NAJAVA: Božićna ispovijed u našoj župi 2015.

U ovom tjednu imat ćemo Božićnu ispovijed u našoj i okolnim župama:
    – Utorak: Domanovići (9 s.); Srijeda: Aladinići (10,12,15,17); Četvrtak: Prenj po pod.16 s. Subota: Rotimlja (9,10,30)

Petak, 18. XII. Stolac, naša župa i to:                    

   
S t o l a c – 9,00 s. ispov. i Misa za odrasle i djeca pop.smj.


Kruševo – 11,00 s. ispov. i Misa u groblju


Borojevići – 11,00 s. ispov. i Misa u groblju


S t o l a c – 14,00 s. ispov. i Misa za djecu


S t o l a c – 16,00 s. ispov. i Misa za odrasle


S t o l a c – 18,00 s. ispov. i Misa za mlade