Adventska akcija "Paket ljubavi" u našoj župiCaritas Biskupijski iz Mostara i mi u župi pokrećemo i ove godine Adventsku akciju “Paket ljubavi”. Prijašnjih smo godina običavali da pakete s namirnicama donosite u Župni ured, a mnogi su od vas sami davali pakete potrebnima što je pohvalno, već dvije godine smo probali i uspjelo je, pa ćemo tako i ove godine za sve.

Dakle, svatko od vas tko može i želi bližnjega u potrebi darovati neka sam namiri „paket ljubavi“ s osnovnim namirnicama i odnese onomu tko je potreban i to je hvale vrijedno, a za sve ostale u Nedjelju Caritasa, 3. N. Došašća stat će dva ministranta po običaju u dno crkve pa tko bude želio moći će darovati novac za Caritas i za najpotrebnije, kao svoj božićni dar. Hvala!