NAJAVA: Božićna ispovijed u našoj župi 2016. U ovom tjednu imat ćemo Božićnu ispovijed u našoj i okolnim župama:

 • U utorak Domanovići, srijeda Aladinići, četvrtak Prenj, subota Rotimlja.
 • Petak, 22. XII. Stolac, naša župa i to:
  • S t o l a c – 9,00 s. ispovijed i Misa za odrasle i djeca popodnevna smjena
  • Kruševo – 11,00 s. ispovijed i Misa u groblju
  • Borojevići – 11,00 s. ispovijed i Misa u groblju
  • S t o l a c – 14,00 s. ispovijed i Misa za djecu
  • S t o l a c – 16,00 s. ispovijed i Misa za odrasle
  • S t o l a c – 18,00 s. ispovijed i Misa za mlade