. Bogu hvala. Bože daj da je pred nama bolja budućnost, nadamo se!