Najnoviji župni oglasi!

 

4. N. K. G, 31. siječnja 2021. “B”

 

 • Sv. Mise kroz tjedan u 7,00 sati ujutro, osim u utorak, na Svijećnicu u 17,30 sati.
 • Sv. Mise u sljedeću nedjelju su 3 redovito: 8,00, 9,30 i 11,00 sati, kao i danas.
 • U utorak, 2. veljače je Svijećnica-Kandelora-Kalendora-Kalandora-Prikazanje Isusovo u Hramu. Sv. Misa i blagoslov svijeća bit će navečer u 17,30 sati. Na ulazu u crkvu moći ćete nabaviti svijeće s podmetačima po cijeni od 1 KM., koje ćete na blagoslovu upaliti, a ostale svijeće od kuće možete donijeti na blagoslov i tada ćemo blagosloviti i crkvene svijeće.
 • U srijedu, 3. veljače je Sv. Vlaho-Blaž, zaštitnik grla, sv. Misa bit će u 7,00 sati ujutro, a svečana sv. Misa-Uočnica bit će na Svijećnicu u utorak u 17,30 sati i tada će biti uobičajeno pojedinačno „grličanje“, blagoslov grla, na kraju sv. Mise uz predviđen tekst: Po zagovoru sv. Vlahe biskupa i mučenika, od bolesti grla i svakog drugog zla, oslobodio te svemogući Bog Otac i Sin i Duh Sveti. Amen! Pod sv. Misom pjeva Dječji zbor „Modra rijeka“, a ministranti doći na vrijeme i obući se za sv. Misu. Dakle, u utorak, na Svijećnicu, 2. veljače sv. Misa i blagoslov svijeća u 17,30 sati i ujedno Uočnica sv. Vlahe i istu večer blagoslov grla-grličanje također u 17,30 sati.
 • Cnak: još imate novoga broja Cnaka, pa nabavite u dnu crkve po cijeni od 4 KM.
 • U ovom tjednu su PP., PS. i PN. ispovijedam pola sata prije sv. Misa.
 • Župni vjeronauk: redovito subotama u 9,00 sati Prvopričesnici, a u 10,00 sati Krizmanici.
 • Prvopričesnici: Prva Sv. Pričest u našoj župi bit će na Mali Uskrs, 11. travnja ove godine u 11,00 sati, već se polako pripremamo za ovaj sveti sakramenat, svi ste kršteni u ovoj župi i imate sve potrebite dokumente u stolačkim Maticama.
 • Krizmanici: Sveta Krizma u našoj župi bit će u subotu, 5. lipnja u 11,00 sati ove godine i već se solidno pripremamo za ovaj sveti sakramenat. Krizmane kumove trebate prijaviti do kraja ožujka, a ako su kumovi izvan naše župe trebate donijeti potvrde od njihovih župnika da mogu kumovati na sv. Krizmi u Stocu. I vi svi imate uredne krsne listove u ovoj župi.
 • Stepinčevo na Buni: U drugu srijedu, 10. veljače je blagdan bl. Alojzija Stepinca, svečanu sv. Misu u 18,00 sati predslavi mons. Ratko Perić, biskup, blagdanu prethodi trodnevnica, svaku večer ispovijed i sv. Misa u 18,00 sati, plakat imate na oglasnoj ploči.
 • Tečaj za kršćanski brak održat će se u Stocu u Biskupijskom Centru: 12., 13. i 14. ožujka 2021. kroz 3 večeri po dva predavanja od 19,00 do 21,00 sat. Zaručnici javljajte se u Župni ured, a koji ćete se vjenčati u Stocu, prijavite u Župnom uredu, ako već niste, datum vašega crkvenoga vjenčanja, a mjesec dana prije javit ćete se Dumi za zaruke u Župnom uredu.
 • Ako tko ima kakvih obveza u Župnom uredu, neka dođe poslije sv. Mise.
 • Ovih dana umrla je naša župljanka Magda Mustapić, pokopana u groblju Grahovišta, za pokoj njezine duše, pomolimo se! Oče naš…