Kolači za Misije na Salamunskim otocimaU sljedeću nedjelju, 4. Nedjelja Došašća, organiziramo prodaju božićnih kolača za potrebe Misija – Dobrotvorna božićna akcija.

Molim sve osobe koje se žele uključiti, posebno žene i djevojke, da u nedjelju prije sv. Misa donesu kolače pred crkvu pakirane po 1 kg. u nepovratnoj ambalaži i predaju članovima župne Misijske sekcije. Kolači će se prodavati 1 kg. po 15 KM.

Sav prihod ide za Misije na Salamunskim otocima kod Novog Zelanda u Tihom Oceanu, gdje rade naše sestre Milosrdnice, a kolače može napraviti i donijeti tko god hoće, a kupovati ih može tko god želi pomoći Misije, a ujedno imate i gotove kolače za Božić. Uz kolače bit će prodavani i neki religiozni suveniri koje radi naša sestra Alojzija s djecom i mladima.

Svi darovatelji će biti upisani u Misijsku knjigu, a svima unaprijed iskrena hvala i donatorima i kupcima.