NAJAVA: CJELODNEVNA MOLITVA UZ ISUSOV GROB NA VELIKU SUBOTUOrganiziramo i na Veliku Subotu od 8,00 s. ujutro do 7,30 s. na večer, cjelodnevnu molitvu uz Isusov grob u našoj crkvi, opet stalno dežuraju uz Isusov grob naši mladi: krizmanici i ministranti, te učenici Osnovne Škole po razredima, a vi dolazite kad možete moliti za svoje potrebe.

Oba molitvena ciklusa u crkvi otvaraju i završavaju Dumo i ministranti. Braćo i sestre ovo su dva velika milosna događaja u našoj župi odazovimo se Isusu.

Raspored dnevne molitve na Veliku Subotu od 8:00 s. ujutro do 7:30 s. na večer:

8:00 – 8:30 DUMO I MINISTRANTI – POČETAK MOLITVE  i  8. a   razred
8:30 – 9:00 MATEJ VUKIĆ I PATRIK JARAK  i  8. b   razred
9:00 – 9:30 ANTE MATIĆ I ANTE MILANOVIĆ  i  7.      razred
9:30 -10:00 RENATA MIJATOVIĆ I EMILI RAGUŽ  i  6. a   razred
10:00 – 10:30 ROKO BOŠKOVIĆ I JURE PERIĆ  i  6.  b  razred
10:30 – 11:00 MARKO LONČAR I VINKO ČOKO  i  5.      razred
11:00 – 11:30 MARKO TERKEŠ I IVANA JURKIĆ  i  4.      razred
11:30 12:00 ILIJA BABIĆ I PETAR DŽAKULA  i  3.      razred
12:00 12:30 ANTEA MARIJANOVIĆ I JOSIPA RAGUŽ  i  2.      razred
12:30 – 13:00 LUKA OBRADOVIĆ I MARIO RAGUŽ (JOSIPOV)  i  1.      razred
13:00 – 13:30 SLAVEN MARIĆ I DOMAGOJ ŠUTALO  
13:30 – 14:00 NIKOLA OBRADOVIĆ I IVAN – KAJO MARIĆ  
14:00 – 14:30 MILENKO MARIĆ I IVAN MARKOVIĆ  
14:30 – 15:00 FRANJO RAGUŽ I JAKOV BRADARIĆ  
15:00 – 15:30 MONIKA PERIĆ I IVANA DRLJA  
15:30 – 16:00 ANTEA PERIĆ I LEONARDA PERIĆ  
16:00 – 16:30 ANA RAGUŽ I MATEA PULJIĆ  
16:30 – 17:00 MARKO RAGUŽ I MARIO RAGUŽ  
17:00 – 17:30 MARIN KUKRIKA I VINKO ČOKO  
17:30 – 18:00 JELENA PERIĆ I LORENA RAIČ  
18:00 – 18:30 ANTEA KREŠIĆ I IVONA KATIČIĆ  
18:30 – 19:00 ANA PERIĆ I MONIKA PERIĆ  
19:00 – 19:30 DUMO I MINISTRANTI – ZAVRŠETAK MOLITVE