GROBLJA U ŽUPI STOLAC
Ima ih 40, a sa kapelicama do sada 20.

1. Udora Kapelica Sv. Mihovila
2. Udora – Staro Papčevo groblje
(Prokazići)
3. Ober – Doluša Kapelica Sv. Ane
4. Riđica Kapelica Svih Svetih
5. Bjelojevići Kapelica Sv. Male Terezije
6. Dubrava Kapelica Gospe od Anđela
7. Boljuni – Lukanovića groblje
8. Boljuni – Boljunčevo groblje Kapelica Sv. Vida
9. Podosoje – Marića groblje
10. Podosoje – Staro groblje
11. Ćore Kapelica Sv. Jure
12. Pušišta Kapelica (bez zaštitnika)
13. Bačnik – Novo groblje Kapelica Sv. Ante Padovanskog
14. Bačnik – Staro groblje
15. Orahovica – Zagnježđe
16. Drenovac – Marića groblje
17. Donja Duboka – Zlatanovića groblje
18. Gornja Duboka – Podošište Kapelica Sv. Jure
19. D. Poplat – Marića staro groblje
20. D. Poplat – Marića novo groblje
21. D. Poplat – Bukvićevina
22. D. Poplat – Bovan
23. Kruševo – Usputnica Kapelica Sv. Ivana Krstitelja
24. Kruševo – Milanovića groblje Kapelica Velike Gospe
25. Stolac – Grahovišta Kapelica Sv. Nikole
26. Stolac – Kukavac
27. Stolac – Vidovo polje
28. Njivice – Krčevine
29. Komanje brdo Kapelica Sv. Luke ev.
30. Barane Kapelica Sv. Leopolda Mandića misa na Presveto Trojstvo
31. Ošanjići
32. Poprati Kapelica Kraljice Apostola
33. Borojevići – Podubravine Kapelica – Nedjelja po Tijelovu
34. Pješivac Greda -Ćemalovina – Pavlovića groblje Kapelica Sv. Nikole biskupa i putnika
35. Pješivac – Novo Groblje Kapelica – prva ned. u svibnju
36. Gornja Bitunja
37. Ravnice – Ivanova gomila
38. Orlja – Pod glavicama
39. Gojilovići – Zavarcarnica
40. Ljubinje Kapelica Presvetog Srca Isusova