HODOČAŠĆE U SARAJEVO, 6. LIPNJA 2015. NA SUSRET S PAPOMU Sarajevo, na susret s Papom, iz naše župe putuje 320 hodočasnika u 6 autobusa, popis po redoslijedu kako se tko javljao, + 15 osobnih automobila.

Kod crkve u 2,30s., podjela ulaznica i šalova, dizajn autobusa, dogovor, molitva, u 3s. polazak

1.    BUS: Autoprevoz putnički saobraćaj d.o.o.Mostar,reg.: 898-A-327 (49+1vozač=50)

–    vozač: Stipo Miličević  (063/312-016)
1.    Don Rajko Marković,  (063/357-111) župnik i voditelj autobusa i hodočašća
2.    Mile Butigan
3.    Danica Butigan
4.    Karla Butigan
5.    Katja Butigan
6.    Vera Marić
7.    Ružica Vukić
8.    Cecilija Vukančić
9.    Mara Juko
10.    Vera Jurić
11.    Jelena Perić
12.    Marin Vego
13.    Karla Vego
14.    Marica Lapajne
15.    Ivan Lapajne
16.    Luka Marić
17.    Jelena Marić
18.    Andrijana Pažin
19.    Matea Pažin
20.    Ivanka Perić
21.    Josip Perić
22.    Emma Raguž
23.    Ljilja Raguž
24.    Danijela Maslać
25.    Željko Previšić
26.    Boja Previšić
27.    Petra Previšić
28.    Matej Previšić
29.    Josip Previšić
30.    Janja Gadžić
31.    Vera Gadžić
32.    Ljubo Puljić
33.    Ana Puljić
34.    Slaven Milanović
35.    Sanja Milanović
36.    Ivan Milanović
37.    Ivona Milanović
38.    Nikola Milanović
39.    Marijana Milanović
40.    Marija Matić
41.    Šimica Matić
42.    Antonela Matić
43.    Laura Matić
44.    Ivo Marić
45.    Davorka Marić
46.    Elena Marić
47.    Nina Marić
48.    Ivana Marić
49.    Jana Marić

2.    BUS: Autoprevoz putnički saobraćaj d.o.o.Mostar,reg.:J49-A-767 (49+1vozač=50)

–    vozač: Vedran Cindrić (063/849-041)
1.    S. Alojzija Ramljak, voditeljica autobusa
2.    Ivana Marijanović
3.    Bojana Marijanović
4.    Ana Šutalo
5.    Jelena Šutalo
6.    Kristijan Šutalo
7.    Zora Maslać
8.    Sara Maslać
9.    Domagoj Vujnović
10.    Željko Marković
11.    Matej Marković
12.    Martina Marković
13.    Miro Raguž
14.    Mihaela Raguž
15.    Maja Raguž
16.    Jozo Matić
17.    Angela Matić
18.    Milica Raguž
19.    Anđelo Bošković
20.    Janja Krešić
21.    Anita Krešić
22.    Mira Marković
23.    Kristina Marković
24.    Ružica Marković
25.    Antea Marković
26.    Marica Radoš
27.    Nikolina Radoš
28.    Jagoda Hrgota
29.    Marija Vukić
30.    Anamarija Marić
31.    Ivona Raguž
32.    Ankica Raguž
33.    Ljilja Moro
34.    Marija Raguž
35.    Mario Raguž
36.    Željka Krnjić
37.    Damir Krnjić
38.    Nikola Vujnović
39.    Slaven Pažin
40.    Monika Kuzman
41.    Terezija Raguž
42.    Magdalena Matić
43.    Ivan Matić
44.    Marica Previšić
45.    Zdravko Previšić
46.    Marko Bošković Šć.
47.    Josip Šutalo
48.    Tomislavka Šutalo
49.    Veronika Šutalo

3.    BUS: Mostarbus d.o.o. Mostar, reg.:  996-J-507     (46+1 vozač = 47)

–    vozač: Đuro Puljić (mob. Jure Marić 063/809-884)
1.    Tihomir Raič, voditelj autobusa
2.    Katica Raič
3.    Dragan Perić
4.    Nedjeljko Marić
5.    Karlo Bošković
6.    Mateo Kalfić
7.    Dražen Vujnović
8.    Josip Pažin
9.    Ivana Pažin
10.    Zdravka Pažin
11.    Ivan Jerinić
12.    Daniela Kulaš
13.    Zrinka Strubing
14.    Cvija Raguž
15.    Marina Milanović
16.    Hrvoje Marijanović
17.    Jadranka Pažin
18.    Mile Pažin
19.    Nada Raguž
20.    Ivana Raguž
21.    Milijano Jarak
22.    Blaž Bošković
23.    Toma Aeksić
24.    Antea Aleksić
25.    Andrea Raguž
26.    dajana Raguž
27.    Lorena Raguž
28.    Marko Juko
29.    Aljoša Dodik
30.    Roman Dodik
31.    Boško Raguž
32.    Marko Raguž
33.    Marija Raguž
34.    Darko Raguž
35.    Draga Milanović
36.    Mihael Milanović
37.    Božena Milanović
38.    Ivan Marić
39.    Ružica Marić
40.    Anđa Lozančić
41.    Ana Lozančić
42.    Božan Milanović
43.    Petra Marić
44.    Andrea Marić
45.    Ivana Marinović
46.    Ivan Marinović

