Statistika u župi - 2013. Nova Godina-Mali Božić-Marija Bogorodica, 1. siječnja 2014. “A”

*Statistika u Župi za 2013. godinu:

Matica Krštenih: 26 ( m. 13; ž. 13 )

Matica Umrlih: 36 ( m. 19; ž. 17 ) – 10 više umrlo nego rođeno

Matica Krizmanih: 51 ( m. 21; ž. 30 )

Matica Vjenčanih: 12 parova

Prvopričesnika: 12 ( m. 4; ž. 8 )

Ženidbeni oglasa.; 17

Djece hrvatske – katoličke u Osnovnoj školi: 338

Učenika Hrvata – katolika u srednjoj školi: 321

Hrvatskih – katoličkih obitelji u župi: 802

Vjernika u župi………………..3.151; Može se zaokružiti na oko: 800 obitelji i 3000 vjernika.

*Župa prima 90 kom. CnaKa i 40 MAK-a i druge razne listove koje prima Župni ured.

*Župa ima: Grad – Stolac i Ljubinje i 30 sela i zaselaka u kojima sada netko živi i ima 10-ak sela praznih u kojima nema nitko, a ta su sela u srpskom entitetu.

*Župa ima: 40 grobalja i 20 kapelica, a u 18 od njih govori se sv. Misa.

*Župa ima: 1 bogoslova i 1 sjemeništarca.

*U Župi se govore redovito nedjeljom 3 sv. Mise i to u: 8,00, 9,30 i 11,00 sati, pod kojima pjevaju naši župni zborovi.

*Župa ima 18 raznih zborova i skupina: Slavuji, Modra Rijeka, Klapa 6, Pjevačka skupina mladih Angelus, Djevojačka skupina Vidoštačka Kraljica, Veliki zbor Mladi, Djelo za duhovna zvanja, HKUD Stolac, HKUD Bosansko Izvorno kolo, Volonteri, Dramska sekcija, Misijska sekcija, Ministrantski zbor, Maturantski Apostolski zbor, Nedjeljni čitači, Katolička nogometna liga, Crkveni odbor Stolačkog Novog groblja, Crkveni odbor Stolačkog Starog groblja, te ponekad i druge skupine prema potrebi.

*Danas najavljujemo: Prvu sv. Pričest i sv. Krizmu u našoj župi. Prva Pričest je u 3. nedjelju u svibnju, 18. V. u 11,00 s., Krizma u subotu, 31. V. u 18,00 s. Za ova 2 sakramenta pripremit ćemo se učenjem iz određenih priručnika. Roditelji, učite i vi sa svojom djecom. Prvopričesnici i Krizmanici koji nisu kršteni u ovoj župi trebaju donijeti krsne listove iz župa krštenja najmanje 1 mjesec prije, a Krizanici čiji kumovi nisu iz ove župe, potvrde iz njihovih župa. Za sada dobro učite, nalazite kumove praktične vjernike, a ostalo kasnije.

*A sada što kaže “Stoljetni kalendar” kakvo nas vrijeme očekuje u 2014.? Godina će prema stoljetnom kalendaru biti hladna i vlažna. Za pojedina godišnja doba „Stoljetni kalendar“ predviđa: Proljeće: suho, ali hladno; a kad bude padala kiša, bit će mraza. Ljeto: hladno i kišovito. Jesen: vlažna i hladna. Rano zahladnjenje, a samo pod kraj jeseni zatopljenje. Zima: u početku vlažna, a zatim dugo veoma hladna. Tako predviđa „Stoljetnjak“, jer se vrijeme, po predaji, svakih 100 godina ponavlja, ako se čovjek puno ne mješa u prirodu, ali ponekad vidimo da može biti i drukčije.

*Na kraju ove sv. Mise zapjevat ćemo Tebe Boga hvalimo – pjesmu Zahvalnicu i zahvaliti Bogu za sva dobra koja nam je dao u protekloj 2013.-oj godini, a zazvati Božji blagoslov za nastupajuću 2014. godinu!