Statistika u župi - 2014.

Nova Godina-Mali Božić-Marija Bogorodica, 1. siječnja 2021. “B”

*Sadašnja župa Stolac osnovana je 1863., a 2013. proslavili smo 150 god. župe. Kroz 150 g. u župi je djelovalo: 12 župnika i 14 kapelana, a župa je dala: 13 svećenika i 15 časnih sestara.

Statistika u Župi za 2020. godinu:

Matica Krštenih: 26  ( m. 13; ž. 13 )

Matica Umrlih:    42  ( m. 22; ž. 20 )  – 16 više umrlo, nego rođeno

Matica Krizmanih:  28  ( m. 14; ž. 14 )

Matica Vjenčanih:   10 parova, Ženidbenih oglasa: 14

Prvopričesnika:        26  ( m. 9; ž. 17 )

Djece hrvatske–katoličke u Osnovnoj školi: 199

Učenika Hrvata–katolika u Srednjoj  školi:  134, a jedan solidan broj Stočana ide u Srednje škole u Mostar, Čapljinu i Dubrovnik, radi nekih zvanja kojih nema u Stocu.

Hrvatskih –  katoličkih    obitelji   u   župi:   790

Vjernika u župi…………(samaca 134)… 2. 666

*Župa prima 90 kom. CnaKa, 5 kom. Radosne Vijesti i druge razne listove koje prima Župni ured.

*Župa ima: Grad – Stolac i Ljubinje i 30 sela i zaselaka u kojima sada netko živi i ima 10-ak sela praznih u kojima nema nitko, a ta su sela uglavnom u srpskom entitetu.

*Župa ima: 40 grobalja i 25 kapelica, a u 21 od njih govori se sv. Misa.

*Župa ima: 1 đakona Karmelićanina.

*U Župi se govore redovito nedjeljom 3 sv. Mise i to u: 8,00, 9,30 i 11,00 sati, pod kojima pjevaju naši župni zborovi.

*Župa ima 13 raznih zborova i skupina u kojima sudjeluju mladi: Dječji zbor Modra Rijeka, Djevojačka skupina Angelus, Pjevačka skupina Vidoštačka Kraljica, Mješoviti zbor Mladi, Djelo za duhovna zvanja, HKUD Stolac, Volonteri, Dramska sekcija, Misijska sekcija, Ministrantski zbor, Maturantski Apostolski zbor, Nedjeljni čitači, Katolička nogometna liga, te 2 Crkvena vijeća: Crkveno vijeće Stolačkog Novog groblja Vidovo Polje i Crkveno vijeće Stolačkog Starog groblja Grahovišta, a ponekad i neke druge skupine prema potrebi. Oko 300 mladih uključeno je aktivno u život župe.

*Danas najavljujem: Prvu sv. Pričest i sv. Krizmu u našoj župi. Prva Pričest će biti na Mali Uskrs, 11. IV. u 11,00 s., a Krizma, 3 termina smo predložili biskupu, još nemamo odgovora, kad stigne objavit ćemo. Za ova 2 sakramenta pripremit ćemo se učenjem iz određenih priručnika. Roditelji, učite i vi sa svojom djecom. Prvopričesnici i Krizmanici koji nisu kršteni u ovoj župi trebaju donijeti krsne listove iz župa krštenja najmanje 1 mjesec prije, a Krizmanici čiji kumovi nisu iz ove župe, potvrde iz njihovih župa. Za sada dobro učite, nalazite kumove praktične vjernike, a ostalo kasnije.

*A sada što kaže “Stoljetni kalendar” kakvo nas vrijeme očekuje u 2021.? Godina će, prema stoljetnom kalendaru, biti hladna i vlažna, a za pojedina godišnja doba „Stoljetni kalendar“ predviđa: Proljeće: suho, ali hladno; a kad bude padala kiša, bit će mraza. Ljeto: hladno i kišovito. Jesen: vlažna i hladna. Rano zahladnjenje, a samo potkraj jeseni zatopljenje. Zima: u početku vlažna, a zatim dugo veoma hladna. Tako predviđa „Stoljetnjak“, jer se vrijeme, po predaji, svakih 100 godina ponavlja, ako se čovjek puno ne miješa u prirodu, ali ponekad vidimo da može biti i drukčije.

*Od sutra nastavljam dalje Božićni blagoslov kuća po rasporedu koji imate izvješen na oglasnoj ploči i na portalu župe, a imate ga i u dnu crkve kod tiska pa možete uzeti. Ako se još tko želi pokloniti Isusu u Jaslicama i darovati ga, može poslije sv. Mise, a svi prilozi s Jaslica idu za siromašne.

*U sljedeću nedjelju su 3 sv. Mise redovito: 8,00, 9,30 i 11,00 sati i u nedjelju pod svim misama u našim biskupijama prikupljat će se financijska pomoć za nastradale u potresu u RH.

*U sljedeću srijedu, 6. siječnja je Bogojavljenje, blagoslov soli i vode, samo jedna sv. Misa, za čitavu župu u 11,00 sati.

*Sada poslije sv. Mise vani pred crkvom kod naših momaka počastit ćemo se čašicom pića pa možda i zapjevati.

*Na kraju ove sv. Mise zapjevat ćemo Tebe Boga hvalimo – pjesmu Zahvalnicu i zahvaliti Bogu za sva dobra koja nam je dao u protekloj 2020.-oj godini.

*A sada – Tebe Boga hvalimo…