Statistika u Župi za 2010. godinu:

 • Matica Krštenih: 37 ( m. 16; ž. 21 )
 • Matica Umrlih: 17 ( m. 10; ž. 7 ); 20 više rođeno nego umrlo
 • Matica Krizmanih: 54 ( m. 23; ž. 31 )
 • Matica Vjenčanih: 17 parova
 • Prvopričesnika: 42 ( m. 21; ž. 21 )
 • Ženidbeni oglasa: 23
 • Djece hrvatske – katoličke u Osnovnoj školi: 440
 • Učenika Hrvata – katolika u srednjoj školi: 230
 • Hrvatskih – katoličkih obitelji u župi: 800
 • Vjernika u župi……………………..2.924. Može se zaokružiti na: 800 obitelji i 3000 vjernika.
 • Župa prima 150 kom. CnaKa i 50 MAK-a i druge razne listove koje prima Župni ured.
 • Župa ima: Gradove – Stolac i Ljubinje i 30 sela i zaselaka u kojima sada netko živi i ima 10-ak sela praznih u kojima nema nitko, a ta su sela u srpskom entitetu.
 • Župa ima: 39 grobalja i 20 kapelica, a u 18 od njih govori se sv. Misa.
 • Župa ima: 1 đakona na praktikumu na Gradini; 1 bogoslova karmelićanina na Krku i 1 sjemeništarca karmelićanina u Zagrebu.
 • U Župi se govore redovito nedjeljom 3 sv. Mise, pod kojima pjevaju naši župni zborovi.
 • Župa ima 10 – ak raznih zborova i skupina: Slavuji, Modra Rijeka, VIS – Mladi, Tamburaši, Djevojačka skupina Angelus, Djevojačka skupina Vidoštačka Kraljica, Veliki zbor Sv. Cecilija; HKUD Stolac, HKUD “Bosansko Izvorno kolo”, Dramska sekcija, Ministrantski zbor, Maturantski Apostolski zbor, Nedjeljni čitači, Katolička nogometna liga, Crkveni odbor Stolačkog novog groblja – Vodovo Polje, Crkveni odbor Stolačkog starog groblja – Grahovište, te ponekad i druge skupine prema potrebi.