Statistika u župi - 2014.

Nova Godina-Mali Božić-Marija Bogorodica, 1. siječnja 2020. “A”

*Sadašnja župa Stolac osnovana je 1863., a 2013. proslavili smo 150 god. župe. Kroz 150 g. u župi je djelovalo: 12 župnika i 14 kapelana, a župa je dala: 13 svećenika i 15 časnih sestara.

Statistika u Župi za 2019. godinu:

Matica Krštenih: 17  ( m. 9; ž. 8 )

Matica Umrlih:    36  ( m. 22; ž. 14 )  – 19 više umrlo nego rođeno

Matica Krizmanih:  42  ( m. 24; ž. 18 )

Matica Vjenčanih:   21  par

Prvopričesnika:        22  ( m. 11; ž. 11 )

Ženidbenih oglasa:   15

Djece hrvatske–katoličke u Osnovnoj školi: 214

Učenika Hrvata–katolika u Srednjoj  školi:   173

Hrvatskih –  katoličkih    obitelji   u   župi:   791

Vjernika u župi……………2. 728

*Župa prima 90 kom. CnaKa i druge razne listove koje prima Župni ured.

*Župa ima: Grad – Stolac i Ljubinje i 30 sela i zaselaka u kojima sada netko živi i ima 10-ak sela praznih u kojima nema nitko, a ta su sela u srpskom entitetu.

*Župa ima: 40 grobalja i 25 kapelice, a u 21 od njih govori se sv. Misa.

*Župa ima: 1 bogoslova Karmelićanina.

*U Župi se govore redovito nedjeljom 3 sv. Mise i to u: 8,00, 9,30 i 11,00 sati, pod kojima pjevaju naši župni zborovi.

*Župa ima 15 raznih zborova i skupina: Dječji zbor Modra Rijeka, Djevojačka skupina Angelus, Pjevačka skupina Vidoštačka Kraljica, Mješoviti zbor Mladi, Djelo za duhovna zvanja, HKUD Stolac, Volonteri, Dramska sekcija, Misijska sekcija, Ministrantski zbor, Maturantski Apostolski zbor, Nedjeljni čitači, Katolička nogometna liga, Crkveni odbor Stolačkog Novog groblja V. P., Crkveni odbor Stolačkog Starog groblja Grahovišta, te ponekad i druge skupine prema potrebi. Oko 300 mladih uključeno je aktivno u život župe.

*Danas najavljujem: Prvu sv. Pričest i sv. Krizmu u našoj župi. Prva Pričest će biti na Mali uskrs, 19. IV. u 11,00 s., Krizma u nedjelju, 24. V. u 11,00 s. Za ova 2 sakramenta pripremit ćemo se učenjem iz određenih priručnika. Roditelji, učite i vi sa svojom djecom. Prvopričesnici i Krizmanici koji nisu kršteni u ovoj župi trebaju donijeti krsne listove iz župa krštenja najmanje 1 mjesec prije, a Krizanici čiji kumovi nisu iz ove župe, potvrde iz njihovih župa. Za sada dobro učite, nalazite kumove praktične vjernike, a ostalo kasnije.

*A sada što kaže “Stoljetni kalendar” kakvo nas vrijeme očekuje u 2020.? Godina će prema stoljetnom kalendaru biti više vlažna, nego suha, više topla, nego hladna, a za pojedina godišnja doba „Stoljetni kalendar“ predviđa: Proljeće: vlažno i toplo, s povremenim valom hladnoće. Ljeto: toplo, ali često i hladno. Jesen: vlažna i hladna.  Zima: studena i mokra, s dosta oborina.Tako predviđa „Stoljetnjak“, jer se vrijeme, po predaji, svakih 100 godina ponavlja, ako se čovjek puno ne miješa u prirodu, ali ponekad vidimo da može biti i drukčije.

*Od sutra nastavljam dalje Božićni blagoslov kuća po rasporedu koji imate izvješen na oglasnoj ploči i na portalu župe, a imate ga i u dnu crkve kod tiska pa možete uzeti. Ako se još tko želi pokloniti Isusu u Jaslicama i darovati ga, može poslije sv. Mise, a svi prilozi s Jaslica idu za siromašne.

*U sljedeću nedjelju su 3 sv. Mise redovito: 8,00, 9,30 i 11,00 sati.

*U sljedeći ponedjeljak, 6. siječnja je Bogojavljenje, blagoslov soli i vode, samo jedna sv. Misa, za čitavu župu u 11,00 sati.

*Sada poslije sv. Mise vani pred crkvom kod naših momaka počastit ćemo se čašicom pića pa možda i zapjevati.

*Na kraju ove sv. Mise zapjevat ćemo Tebe Boga hvalimo – pjesmu Zahvalnicu i zahvaliti Bogu za sva dobra koja nam je dao u protekloj 2019.-oj godini.

*A sada – Tebe Boga hvalimo…