4.    BUS: Autoprijevoz Moro d.o.o. Stolac, reg.: K00-O-927  (mali bus 18+1 vozač=19)

–    vozač: Rafael Moro (063/339-573)
1.    Ivan Brać, voditelj busa
2.    Ante Marković
3.    Jaga Hrgota
4.    Jelka Babić
5.    Ana Raguž
6.    Marija Raguž
7.    Katica Pažin
8.    Ante Proleta
9.    Ivan Proleta
10.    Brigita Pavlović
11.    Anđela Kraljević
12.    Marija Puljić
13.    Josipa Puljić
14.    Željana Krešić
15.    Ivana Krešić
16.    Matea Krešić
17.    Karmela Raguž
18.    Josip Papac

5.    BUS: Autoherc d.o.o. Grude, reg.: E49A410   ( 51+1 vozač = 52)  (53+1=54)

–    vozač: Darko Rašić (063/344-428)
1.    Milenko Vujnović, voditelj autobusa
2.    Lidija Vujnović
3.    Anamarija Vujnović
4.    Lorena Vujnović
5.    Anđela Vujnović
6.    Ivan Grbešić
7.    Zdravka Grbešić
8.    Vlatko Marić
9.    Ljilja Marić
10.    Zrinko Vujnović
11.    Danijela Vujnović
12.    Bruno Vujnović
13.    Marineta Vujnović
14.    Ferdo Raič
15.    Marinka Raič
16.    Kristina Raič
17.    Marko Raič
18.    Ivan Raič
19.    Viktorija Prutina
20.    Mato Bošković
21.    Gabrijel Marić
22.    Mislav Goluža
23.    Draženko Pažin
24.    Martin Pažin
25.    Juraj Pažin
26.    Magdalena Pažin
27.    Renata Knežević
28.    Dalibor Jerinić
29.    Svjetlana Jerinić
30.    Anđela Jerinić
31.    Vladimir Jerinić
32.    Mirela Marić
33.    Gordana Kalfić
34.    Mira Kalfić
35.    Anđelo Kalfić
36.    Josip Bošković
37.    Stanka Marić
38.    Marko Bošković Sajin
39.    Josipa Bošković
40.    Damir Marić
41.    Roko Marić
42.    Malina Andrić
43.    Bernada Papac
44.    Janja Raguž
45.    Marinko Papac
46.    Valentina Papac
47.    Marina Papac
48.    Vide Papac
49.    Bruno Papac
50.    Ana Papac
51.    Matea Perić

6.    BUS: Autoherc d.o.o. Grude, reg.:  E49A412          (53+1 vozač = 54)

–    vozač: Darko Vukanović (063/404-216
1.    Željko Terkeš, voditelj autobusa
2.    Ljubica Terkeš
3.    Nada Marijanović
4.    Spasa Perić
5.    Zdenka Petić
6.    Krešo Goluža
7.    Milijana Perić
8.    Ilva Perić
9.    Ivan Matić
10.    Stanislav Milanović
11.    Marsela Terkeš
12.    Kristina Papac
13.    Željana Jurić
14.    Slaven Perić
15.    Dražena Perić
16.    Blaženko Perić
17.    Tomislav Perić
18.    Danijel Perić
19.    Ante Raguž
20.    Šima Raguž
21.    Ivana Raguž
22.    Tomislav Radić
23.    Katarina Obradović
24.    Bojan Raič
25.    Božo Šutalo
26.    Blaženka Šutalo
27.    Marko Šutalo
28.    Nikola Šutalo
29.    Tomislav Papac
30.    Sara Stanković
31.    Karla Obradović
32.    Natalija Goluža
33.    Vlatka Mustapić
34.    Krešimir Šutalo
35.    Marijana Raguž
36.    Monija Raguž
37.    Kristijan Raguž
38.    Tajana Hrgić
39.    Dragana Šutalo
40.    Anita Šutalo
41.    Ivana Raguž
42.    Vinka Bošković
43.    Ivan Bošković
44.    Toni Katić
45.    Mile Krmek
46.    Silvana Krmek
47.    Ana Krmek
48.    Adela Tunjić
49.    Marija Tunjić
50.    Mateo Raič N.
51.    Kristijan Raič N.
52.    Matej Matić
53.    Drago Kukrika

OSOBNI AUTOMOBILI: Iz Stolačke župe putuje 15 osobnih automobila = 54 osobe