Nova Godina-Mali Božić – Marija Bogorodica, 1. siječnja 2012. “B”

*Statistika u Župi za  2011. godinu:

 

Matica Krštenih: 19  ( m. 11; ž. 8 )

Matica Umrlih:   29  (  m. 15; ž. 14 )  – 10 više umrlo nego rođeno

Matica Krizman: 58  ( m. 31; ž. 27 )

Matica Vjenčan:  25  parova

Prvopričesnika:   45  ( m. 22; ž. 23 )

Ženidbeni ogl.;    34

Djece hrvatske – katoličke u Osnovnoj školi: 405

Učenika Hrvata – katolika u srednjoj školi: 275

Hrvatskih – katoličkih obitelji u župi: 800

Vjernika u župi………………..2.904;   Može se zaokružiti na oko: 800 obit. i 3000 vjernika.

 

*Župa prima 80 kom. CnaKa i 40 MAK-a i druge razne listove koje prima Žup. ured.

*Župa ima: Grad – Stolac i Ljubinje i 30 sela i zaselaka u kojima sada netko živi i ima 10-ak sela praznih u kojima nema nitko, a ta su sela u srpskom entitetu.

*Župa ima: 40 grobalja i 20 kapelica, a u 18 od njih govori se sv. Misa.

*Župa ima: 1 bogoslova i 1 sjemeništarca  za Karmelićane u Zagrebu.

*U Župi se govore redovito nedjeljom 3 sv. Mise, pod kojima pjevaju naši župni zborovi.

*Župa ima 10 – ak raznih zborova i skupina: Slavuji, Modra Rijeka, VIS – Mladi, Tamburaši, Pjevač. skupina mladih Angelus, Djev. skup. Vidoštačka Kraljica, Vel. zbor Sv. Cecilija; HKUD Stolac, HKUD “Bosansko Izvorno kolo”, Dramska sekcija, Ministrantski zbor, Maturantski Apostolski zbor, Nedjeljni čitači, Katolič. nogom. liga, Crkveni odbor Stolačkog novog grob., Crkveni odbor Stolač. starog grob., te ponekad i druge skupine prema potrebi.

*Danas najavljuj.: Prvu Pričest i Krizmu u našoj župi. Prva Pričest je na Mali Uskrs, 15. travnja u 11,00 s., Krizma na Tijelovo, 7. lipnja u 18,00 s. …Za ova 2 sakr. pripr. se učenjem iz određ. priručn. Roditelji, učite i vi sa svojom djec. Prvopr. i Kriz. koji nisu kršt. u ovoj župi trebaju don. krs. list. iz župa krš. najm. 1 mj. prije, a Kriz. čiji kum. nisu iz ove župe, potv. iz njih. žu. Za sada dobro učite, nabavlj. dok, nalaz. kumove prak. vjer., a ost. kas.

*A sada što kaže “Stoljetni kalendar” kakvo nas vrijeme očekuje u 2012.? Godina će biti više suha i hladna, nego mokra i topla. Za pojedina godišnja doba „Stoljetni kalendar“ predviđa: Proljeće: više hladno, s mrazovima, nego toplo. Ljeto: kišovito. Jesen: u početku kišovita, s ranim mrazom, a poslije sušna. Zima: pojavit će se iznenada i obilovat će snijegom. Tako predviđa „Stoljetnjak“, jer se vrijeme, po predaji, svakih 100 godina ponavlja, ako se čovjek puno ne mješa u prirodu, ali ponekad vidimo da može biti i drukčije.