Župa ima:

Gradove

 1. Stolac i
 2. Ljubinje

i 32 sela i zaseoka u kojima sada netko živi:

Regija Burmazi sa selima:

 1. Udora,
 2. Ober,
 3. Podprisoje,
 4. Riđica,
 5. Pušišta,
 6. Grdijevići,
 7. Donja Duboka,
 8. Gornja Duboka

Regija Bjelojevići sa selima:

 1. Doluša,
 2. Bjelojevići – Matići,
 3. Dubrava,
 4. Boljuni,
 5. Podosoje

Regija Kruševo sa selima:

 1. Orahovica,
 2. Bačnik,
 3. Kruševo – selo,
 4. Cerevo,
 5. Ćore

Zatim sela:

 1. Poplat,
 2. Njivice,
 3. Gornja Bitunja,
 4. Komanje Brdo,
 5. Ošanjići,
 6. Barane,
 7. Poprati

Regija Borojevići sa selima:

 1. Borojevići – selo,
 2. Kremenac,
 3. Masline,
 4. Borojevići – Greda (Kukavuša)

Regija Pješivac sa selima:

 1. Pješivac – Greda (Ćemalovina),
 2. Rivine,
 3. Pješivac Kula – Braći

i ima 10 sela praznih u kojima nema nitko:

 1. Gojilovići,
 2. Žegulja,
 3. Orlja,
 4. Dulaći,
 5. Ravnice,
 6. Donja Bitunja,
 7. Zabrđe i
 8. Berkovići: Dabar, u srpskom entitetu, te
 9. Bandurica i
 10. Imenica.