Župa je prilično dobro pokrivena pastoralnim radom, a i vjerski život župe je dobar, vjernici dolaze na sv. misu i djeca na vjeronauk, ali naravno da uvijek može biti bolje.

U osnovnoj školi imamo 450 hrvatske katoličke djece, a u Srednjoj 230 mladih. Mladi i djeca uključeni su u brojne župne aktivnosti.

Imamo više župnih pjevačkih zborova: Dječji zbor „Slavuji“, Dječji zbor „Modra Rijeka“, Djevojačka pjevačka skupina „Angelus“, VIS Mladi, Tamburaši zbor, Djevojačka pjevačke skupina „Vidoštačka kraljica“, Veliki župni zbor „Sv. Cecilija“, zatim Dramska sekcija, Karitativna sekcija, HKUD “Stolac” sa 100 mladića i djevojaka, HKUD “Bosansko izvorno kolo” sa 30 mladih, Međužupna nogometna liga Hercegovine 15 mladića, Ministrantski zbor 60 ministranata, Nedjeljni čitači 95, Crkveni odbori, Apostolski zbor 12 maturanata, a po pastoralnoj potrebi još po koja skupina.

Preko 300 mladih aktivno je uključeno u život župe.